Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SEEL

Världsunika testanläggningar ska accelerera elektrifieringen

Nu finns en unik möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster inom elektromobilitet. I september 2023 invigdes tre nya testmiljöer  för elektriska fordon och komponenter inom satsningen SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory. Målsättningen är klar: Verksamheten ska bli en av få öppna mötesplatser för samarbete och innovation i Europa. 

– Det har varit en galen tid att göra en sådan här miljardinvestering. Men vi är oerhört stolta och glada att nu kunna slå upp portarna till tre nya testmiljöer för elektromobilitet. Och intresset, det har ökat mer än byggindex och virkespriser, säger Henrik Svenningstorp. 

Test av fordon i full skala 

Henrik är VD på SEEL, ett bolag ägt av RISE och Chalmers, som under 2023 börjar testa fordon och komponenter för elektromobilitet i full skala i Göteborg, Borås och Nykvarn. 

– Vi ska inte vara bäst på hur man tillverkar batterier eller elmotorer, vi ska vara bäst på hur man mäter dem. I Säve i Göteborg handlar det om en 14 000 kvadratmeter stor anläggning där i princip allt du behöver testa på ett elfordon ska kunna testas: batterier, axlar, fordonen, elmaskiner, ljud och vibrationer, laddsystem och så vidare. I Nykvarn är anläggningen lite mindre, men inriktad mot tunga fordon. Här finns till exempel den kraftfullaste utrustningen för elaxelprovning. Det enda vi inte gör i Göteborg eller Nykvarn är säkerhetskritisk och förstörande prövning. Det gör vi i Borås. 

– Labbet för säkerhetskritisk provning i Borås är en världsledande testmiljö med mesta möjliga omtanke om miljön. Alla tester sker i en kontrollerbar och fullt repeterbar inomhusmiljö och tack vare en toppmodern reningsanläggning tas både rökgaser och släckvatten omhand vilket innebär högsta möjliga miljövänlighet vid provning av batterier, säger Michael Rahm, avdelningschef för Brand och säkerhet på RISE.

Rökgasanläggning klarar 170 000 kubikmeter rök i timmen. Det ger möjlighet att elda upp en hel personbil under ordnade former, ta hand om all rök och mäta vad den innehåller. Genom att anläggningen drivs av RISE är man från start redo för certifiering. På sikt finns ambitionen att bygga upp stort tekniskt kunnande som möjliggör att man också kommer kunna bistå med de tester som kan göras virtuellt. 

Vi ska bli en neutral mötesplats, där nya samarbeten kan uppstå mellan stora och små bolag

Målet: Neutral mötesplats där små, innovationsdrivna bolag möter stora 

– Vår målbild är klar: Vi ska bli en neutral mötesplats, där nya samarbeten kan uppstå mellan stora och små bolag, likväl som mellan industri, akademi och institut. Det finns relativt få öppna och tillgängliga testanläggningar i den här storleken i Europa. Och vi vet att stora bolag gärna får den boost i innovationer de kan få av att samarbeta med mindre, innovationsdrivna bolag, samtidigt som mindre bolag kan behöva testa sina idéer i de miljöer de större verkar i och samtidigt skydda sina blivande patent, förklarar Henrik Svenningstorp. 

I samarbete med RISE kommer man kunna stödja små bolag som söker medel för att klara sina första stora investeringar. SEEL kommer mätas av sina ägare på hur väl man lyckas främja samverkan. Fyra stora industribolag är med i projektet som garantikunder, och provbehovet är stort. Samtidigt finns utrymme för fler bolag i olika storlekar, och skulle det vara trångt över längre tid finns ambition att växa.  

Intresset ökat kraftigt senaste åren 

– Det händer ju oerhört mycket nu. Sedan vi fick vårt EU-godkännande 2019 så har intresset bara ökat. Det händer också mer på fler fronter. I Säve är delar av laboratoriet förberett också för vätgas och bränsleceller, en möjlig ersättning för alla stora fordon med förbränningsmotorer som rullar på vägarna nu och behöver ställa om. Vi har påbörjat samarbete med sjöfarten och tecknat ett MOU (samförståndsavtal) med flera intressenter.  

Med flygindustrin finns inledande kontakter. Henrik Svenningstorp påpekar att medan det är stor skillnad på en lastbilsmotor och en jetmotor, är skillnaden mindre mellan en elmotor i den ena farkosten eller den andra. 

– Principiellt är det så att allt där vi klarar varvtal, moment, ström och spänning kan vi testa oavsett om drivlinan är för ett fordon, fartyg eller flygplan. 

– Vi kommer också kunna testa infrastruktur, till exempel laddstationer. För delar av återvinningsindustrin kan våra labb vara nödvändiga när man ska tillverka nya produkter av sådant som idag blir skrot. Detsamma gäller energibranschen som håller på att utveckla vehicle to load eller to grid – olika system för att använda batterierna i våra fordon till energilagring. 

Anläggningarna utformade för utbildning och fortbildning 

Till det kommer behovet av att utbilda arbetskraft till alla batterifabriker och andra delar av industrialiseringen av elektromobilitet. Anläggningarna är utformade för att möjliggöra utbildning och fortbildning. 

– Nu har vi haft tre fantastiska invigningar med stort intresse från både industrin, akademin och politiken. Det är en spännande tid nu, säger Henrik Svenningstorp. 

Så ansluter du din verksamhet till den nya testbädden

Intresset att testa lösningar för olika aspekter av elektromobilitet är idag stort bland mängder av aktörer. 

Med RISEs och Chalmers samlade kunskap i bakgrunden och fyra stora garantikunder från industrin, finns nu kapacitet att hjälpa små, medelstora och stora organisationer med små- och storskaliga innovationsprojekt inom elektromobilitet. 

Aktörer kan få hjälp med all typ av testverksamhet kring elektriska fordon.