Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Vårt jobb är att sätta bollen i rullning

Tiderna förändras med nya möjligheter och problem som följd. Teknikutveckling och innovation rusar på som aldrig förr, men nya tankar och spännande produkter räcker bara så långt. Med stöd av ett policylabb kan vägen från idé till marknadsintroduktion göras väsentligen kortare.

Kristina Andersson är senior forskare och juridisk expert med säte på RISE kontor på Lindholmen i Göteborg. Efter en lång och gedigen karriär som jurist i statens tjänst har hon nu gått vidare och arbetar sen en tid tillbaka med regelutveckling kring mobilitet. Arbetet sker i det policylabb RISE driver.

Vad är då ett policylabb? Enkelt uttryckt är det en grupp människor som med stöd av sina olika kompetenser ska skapa eller utveckla ett befintligt regelverk, med målet att bana väg för ny innovation. Ett policylabb är inte begränsat till enstaka branscher eller fenomen. Här behandlar man juridiska frågeställningar och bristande regelverk kring uppkopplade produkter, elektrifiering och automation som uppstått i vitt skilda branscher.

En neutral aktör

Till policylabbet kommer innovatörer och produktutvecklare som har ett regelproblem de inte löser på egen hand. Oavsett det handlar om etiskt bruk av insamlade data eller ålderstigna förordningar som sätter käppar i hjulen för automatiserad kollektivtrafik kan policylabbet som neutral aktör prata med alla intressenter oavsett om det är konkurrenter eller till exempel en branschorganisation.

– Innovation kommer aldrig ensam. Den måste implementeras i ett större ekosystem, och det är inte alltid så lätt att veta hur det ska gå till. Vi är spindeln i nätet som kan samla alla de som har relevant kunskap och nytta av en fungerande policy kring bordet. Genom workshops och design thinking arbetar vi tvärs över kompetensgränserna för att identifiera problem och potentiella lösningar berättar Kristina Andersson.

All teknisk innovation, oavsett var den kommer från behöver som regel juridisk input

Rivna stuprör snabbar på policyutveckling

Idag sker utvecklingen av ny teknik snabbt, men första steget från teknik med hög potential till marknadsfärdig produkt kan vara svårt att ta. Att riva stuprören mellan utvecklare och jurister, ekonomer och ingenjörer är en viktig faktor för att etablera vilken typ av kunskap som krävs för att kunna formulera ett genomarbetat förslag till policy som politikerna tryggt kan vila sig mot när de fattar beslut.

– Policylabbets kanske viktigaste uppgift är att ta det första steget. All teknisk innovation, oavsett var den kommer från behöver som regel juridisk input. Vi har kompetensen och bidrar så på vis till näringslivets utveckling och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft. Vårt jobb är att sätta bollen i rullning. När en produkt eller tjänst nått sin marknadsintroduktion är vårt uppdrag. Vår blick är alltid riktad mot framtiden, säger Kristina Andersson.

Bred ansats

Policylabb är ingen ny företeelse. Flera svenska myndigheter har testat att sätta upp egna policylabb för att arbeta med sin egen regelverksutveckling, men inget med lika bred och omfångsrik ansats som det policylabb RISE satt upp.

– För att möjliggöra systeminnovation måste vi vara beredda att ta oss an komplexa och samverkande system. När det handlar om innovation som rör en hel stad sker det i många led och berör väldigt många människor. Vi frågar oss hela tiden vad som är det bästa för gruppen och förstår deras behov och förväntningar. På så vis kan vi ha en juridisk ståndpunkt klar när till exempel mobiliteten i en stad ska förändras, säger Kristina Andersson.

Kristina Andersson trycker på RISE funktion som obunden innovationspartner och möjligheterna som kommer med det. Sverige har sedan länge en lång tradition av samarbete mellan forskning, näringsliv och myndigheter, men samtalen präglas ofta av vilken part som bjuder in till samarbete.

– Vi är den part som kan skapa en neutral mötesplats där alla deltagare kan mötas för att diskutera och labba kring policys och regelverk även om det inte ligger en färdig produkt på bordet. Det tror jag är en viktig faktor för att fortsätta stötta svensk innovationskraft, avslutar Kristina Andersson.

Kristina Andersson

Kontaktperson

Kristina Andersson

Senior forskare/Rättslig expert

+46 73 089 52 16

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.