Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vanligaste arbetssjukdomen kan förebyggas

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige och i västvärlden och blir tyvärr ofta kroniska. Men maskiner behöver inte vibrera och skada människor. RISE har samlat alla samhällsaktörer som användare, maskintillverkare, forskningsutförare, arbetsmarknaden och lagstiftning i det unika projektet Noll vibrationsskador som utvecklar ny, vibrationsfri teknik.  

Runt 400 000 svenskar arbetar varje dag minst två timmar med vibrerande maskiner. Många får obotliga nerv och kärlskador som domningar, stickningar och förlorad motorik. Det kan handla om att inte kunna greppa saker, inte känna hur hårt man tar i saker och fumlighet. Något som kan vara mycket handikappande.  

–  Projektet Noll vibrationsskador har pågått i 6 år och är nu i slutdelen av den tredje fasen. Det är en mycket stor satsning med en budget på totat 60 miljoner kronor. Målet är att med ny teknik och kunskap ta bort vibrationsskadorna helt. Maskiner ska inte vibrera och skada människor, säger Hans Lindell, forskare på RISE. 

Projektet inleddes när stenindustrin sökte hjälp för att reducera arbetsskadorna från vibrerande maskiner inom sin bransch.   

– Många som arbetar i stenindustrin hade drabbats av vibrationsskador och industrin ville få igenom en förändring och ta ansvar för sina medarbetare. Dessutom ville man skapa förutsättningar för att enklare rekrytera nya medarbetare, berättar Hans Lindell. 

Det går att minska vibrationer i alla maskiner 

Vibrationsskador uppstår på grund av att vibrationer från maskinen förs över till kroppen där den skadar den mänskliga vävnaden. De flesta vibrationer orsakas av roterande rörelser som i en vinkelslip eller slående rörelser som i en mejselhammare. Det går att minska vibrationer i alla typer av maskiner.  

– Till skillnad från andra arbetssjukdomar eller arbetsskador så finns vibrationsskador i många helt olika branscher så som till exempel bygg, fordon, stål, montering och dental. Medan andra arbetsskador främst uppstår i begränsade industrisektorer så som till exempel skador från asbets eller kemiska hälsorisker. Fördelen är att bredden ger frågan stor tyngd men det blir också mycket mer komplex. Maskinerna kan vara allt från små tandläkarborrar till stora mothåll inom industrin eller anläggningsmaskiner, säger Hans Lindell. 

We are working to create harmless machines from the start

Skapar maskiner som inte skadar från början 

Traditionellt har man försökt förebygga vibrationsskador med att man bara får arbeta med en vibrerande maskin en begränsad tid. Det är reglerat på EU-nivå men tyvärr följs inte reglerna och de är svåra att följa upp och kontrollera.  

– Det finns olika infallsvinklar. Vi arbetar efter att skapa maskiner som inte skadar från början. Tekniken är ganska generell men spännvidden på vibrationsproblematiken är stor. Fysiken bakom vibrationerna är den samma men lösningarna måste gå att skalas upp och ner, säger Hans Lindell.  

EU-standarden ISO 5349 ligger till grund för alla nationell lagstiftning för vibrationer i hela världen. Den styr all eventuell ersättning och skadestånd för vibrationsskador. 

– Vi vill förändra skaderiskbedömningen så att standarden även gäller högfrekventa vibrationer. Dagens standard som endast omfattar vibrationer med en frekvens understigande 1250 Hz missar riskerna från maskiner med slag och stötar och högt varvtal  som t ex mutterdragare och dentalverktyg. Det har flera undersökningar visat sedan länge och för oss är det viktigt att driva igenom en förändring av, eller en komplettering till nuvarande standard. Detta för att ge användarna en möjlighet till kravställning av högfrekventa vibrationer samt att ge tillverkarna ett incitament för att reducera dessa. Men det är ett stort arbete, säger Hans Lindell.   

Det går att få ner vibrationerna till ofarliga nivåer 

Under första fasen i projektet skapade prototyper av 5-6 enskilda maskintyper som testats på labbnivå. De visade att det går att få ner vibrationer till ofarliga nivåer i många fall. Under fas tre har den nya tekniken lyfts in i produktionen. Hos Volvo Construction Equipment i Arvika till exempel har alla maskiner i en hel produktionslina bytts ut och i Ävja Stenbrott som ingår i Benders koncernen har också stora delar av maskinerna bytts ut till den nya teknologin med låga vibrationsnivåer.  

– I november 2020  de avslutande  medicinska studierna av Sahlgrenska universitetssjukhus. De har flyttats fram på grund av coronapandemin men vi hoppas att de kommer genomföras enligt plan, avslutar Hans Lindell. 

Vibrationscentrum

När projektet tar slut i december 2020 fortsätter satsningen med nätverket Vibrationscentrum som ska vara ett nav där företag och organisationer kan dela kunskap, erfarenheter och få hjälp med olika vibrationsrelaterade frågor.

Hans Lindell

Kontaktperson

Hans Lindell

Forskare

+46 70 780 60 02

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.