Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hans Fogelberg, VGR
Foto: Lina Noväng

VGR mån om att AM ska vara del av industriell omställning

Tillverkningsindustrin i Västra Götaland genomgår för närvarande en massiv förändring. Ska additiv tillverkning vara en del av den? Ja, säger Hans Fogelberg, R&D-expert på Västra Götalandsregionen.

Västra Götaland och tillverkningsindustrin har en ganska speciell relation. Unik, kan man till och med säga. En femtedel av hela den svenska arbetsstyrkan inom tillverkningsindustrin återfinns inom regionen. Fordonsindustrin är den största enskilda sektorn i den regionala ekonomin. Dessutom befinner sig VGR mitt i det framväxande svenska batteri- och elektrifieringsklustret.

Även om industriforskning inte traditionellt sett har varit ett fokusområde för regionen har VGR valt att göra ett undantag. Industrin genomgår en stor transformation, och för att styra den i rätt riktning, genom att främja relevanta initiativ, har VGR blivit en nyckelspelare. Men var kommer additiv tillverkning (AM) in i bilden?

– Additiv tillverkning. Jag visste att det skulle vara av stor betydelse för den svenska industrin i framtiden, men hur långt in i framtiden? Hur snabbt skulle det växa? Kanske var det läge att ta med AM i beräkningarna, säger Fogelberg.

Som synes var det inte givet för regionen att finansiera Applikationscenter för additiv tillverkning (AM-center) eller dess projekt. Men finansiera dem gjorde de. Faktum är att AM blev ett av de största finansieringsområdena inom högteknologisk industri i VGR:s portfölj.

– Jag tänkte att om vi kunde samordna den pågående omvandlingen av industrin med införandet av, och övergången till, additiv tillverkning, så kanske vi kunde uppnå en konkurrensfördel, säger Fogelberg.

Quid pro bono

Med finansiering följer förväntningar och förpliktelser, naturligtvis. Bland dem finns "volymförmåga". Inte bara ska AM-komponenter vara av hög kvalitet, utan processerna måste också vara automatiserade och kostnadseffektiva. Dessutom förväntar sig VGR att AM-center, och de stora tech-ledarna inom det, ska skapa ett nytt industriellt ekosystem som små och medelstora företag kan ansluta sig till.

– Early adopters och tech-starka bolag har ett ansvar. För många företag är det en enorm utmaning att implementera ny teknik. Insikter eller kompetens som erhålls inom området för AM måste nå ända ner till de minsta företagen, förklarar Fogelberg.

Ett av de VGR-finansierade projekten inom AM-center som hanterar denna specifika fråga är 3D-Action.

– 3D-Action öppnar dörren till AM-världen för dem som inte förmår att öppna den själv. Projektet har fördelen att ge alla möjligheten att lära, testa och leka. Men det är viktigt att det finns kunniga parter som kan stötta dem i nästa steg också. Små företag behöver trygghet under hela resan. De har inte resurserna att anställa specifik AM-personal eller köpa in utrustning, säger Fogelberg och fortsätter:

– Det finns flera företag som har den rätta kunskapen och utrustningen, det vore fantastiskt om det gick att beställa fungerande delsystem från dem, med support för att sätta dem i drift.

Ett starkt partnerskap

Nyligen startades ett nytt VGR-finansierat projekt vid centret som kallas KOMPASS II. Dess främsta syfte är att säkerställa en långsiktig kompetensutveckling till förmån för partnerföretag och andra organisationer (privata och offentliga) som söker hjälp inom området additiv tillverkning.

Sammanfattningsvis är Fogelberg nöjd med hur långt centret har kommit sedan det startade. Hittills har alla förväntningar uppfyllts, och han ser ljust på framtiden.

– Jag är optimistisk. Jag tror att det arbete vi utför inom centret kommer att vara användbart i den industriella transitionen. Så länge företagen är villiga. Jag ser att kontakter knyts och information utbyts. Det är en bra början.

 

APPLIKATIONSCENTER FÖR ADDITIV TILLVERKNING - ÖPPET FÖR ALLA

I centret erbjuder vi möjlighet att testa olika additiv tillverkningstekniker inklusive för- och efterbearbetning, vilket betyder att även små- och medelstora företag kan få snabb och enkel tillgång till den senaste tekniken. Centret erbjuder ett brett utbud av expertis och tjänster i alla steg längs värdekedjan för additiv tillverkning, t ex inom:

  • Design för additiv tillverkning
  • Material- och processutveckling
  • Efterbearbetning och kvalitetssäkring
  • Nya affärer och affärsmodeller

Besök Applikationscenter för additiv tillverkning

 

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lina Noväng

Kontaktperson

Lina Noväng

Kommunikatör

+46 10 722 33 71

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.