Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Workshop

Utveckla din cirkulära affär i Circular Business Lab

De närmaste åren träder flera nya lagar och regler i kraft på EU-nivå, något som kommer att accelerera marknadens krav på hållbara affärsmodeller markant. RISE driver Circular Business Lab – en samarbetsverkstad och kunskapshub för alla som vill lära sig att gå från linjär till cirkulär affär. 

Designa produkten, tillverka, sälj. Köp, slit och släng. Börja sedan om från början igen med ny produkt. 

Det är (väldigt förenklat) principen bakom linjära affärsmodeller, en princip som nästan alla branscher, i nästan alla länder, har jobbat efter de senaste hundra åren. Men just nu håller något på att hända. 

– Utvecklingen är i sin linda, men idag ökar intresset för cirkulära affärsmodeller markant och det finns en hel del case att inspireras och lära av, säger Pernilla Dahlman, senior rådgivare och innovationsledare cirkulära affärer på RISE. 

Regeländringar accelererar utvecklingen 

Den här utvecklingen förväntas accelerera ännu mer de kommande åren. Då kommer nämligen flera regeländringar från EU, till exempel skärps kraven kring hållbarhetsredovisning, samtidigt som det nya ekodesigndirektivet med krav på cirkularitet och livscykeltänk redan under produktutvecklingen träder i kraft. 

– 2024 kommer att innebära en rejäl brytpunkt på vägen från linjära till cirkulära affärsmodeller. De nya reglerna kommer först bara att gälla för större bolag, men eftersom småföretag ofta levererar till stora bolag kommer kraven att sprida sig relativt snabbt, och företag kommer att stå inför en helt ny verklighet. 

Och som alltid gäller att de företag som börjar ställa om på en gång kommer att ha en konkurrensfördel på den nya marknad som snart är ett faktum. 

I cirkulära affärsmodeller krävs det ofta att samverkan sker mycket nära andra aktörer

Cirkulär affärsmodell ska minimera världens resursuttag 

Men hur gör man? Hur går man egentligen från en linjär till en cirkulär affär? För att förstå det måste man först förstå vad en cirkulär affärsmodell egentligen är. 

– En cirkulär affärsmodell syftar till att minimera världens resursuttag och bygger på en av tre principer, eller en kombination av dem. 

Den första principen handlar om att bevara produktens värde, det vill säga att redan i designfasen förbereda så att den kan byggas om, renoveras eller bevaras så länge som möjligt.  

– Här på RISE kallar vi det framtidsadaptiv design och vår grupp jobbar bland annat med Polestar och Volvo Group för att undersöka hur man redan på designstadiet kan se till att produkten får lång livslängd. Det görs bland annat genom att identifiera delar som kan tänkas slitas mycket och fundera på hur de kan repareras eller bytas ut istället för att behöva kassera hela bilen. 

Den andra principen är att öka nyttjandegraden av produkter som idag används mycket lite under sin livstid. Tydliga exempel är bilar, verktyg och båtar som i realiteten står oanvända större delen av sin livstid. 

– Om istället fler personer kunde använda samma produkt skulle nyttjandegraden öka utan att vi ökar resursuttaget ur planeten. 

Ett exempel på en sådan affärsmodell är Ihopa, ett företag som ställer ut förråd fulla med verktyg av god kvalitet i bostadsområden. Mot en fast månadsavgift kan grannarna använda verktygen hur mycket de vill, och får på så vis tillgång till funktionen utan att behöva ha alla verktygen stående där hemma. 

– Vi har gjort ett forskningsprojekt tillsammans med dem där vi bland annat har gjort beteendestudier och studier kring betalningsvilja för sådana här tjänster. 

Den tredje principen är så kallad återcirkulering, det vill säga att produkten cirkuleras till en användarcykel till. I första hand som fungerande eller renoverad produkt (tänk till exempel kläder och mobiler), i andra hand som komponent, och i sista hand som material. 

Samverkan med andra aktörer viktig 

Att ställa om sin affär efter en eller flera av de här principerna kommer att vara viktigt, och för att lyckas med det behöver man ta ett strategiskt grepp, orientera sig kring hur marknaden ser ut, vad branschen redan gör, vad kunderna har lärt sig att efterfråga i andra branscher och så vidare. Inte minst behöver man kroka arm med sitt ekosystem för att skapa rätt kundvärde.  

– I cirkulära affärsmodeller krävs det ofta att samverkan sker mycket nära andra aktörer, något som inte alltid är lätt att få till eftersom organisationer har olika mål, prioriteringar och incitamentsmodeller. Det kräver en ny form av ledarskap för att lyckas med det. 

För att underlätta samarbete mellan bolag startade RISE under 2023 därför en samverkansplattform kallad Circular Business Lab, som blir en slags gemensam verkstad för cirkulära affärer. 

– Medlemmarna får både hjälp i sitt omställningsarbete och att möta potentiella samarbetspartners, samtidigt som de får tillgång till hela RISE expertis. Som en oberoende part van att skapa samverkan mellan både näringsliv och det offentliga ser vi att vi har en viktig roll att fylla i den här kedjan.  

MEDLEMSKAP

Vill du veta mer om hur du kan delta i vårt Circular Business Lab? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Fördelar med cirkulära affärsmodeller 

 • Bättre kundupplevelser 
 • Ökad kundlojalitet 
 • Nya kundsegment 
 • Nya intäktsströmmar 
 • Ökad marknadsandel 
 • Tillgång till data från kund och produkt över tid 
 • Kontroll över materialflöden 
 • Helt nya affärsmöjligheter 

Tre framgångsfaktorer för ett lyckat cirkulärt business case 

 1. Ledning och ägare som är starkt involverade. Att förändra affärsmodellen kan utlösa rädsla, interna konflikter och behov av att ändra både styrsystem och incitamentsmodeller. Då behövs en stark vision och uthållighet i förändringsarbetet hos ägare och ledning.  
 2. Kunskap, kunskap, kunskap. De företag som utbildar sin ledning och personal så att de förstår vidden av omställningen kommer att lyckas bättre. 
 3. Jobba experimentellt. Gör flera små piloter där du validerar idéerna och skala upp vartefter ni lär er. 
Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Affärsledare Circular Business Lab

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.