Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utbildning för säker användning av vätgas

I omställningen till ett klimatneutralt samhälle spelar vätgas en viktig roll. I likhet med andra källor till energi medför användning av vätgas risker, men riskerna skiljer sig på flera områden från riskerna med andra energislag. Därför är det viktigt med utbildning samt att ett bra regelverk finns på plats.

Vätgas ses som nyckeln i omställningen till ett klimatneutralt transport- och energisystem. Men det finns risker som måste beaktas.

Vätgasen är farlig, framför allt beroende på att den är ytterst lättantändlig, men en säker hantering är möjlig i de flesta applikationer. Vidare kan gasen inte upptäckas med våra sinnen, den varken syns, smakar eller luktar. Å andra sidan är vätgas det lättaste elementet i universum, så utomhus försvinner den snabbt upp i atmosfären, men om den blandas med luft i ett begränsat utrymme kan den snabbt bli brandfarlig. Och gasen är inte giftig.

– Stora mängder vätgas har i flera år använts inom den kemiska industrin på ett säkert sätt och där har man stor respekt för gasen. Man vet att den måste behandlas på ett säkert sätt och att systemet måste vara designat och byggt för just vätgas och inte för någon annan energikälla, säger Paul Adams, specialist på vätgassäkerhet på RISE.

Lagringen utgör största riskerna

De största riskerna med vätgas är framför allt koncentrerade till lagringen, även om det finns risker även i övriga delar av vätgastekniken. Vätgas som används inom bil- och transportsektorn komprimeras och lagras under extremt högt tryck – upp till 700 bar. Det kan jämföras med komprimerad naturgas som lagras under ett tryck av cirka 200 bar. Det går även att kyla ner vätgasen till minus 253°C så att den blir flytande. För drygt 15 år sedan utvecklade BMW en bil som drivs med flytande väte, men den tillverkades endast i liten skala.

– Oavsett typ av vätgaslagring finns det risker som måste hanteras och minimeras. Tillverkare inom exempelvis transportsektorn är medvetna om detta och agerar i enlighet med det, säger Paul Adams.

Han betonar att säkerhetstänket måste finnas med i en vätgasdriven produkts hela livscykel från tillverkning via användning och underhåll till slutet av livscykeln då produkten är uttjänt.

– Dessutom är detekteringstekniken vad avser läckage avgörande – den måste vara utvecklad specifikt för vätgas och den måste testas i verkliga förhållanden.

Vätgasen är en fantastisk källa till energi, men annorlunda

Utbildningar i vätgassäkerhet

För att minimera riskerna med vätgas krävs utbildning.

– Man måste förstå varför vätgas är så speciell. Vätgasen är en fantastisk källa till energi, men annorlunda. De flesta vet att den är lättantändlig, men kunskapen brukar ofta sluta där, säger Paul Adams.

RISE har en unik kompetens på området och anordnar kurser i vätgassäkerhet. RISE kan också bidra när det gäller utvecklandet av exempelvis regelverk och standarder, något som kräver samarbete internationellt.

– Regelverk för vätgas måste finnas på plats och samverka med andra regelverk. Det är viktigt att regelverken är baserade på kraven på prestanda snarare än på normativa krav. Tack vare vår expertis kan RISE fungera som ett kompetenscenter för vätgassäkerhet i Sverige, säger Paul Adams.

– Vätgasen spelar en viktig roll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Vätgassäkerhet är nyckeln till att drömmen om fossilfri vätgasen kan bli sann, tillägger han.