Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Vanliga frågor om cement och betong

Idag diskuteras betong i många forum. Men få vet vad betong egentligen är, vad vi använder betong till idag och varför forskningen kring alternativa bindemedel för betong är så viktig. Här svarar Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande på RISE, på några av nätets vanligaste frågor kring cement och betong.

Vad är skillnaden på cement och betong?

Cement är en produkt som kommer från förbränningen av kalksten och används som bindemedel i betong. Betong består till 85 procent av sand, grus och vatten och till 15 procent av cement.

Vad använder vi betong till?

Vi använder betong till väldigt mycket. Bland annat byggnader och infrastruktur som vägar, broar, tunnlar osv. Man använder också betong till trähus för grundplatta, stommar och hisschackt. Och man använder betong i gruvor, betongfundament till vindkraftverk och till vattenverk och avloppsledningar.

Hur mycket används betong?

Mycket. I Sverige ca 6.2  M kubikmeter betong dvs ca 13 M ton. I världen ca 25-30 Mdr  ton. Betong anses vara det näst mest använda materialet i världen efter vatten. Det är därför oerhört viktigt att vi kan utveckla betong till att både hålla hög kvalitet och bli klimatneutral.

Hur mycket koldioxidutsläpp kommer från cementen?

Cement står för 7% av koldioxidutsläppen i världen. Och för ca 4% av koldioxidutsläppen i Sverige. 95% av koldioxidutsläpp från betong kommer från cementet.

Vill du diskutera hållbart byggande? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Hur kan CO2-utsläppen från cement minska?

På RISE forskar vi kring olika alternativa bindemedel som kan ersätta en del av cementet i betong.  Men den ultimata lösningen på koldioxidutsläpp från cementproduktionen är CCS dvs koldioxid avskiljning och lagring.

Kan man ersätta cement?

Man kan inte ersätta cement med andra bindemedel till 100% idag. Det finns alternativa bindemedel som fungerar som cement som t ex kalcinerade leror, flygaska och slagg som kan ersätta cement till en viss del. I vissa applikationer kan vi ersätta cement upp till 35% med andra bindemedel och i andra applikationer upp till 65%.

Vad är klimatförbättrad betong?

Med klimatförbättrad betong menas en betong där tillverkaren genom aktiv optimering av betongens sammansättning reducerad klimatpåverkan. Klimatförbättrad betong är en betong med lägre halt av cement och högre innehåll av alternativa bindemedel som t ex slagg och flygaska.

När blir betongen klimatneutral?

Klimatneutral betong får vi när vi kan ersätta en del av cementet med klimatneutrala bindemedel som slagg eller kalcinerad lera. Dessutom krävs en koldioxidavskiljning direkt vid produktionen av cementet i fabriken och geologisk lagring av koldioxiden, det vill säga CCS eller Carbon Capture and Storage.

Vad är Betcrete 2.0?

BETCRETE är en viktig plattform för analys av olika flaskhalsar för implementering av klimatförbättrad betong men också en plattform för diskussion och utveckling av alternativa bindemedel, nya tekniska lösningar samt analys av regelverk och finansieringsmöjligheter för att nå klimatneutralomställning av cement och betongbranschen i Sverige. BETCRETE 2.0 samordnas av RISE och är ett forsknings- och innovationsprojekt finansierat av VINNOVA. BETCRETE samlar 21 olika organisationer som fokuserar på implementering av fossilfria färdplaner för cement och betongbranschen.

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.