Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Visualisering för effektivare vård

En journal som presenteras i form av en graf eller en distriktssköterska som på distans följer en hemmavårdad patient. Båda delarna är exempel på hur hälsodata kan visualiseras och göras överskådliga för sjuk- och hälsovården. Visualisering av data underlättar korrekta beslut och RISE kan hjälpa till.

I och med digitaliseringen har begreppet hälsodata vuxit. Från att tidigare enbart ha handlat om journal- och labbdata samt realtidsdata vid exempelvis intensivvård, har begreppet utökats till att omfatta även konsumentelektronik i form av exempelvis pulsklockor och olika hälsoappar.

För att hälsodatan ska bli begriplig och snabböverskådlig måste den presenteras på ett smart sätt.

– En sjukvårdsjournal består oftast av flera sidor anteckningar från olika sjukvårdsbesök och tar tid att läsa igenom. En erfaren läkare som vet vad han eller hon letar efter kan skanna av en journal ganska snabbt, men missar kanske tecken på ovanliga diagnoser, säger Peter Ljungstrand, forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Lösningen skulle kunna vara en funktion som omvandlar journalen till en eller flera grafer som kan tolkas på ett ögonblick. Ytterligare ett steg skulle kunna innebära att informationen från patientens pulsklocka också blir tillgänglig för läkaren och integreras i bilden – pulsklockan bär information som kan vara relevant i sammanhanget från varje minut på dygnet.

Visualisering av hälsodata är nödvändig för att effektivisera hälso- och sjukvården

AI för bildanalys

Artificiell intelligens, AI, är ett exempel på hur svaret på en frågeställning kan visualiseras.

– AI kan göra blixtsnabba bildanalyser och blir allt bättre på att bedöma en prick på huden. Det är fortfarande en läkare som fattar beslut om behandling, men han eller hon har fått hjälp med den tolkning som leder fram till beslutet, säger Peter Ljungstrand.

Han lyfter också fram den växande trenden med vård i hemmet. Sjukhusvård är både dyrt och komplext och det finns dessutom platsbegränsningar. Allt fler vårdas i sina hem, men denna typ av vård har ett grundproblem, och det är att individen själv har ansvar för att reagera vid försämring eller akuta händelser.

– Många hör av sig för sent, vilket resulterar i ambulansutryckningar och kanske intensivvård, säger Peter Ljungstrand.

Forskningsprojekt kring vård i hemmet

Det finns med andra ord ett behov av någon form av övervakning. För några år sedan genomförde RISE tillsammans med Karolinska institutet och en patientförening en studie rörande patienter med allvarlig form av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som vårdades i hemmet. Målet för projektet var en modell som gjorde det möjligt att tidigt identifiera patienter i behov av extra insatser.

– Modellen byggde dels på sensorer i hemmet, dels på en surfplatta med ett enkelt formulär som patienten skulle fylla i varje dag. Via de data som sensorerna och formuläret genererade kunde en distriktssköterska dagligen följa patienterna på distans och om det uppstod någon form av avvikelse kunde en läkare snabbt kopplas in, berättar Peter Ljungstrand.

I modellen kombinerades visualiserad hälsodata från frågeformuläret med objektiva data från sensorerna och utgör ett exempel på hur visualiserade data kan spara lidande hos patienten och miljardbelopp för sjukvården.

– Det här var som sagt ett forskningsprojekt, men liknande lösningar är nu på väg att implementeras på olika håll i landet. Visualisering av hälsodata är nödvändig för att effektivisera hälso- och sjukvården, säger Peter Ljungstrand.

Inom RISE finns kompetensen för att utveckla idéer, koncept och prototyper för visualisering Här finns kunskap om designprocesser och visualiseringsteknik och en förståelse för användarens perspektiv. Genom att visualisera stora datamängder och komplex data på rätt sätt går det att snabbt kunna se trender eller mönster, vilket leder till bättre beslut. 

Peter Ljungstrand

Kontaktperson

Peter Ljungstrand

Marknadschef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.