Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vanliga frågor om omställning

Verksamheters förmåga till innovation och att ställa om är helt avgörande för en hållbar tillväxt och för den enskilda verksamhetens fortsatta relevans. Omställningen rör alla branscher och det finns inte tid att vänta men att ta sig an omställningen väcker frågor: Vilken kompetens behövs? Hur kommer nya regelverk påverka? Hur kommer vi i gång?

Andreas Johansson är forskning- och affärsutvecklingschef på RISE. Han svarar på några av de vanligast förekommande frågorna kring omställning just nu.

Vad innebär omställning?

I korthet handlar det om förutsättningar  som förändras, och  att man behöver att vänja sig leva under nya förusättningar. Och det är ett brett begrepp som kan   användas i många olika sammanhang. Man kan använda det på individnivå, på företagsnivå, och på  samhällsnivå. Och tittar man på exempelvis samhällsomställning så pratar vi nu för tiden mycket om klimatomställningen och då syftar vi på omställningen som härrör från Parisavtalet, 1,5-gradersmålet, och även Sveriges mål om att vara en fossilfri välfärdsnation.

Varför är omställning viktigt?

Ytterst så handlar det om överlevnad. Och ifall man utgår från klimat- och miljöaspekten så vet vi att vi inte kan fortsätta så som vi gör nu. De planetära gränserna överskrids, resurserna räcker helt enkelt inte till. 

Omställning har historiskt vuxit fram och skett i sin egen takt. Och pratar man om klimatomställningen så kommer den att drivas fram med politiska åtaganden och andra beteenden och det behöver gå snabbt och ske på en global nivå.

Varför ska ett företag ställa om?

Ytterst handlar det om överlevnad att forsätta vara relevant och skapa värden åt sina kunder, sina ägare och sina medarbetare. Det handlar om att ta tillvara på de nya möjligheter som ges men också att svara upp mot de ökade krav som ställs. 

Företag och verksamheter granskas allt hårdare idag och varken investerare eller konsumenter vill vara förknippade med företag som inte är ansvarstagande. Och det handlar om ökade krav på  hållbarhetsarbete, säkerhetsklassning, spårbarhet, compliancefrågor etc. Så det är en fråga om att ställa om för att man vill, men också för att man faktiskt måste.

Vill du diskutera omställning och hur ni kan framtidssäkra er verksamhet? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Vad händer om man inte ställer om?

Ja, förr eller senare befinner man sig utan relevans och gallras bort. Man riskerar även bad-will och att bidra till inlåsningseffekter. Men som sagt; för många handlar det om finjusteringar för andra kanske större förändringar. Men vet man inte vilken kategori man tilllhör så är man definitivt i farozonen.

Hur ska företag börja ställa om?

Jag tror att parollen "think big, smart small, do now" kan vara en utgångspunkt. Vi vet att väldigt många företag anar att de behöver ställa om men de vet inte riktigt till vadå. Här är det viktigt att skapa nya horisonter, nya målbilder och kanske också att omvärdera de här, att kritiskt vara i rörelse och kunna förflytta sig. Så jag tror att i någon bemärkelse är det viktigt att ta små steg och komma igång än att man tar alla rätt beslut.

Är omställning svårt?

Det behöver det inte vara. Det som är svårt är att förutse hur olika politiska åtaganden, och konsumentbeteenden konkret påverkar framtida normer och behov. Sett ur ett företagsperspektiv så vill jag lägga till att ju mer ens tjänster fyller ett mänskligt behov som ryms inom planetens gränser, desto mer säker kan man vara på dess relevans. Och ju mer beroende man är av fossila bränslen och ändliga resurser desto mer oroad bör man vara för sin verksamhet.

Hur kan RISE stötta företag i omställning?

RISE jobbar huvudsakligen med att ta fram nya insikter och tekniker och policys, att hjälpa fram nya marknader och vi gör det för en lång rad av olika aktörer och branscher och segment. Det betyder att vi sitter på ganska mycket information om vad som är på gång. Genom att ta kontakt med oss så kan man få tidiga insikter om vad som är på gång och som finns runt hörnet.

Vad är Omställningslyftet?

Omställningslyftet är en nationell satsning för att göra det lättare för företag att ställa om. Satsningen leds av RISE, men i gott samarbete med flera andra företagsstödjande organisationer så som Energikontoren, SISP, IUC och IVL. I korthet så handlar det om att hjälpa företag att förflytta sig.

Hur kan företag dra nytta av Omställningslyftet?

Dels handlar det om att få inspiration och få inspiration kanske av aktörer som befinner sig i samma sits. Men framför allt så handlar det om coaching och expertstöd inom en rad olika områden så som till exempel fossilfrihet och cirkularitet, eller förändringsledning och innovationsledning.

Andreas Johansson

Kontaktperson

Andreas Johansson

Marknadschef

+46 10 516 51 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.