Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Michele Godio

Forskare

Tel +46 10 516 50 94

E-post michele.godio@ri.se

Ort Borås

Enhet Bygg och infrastruktur (103601)

ORCID 0000-0002-9586-8667

Michele har en dubbel magisterexamen i civil- och konstruktionsteknik från Polytechnic Institute i Milano och Ponts et Chaussées universitet i Paris, tillsammans med en avancerad forskarutbildning i mekanik för material från Ponts et Chaussées i Paris, och en doktorsexamen i mekanik för material och konstruktioner från samma skola. Innan han anslöt sig till RISE har han arbetat i ungefär fyra år som postdoktor på jordbävningsteknik- och strukturdynamiklaboratoriet vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz. Han blev anställd på RISE som forskare vid Mechanics Research i oktober 2019.

Expertis

• Mekanik för murstrukturer
• Seismisk bedömning av murstrukturer
• Testning av murelement
• Homogenisering av kompositmaterial
• Klassiska och mikropolära kontinuitetsteorier
• Platta teorier
• Gränsanalys och plasticitetsteorier
• Finita och diskreta elementmetoder (modellering och utveckling)

Följ min forskning

ResearchGate | Google Scholar | Mendeley | Scopus | Zenodo

Minisymposium at 14th WWCM and 2020 Eccomas congress: Modelling of historical masonry structures under extreme events: earthquakes, impacts and soil movements . Organisers: C. Calderini, M. Godio, M. Malena, F. Portioli