Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
circular chain

Vägen mot en cirkulär trävärdekedja

Inom området träteknik på RISE pågår många enskilda aktiviteter men de är också delar av en helhet för att stödja utvecklingen av en cirkulär trävärdekedja. Genom att skapa en cirkulär trävärdekedja utnyttjar vi råvaror på bästa möjliga sätt vilket är en förutsättning för träområdets fortsatta utveckling.

1. Ett hållbart skogsbruk tillgängliggör förnybart material och sätter grunden för en cirkulär trävärdekedja. Sedan fortsätter processen i sågverket där målet är att omvandla så stor andel av råvaran som möjligt till långlivade produkter. Ett exempel på hur vi optimerar användningen av råvaran är inskanning av stockar med hjälp av bildanalys och AI. Ett annat exempel är virkestorkning där det idag kasseras stora mängder material på grund av fel torkningsmetod. Här är spårbarhet, datahantering, sortering och standardisering viktiga metoder som förfinas för att ta vara på materialet på bästa sätt. Ännu ett exempel är möjligheten att ta in andra trädslag och återvunnet virke i processen för att öka biologiska mångfalden och klimatanpassa skogen.

2. Under utvecklingen av nya material och träprodukter är målet ofta att minska beroendet av fossila råvaror och förlänga livslängden. Ett exempel är projektet ”100 % fossilfria skivor” där RISE tillsammans med industrin utvärderat fossilfritt lim för träskivor. Ett annat exempel är att ta fram nya mindre miljöskadliga träskyddsbehandlingar för att förlänga livslängden på träprodukter. Det är också möjligt att ta fram behandlingar som ökar träets skydd mot fukt och brand.

3. Träprodukterna kommer att användas i byggnader, inredning eller möbler. RISE medverkar i många projekt tillsammans med industrin för att göra produktionen mer resurseffektiv, med ett lägre klimatavtryck. En del i detta är att försöka hitta nya lösningar för byggnadsdelar med höga klimatavtryck, men lika viktigt är också att förbereda för flexibel användning, renovering, ombyggnation och återanvändning när den först tillverkade produkten tjänat ut.

4. För att skapa byggnader med lång livslängd och med förutsättningar för återanvändning är det av stor vikt att de håller de kvalitetskrav som ställs idag och i framtiden. Detta innebär att säkerställa att produkter är säkra med avseende på hållfasthet och brand- och fuktsäkerhet och att de garanterar en god livsmiljö med avseende på t.ex ljud och inneklimat. En del i detta är att visa hur trä kan användas i nya typer av konstruktioner såsom höga hus, sjukhus eller vindkraftverk.

5. För att sluta värdekedjan är system viktigt för att bevara och vårda de produkter som tillverkats och används. Detta innebär att kunna återvinna produkterna eller materialet. Ett sätt kan vara att använda den utrustning som redan finns i sågverken för att kvalitetskontrollera det återvunna materialet. När materialet till slut har tjänats ut kan det energiåtervinnas och återgå till koldioxid som binds i skogen.

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.