Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Framtidsplan Hållbar produktion

Arbetet inom Framtidsplan Hållbar produktion syftar till att skapa en samsyn kring prioriterade utmanings- och satsningsområden inom hållbar produktion samt att verka för att sammanbinda och förstärka regionala och nationella initiativ inom produktionsområdet.

Hämta Framtidsplan Hållbar produktion

RISE leder arbetet i samverkan med Teknikföretagen, Svenska Produktionsakademien, Produktion 2030 och Nationell nod för hållbar produktion, SuPr. Arbetet initierades genom en referensgrupp med representanter från industri, institut, akademi och arbetsmarknadens parter.

Övergripande utmaningar

Industrins utmaningar har stått i fokus och följande övergripande utmaningar har lyfts som centrala för omställningen mot hållbar produktion:

  • Klimat och miljö i kombination med konkurrenskraft
  • Resiliens
  • Kompetensförsörjning

Möjliggörare

Utifrån de övergripande utmaningarna har också centrala utvecklingsområden lyfts som möjliggör omställning.
Dessa möjliggörare är:

  • Produktionsutveckling
  • Cirkulär omställning
  • Digital transformation
  • Kompetensomställning och utbildning

Forum för Hållbar produktion 

För det fortsatta arbetet har Teknikföretagen skapat Forum för Hållbar produktion som ger RISE i uppdrag att årligen revidera framtidsplanen, finansierat av Vinnova.

Medverkande i arbetet är Teknikföretagen, Svenska Produktionsakademien, Produktion 2030 och Nationell nod för hållbar produktion (SuPr), IF Metall, Vinnova, Tillväxtverket. Arbetet leds av Björn Ekelund, Ericsson, utsedd av Teknikföretagen. Teknikföretagens produktionsreferensgrupp är referensgrupp även för framtidsplanens innehåll.

Ta del av kickoff: Framtidsplan Hållbar produktion

Här kan du se det digitala eventet som hölls den 26 november 2021.

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

Företag om hållbar produktion

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

Bror Tonsjö

Digitalisering och rätt kompetens avgörande för att uppnå en hållbar produktion, enligt Clas Tengström, vd Bror Tonsjö.

Klicka på "Play-knappen" i bilden ovan för att starta filmen.

Scania

Det finns tre delar i begreppet hållbar produktion, som alla är lika viktiga för Scania, berättar Lars-Henrik Jörnving, Head of Global Industrial Development, Scania.

Fler röster från industri och akademi

Anders Gotte

Kontaktperson

Anders Gotte

Avdelningschef

+46 10 228 49 14

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.