Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kategoribaserade mätningar

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI

I samverkan med näringslivet och övriga samhället utvecklar RISE nya sätt att mäta både klassiska storheter och mer beteenderelaterade egenskaper. 

Hur kan man mäta upplevelser, symptom och förmågor? Hur skapas tillförlitliga beslutsunderlag baserade på hälsomässiga och sociala värden och hur kan dessa mätningar kvalitetssäkras? Detta är frågeställningar som vi på RISE utvecklar metoder för att hantera.

Det typiska för en kategoribaserade mätning är att de enskilda svaren ges i diskreta grupper såsom Håller inte alls med eller Håller helt med, exempelvis i en enkät. Ofta är det en person som beskriver sin egen situation genom att besvara frågor, men kan även vara att någon bedöms eller testas av en annan person. Likaså kan det vara bedömningar av hur en verksamhet presterar. Kategoribaserade mätningar fyller nuförtiden en allt viktigare funktion som beslutsunderlag, exempelvis inom hälso- och sjukvården och inom omsorgen, produktutveckling eller stadsplanering, samtidigt som en kvalitetssäkrad mätteknik inte fullt ut har implementerats.

Vinsten är stor om hälsomässiga och sociala värden kan mätas på ett tillförlitligt sätt, genom kvalitetssäkrade mätningar kan även kvaliteten i interventioner, planering och styrning, verksamhetsutveckling, upphandling och innovationer förbättras. Detta gäller såväl för enskilda personer som för verksamheter på kommunal, regional eller nationell nivå. 

Arbetet med att skapa ett tillförlitligt beslutsunderlag inleds långt innan själva datainsamlingen påbörjas. Vi på RISE kan vara behjälpliga genom hela processen.

  • Behov och planering: I en första fas kan vi vara behjälpliga med att identifiera vilka mätningar som lämpar sig för det behov som finns. Vi kan även ge råd om hur insamlingen av mätdata bör ske. När det gäller skattningar av upplevelser, förmågor och symptom kan vi vara behjälpliga med att utvärdera befintliga skattningsskalor samt att i samråd med beställaren utveckla nya.
  • Insamling och analys av mätdata: När man har specificerat vad som ska mätas och hur mätningarna ska gå till, kan vi vara behjälpliga med att samla in data och analysera dessa. Vi har en unik kompetens i att hantera kategoribaserade mätningar på ett kvalitetssäkrat sätt, och vi har även erfarenhet av hur man på bästa sätt relaterar kategoriskt baserade mätningar till andra typer av mätningar.
  • Beslutsfattande: Slutligen kan vi vara behjälpliga, när det blir dags att värdera resultat och fatta beslut utifrån kvalitetssäkrade analyser. Exempel på vad vi kan vara behjälpliga med är hur mätvärden och dess mätosäkerheter ska tolkas i relation till förväntade krav.

Samarbetspartners

Social and Health Impact Center (SHIC)

PM health

Jeanette Melin

Kontaktperson

Jeanette Melin

Forskare

+46 10 516 66 39

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Behövs en riksmätplats för kategoribaserade mätningar?

kategoribaserade mätningar får en allt större betydelse i dagens samhälle, och inte minst inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Däremot finns ingen mätkvalitetssäkringsinfrastruktur för kategoribaserade mätningar på motsvarande…
Projekt

NeuroMET2: Metrologi för tidig diagnostisering vid Alzheimer’s sjukdom

Genom att bygga på de resultat som kommit från föregångs projektet EMPIR 15HLT04 NeuroMET kommer NeuroMET2 att fortsätta metrologiskt adressera utmaningarna och utveckla nya metoder vid diagnostisering vid Alzheimer’s sjukdom (AD)…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Projekt

Innovativa metoder för diagnostisering av neurodegenerativa sjukdomar

NeuroMET syftar till att utveckla minimala och icke-invasiva metoder som potentiellt kan användas för tidig diagnostisering av neurodegenerativa sjukdomar. Verktygen och protokollen som utvecklas kommer att vara redo för implement…
Projekt

Social & Health Impact Center (SHIC)

SHIC höjer takten i hur kunskap omsätts till praktisk verksamhet och förbättrar förmågan att mäta effekter för såväl samhälle som individ. Genom att vara en tvärsektoriell och tvärprofessionell aktör svarar SHIC mot ett behov av e…
Berättelse

Dubbelt utfall av förebyggande hälsoarbete

Samhällets kostnader för hälso- och sjukvård har ökat rejält under 2000-talet. Ett sätt för att vända utvecklingen inom offentlig sektor är att jobba med preventiv hälsa. I Botkyrka och Örnsköldsvik satsar man 40 miljoner kronor i…
Projekt

Digital plattform för att främja psykisk hälsa och välbefinnande

Genom att förekomma och stötta unga människor kan man bidra till att öka den psykiska hälsan. Vi utvecklar en digital plattform som erbjuder olika tjänster som kan främja psykisk hälsa på flera områden. På så sätt kan vi medverka …
Område

Preventiv hälsa

Allt pekar på att preventiva insatser inom hälso- och sjukvård leder till bättre hälsa, både fysisk och psykisk. Samtidigt visar siffror från SCB att i genomsnitt ca 3% av hälso- och sjukvårdens utgifter sedan 2001 gått till föreb…