Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Varsam renovering sänker klimatavtryck och kostnader

Återbruk och varsam renovering innebär lägre klimatavtryck än att bygga nytt. Samtidigt kan kostnaderna hållas nere.
– Normen ska inte vara att göra nytt utan att använda så mycket av det befintliga som möjligt, säger Kristina Mjörnell, affärsutvecklare på RISE.

Att minska energianvändningen och fasa ut fossila energikällor är viktigt för att nå den gröna omställningen. Inom bygg- och fastighetsbranschen har vägen dit ofta inneburit omfattande renoveringar där gammalt bytts mot nya system och komponenter. 

Men vad innebär det för klimatavtrycket i stort egentligen? Det kan Kristina Mjörnell, affärsutvecklare på RISE, svara på. 

– Att bygga nytt men även att bygga om och renovera har betydande klimatpåverkan. Det innebär att vi sänker vårt klimatavtryck när vi använder fastigheterna så länge det bara går och så smart som möjligt, säger hon. 

Hon framhåller det som kallas varsam renovering. 

– Det innebär att man försöker bevara de konstruktioner, material, produkter och system som går att bevara och tittar på hur man kan förlänga livslängden istället för att riva ut och sätta in nytt, säger Kristina Mjörnell.

På så sätt sänker man både det totala klimatavtryck och kostnaderna för en ofta dyr ombyggnad eller större renovering. 

– Klimatavtrycket blir lägre då det inte behöver tillverkas så mycket nya material eftersom det går åt energi vid tillverkningen. Sen sparar man kostnaden för nya material och produkter och även en del arbete, säger Kristina Mjörnell. 

Förutom klimatavtryck och en lägre kostnad kan det också finnas ett kulturhistoriskt värde i att bevara äldre material och inredningar, samtidigt som kvaliteten ofta överträffar likvärdiga moderna material. 

– Det finns ett kulturhistoriskt intresse och en respekt för att det är någon som faktiskt har byggt och ritat de här husen. Sen kan det också vara väldigt fina material med bra kvalitet som gamla fina kök, lister och dörrar och liknande, menar Kristina Mjörnell. 

Det finns massa möjligheter med digital teknik

Planering krävs

Men för att en varsam renovering ska bli lyckad krävs noggrann planering. Viktigast är att en detaljerad och noggrann inventering görs. 

– Då gör man både en inventering av den tekniska funktionen på byggnaden, med det menar jag delarna, komponenterna och systemen. Men också en kulturhistoriskt inventering, säger Kristina Mjörnell. 

Kristina Mjörnell påpekar att det är viktigt att ha en dialog med den eller de som använder byggnaden. 

– De måste också få säga sitt om vad de uppskattar i den här miljön, vad de tycker är värt att bevara och om det är något som de önskar mer av, säger hon. 

Vid inventeringar är digital teknik ett stort hjälpmedel. Bland annat är det möjligt att scanna befintliga byggnader för att på så sätt skapa en 3d-modell som kan användas vid renoveringen. En annan möjlighet är att id-märka inredning och föremål för att på så sätt underlätta planering och logistik. 

– Är man ägare till flera fastigheter kan man med stöd av id-märkningen veta var sakerna finns,i vilket skick de är och om de finns tillgängliga. Det finns massa möjligheter med digital teknik, säger Kristina Mjörnell. 

Modell för varsam renovering

RISE arbetar på flera olika sätt med varsam renovering och frågor som är kopplade till fältet. Till exempel har man tagit fram en modell för varsam renovering som fastighetsägare kan använda sig av. Man jobbar också med cirkulära materialflöden och hur en sådan process kvalitetssäkras. 

– Vi jobbar också med beslutsverktyg för att titta på vilken renoveringsåtgärd som är vettig och vad det innebar i klimatavtryck och hur mycket man kan tjäna i minskad energianvändning, säger Kristina Mjörnell. 

Även om slit och släng ofta kännetecknat byggbranschen har en förändring skett de senaste åren. Allt fler upptäcker att varsam renovering är ett alternativ som för det mesta innebär ett bättre slutresultat för miljön. I täten för förändringen finns allmännytta. 

– Där har man verkligen börjat tänka på det här. Vi började prata om de här frågorna för 5-6 år sen och nu ser vi att det händer i branschen och i verkligheten, det är jätteroligt, säger Kristina Mjörnell. 

Vi måste ju sänka klimatavtrycket, det måste alla branscher hjälpas åt med

Möjligt att undvika hyreshöjningar

Att allmännyttan fått upp ögonen för varsam renovering handlar också om att kostnaderna hålls nere vilket innebär att de hyreshöjningar som större renoveringar ofta leder till uteblir. 

– De allmännyttiga bostäderna har ju i uppdrag att tillse att det finns bostäder för alla. Det finns många som är i behov av en relativt billig lägenhet och som inte kan betala för en nyrenoverad, säger Kristina Mjörnell. 

Men trots förändringar återstår fortfarande utmaningar. Den största är att få fler led i branschen att tänka om. Varsam renovering kan också kräva kunskaper som många entreprenörer idag saknar. 

– Normen ska inte vara att göra nytt utan att använda så mycket befintligt som möjligt. Sen är det få entreprenörer som är specialiserade på renovering och bevarande. För att jobba med det krävs andra arbetsmetoder och kompetens jämfört med att bygga nytt, säger Kristina Mjörnell. 

Men i takt med att samhället i stort ökar fokus på återbruk och hållbarhet har bygg- och fastighetsbranschen inget val utan måste anpassa sig, enligt Kristina Mjörnell. 

– Vi måste ju sänka klimatavtrycket, det måste alla branscher hjälpas åt med, avslutar hon. 

Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärsutvecklare

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.