Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Testbädd och expertis för jordbrukets digitalisering

Digitalisering och autonoma, eldrivna maskiner ger viktiga verktyg för ett mer hållbart och lönsamt jordbruk.  För företag och andra verksamheter finns RISE testbädd tillgänglig där idéer och tekniska lösningar kopplat till jordbruk kan förverkligas. 
– Vi är unika i att vi både har den tillämpade jordbrukskunskapen och den tekniska expertisen under samma tak, säger Jonas Engström, projektledare på RISE. 

Historiskt har jordbruket revolutionerats genom ett att antal utvecklingssteg. Nu står vi inför en ny revolution, digitaliseringen. Med hjälp av nya innovationer och tekniska lösningar kan lantbruket förbättras på flera sätt samtidigt som de negativa konsekvenserna för miljön minskar. 

– Det är många dimensioner att jobba med. Jordbruket kan bli både mer lönsamt och mer hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt genom dels bättre styrning, dels minskat beroende av fossila insatser i form av exempelvis drivmedel och växtnäring, men också andra insatsmedel, säger Jonas Engström. 

Att arbeta med hållbarhet och lönsamhet är också viktigt för att svenskt jordbruks konkurrenskraft ska upprätthållas gentemot övriga länder.

– Om jordbruket ständigt utvecklas över hela världen och vi i Sverige inte hänger med i den utvecklingen riskerar svenskproducerad mat bli utkonkurrerad. Då ökar importen och så försvinner det svenska jordbruket, menar Jonas Engström. 

Unik anläggning för testning och utveckling

RISE testbädd för digitaliserat jordbruk ligger i Ultuna strax utanför Uppsala och är en unik anläggning i sitt slag. Granne med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, förfogar här RISE över både en prototypverkstad och åkermark med möjlighet till testning och utveckling av ny teknik. 

– Vi kan styra vad som odlas där, hur tekniken fungerar och vilken data som samlas in. På en vanlig gård är fokus inte datainsamling och teknikutveckling, vilket vi har. Men om man i något projekt eller sammanhang vill arbeta med riktiga gårdar så kan vi ordna det också, säger Jonas Engström.

Verksamheten fungerar som en brygga mellan teknikföretag och det traditionella jordbruket. 

– Det är i det gränslandet vi kan hjälpa till. Vi kan stötta aktörer från teknikhållet och se hur deras teknik passar in och kan utvecklas mot jordbruket, men också arbeta tillsammans med dem som kommer från jordbrukssidan och kanske har en idé om en lösning på ett problem, säger Jonas Engström. 

Vi kan styra vad som odlas där, hur tekniken fungerar och vilken data som samlas in

Stöd vid marknadstillträde

Testbädden är finansierad av Vinnova och har utvecklats tillsammans med 18 parter. Partnerna är företag, myndigheter och organisationer med en anknytning till lantbruk. Testbädden har bland annat använts i ett projekt för att ta fram en bildbank på olika grödor som ska användas för att lära artificiell intelligens att urskilja vad som är ogräs. 

– Genom att odla upp mindre åkrar med olika grödor och ogräs kunde vi snabbt skapa ett skräddarsytt underlag för bildbanken. Det är ett bra exempel på hur vi kan hjälpa till med olika tekniska lösningar för automatisering och förbättrad teknik, säger Jonas Engström. 

Testbädden och den kringliggande verksamheten kan också vara en möjlighet för den som behöver testa en prototyp eller vill ta sig in på den svenska jordbruksmarknaden med en produkt. 

– Vi vänder oss till små och medelstora företag. Det kan handla om företag som behöver hjälp att skala upp eller befinner sig i start up-fasen. Eller kanske ett företag som vill testa sina produkter i jordbruket. Vi kan också hjälpa utländska aktörer att komma in på den svenska marknaden, berättar Jonas Engström. 

Testbädden ingår i RISE avdelning för jordbruk och trädgård. Grunden är en djup förankring i jordbruket och dess speciella förutsättningar, kombinerat med expertis inom många olika teknikområden. 

– Vi har en väldigt tillämpad jordbrukskompetens och vet hur det går till i ett verkligt jordbruk. Vi har dessutom tillgång till teknisk specialitet och i det är vi unika, förklarar Jonas Engström. 

RISE forskningsområden ger styrka

Dessutom finns en extra styrka i alla de olika forskningsområden som ingår i RISE organisation. 

– Det innebär att vi genom RISE organisation har tillgång till en mängd specialistkompetenser som kan kopplas på jordbruksområdet, säger Jonas Engström. 

Kopplat till testbädden finns också en arena för olika företag och övriga aktörer inom jordbruket. Den möjliggör samarbete och låter deltagarna tillsammans arbeta med gemensamma frågor eller utveckla nya idéer och projekt.

– Då kan man komma längre tillsammans, det är den grundambition vi har och som vi tror på, avslutar Jonas Engström.