Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
AstaZero

Test- och demonstrationsmiljöer – nyckeln till utveckling och uppskalning av ny teknologi och digitala samhällslösningar

Att testa och verifiera är grundläggande för att utveckla nya och befintliga produkter, tjänster och innovationer. En möjlighet som RISE skapar med sina mer än 130 test- och demonstrationsmiljöer inom en rad olika områden.
– Tillgången till en test- och demonstrationsmiljö kan accelerera utvecklingen för både privata och publika aktörer, säger Monica Ringvik, CTO på RISE.

För att förverkliga en affärsidé, innovation eller ett utvecklingssteg av en ny eller befintlig verksamhet är möjligheten att testa, verifiera och förfina den nödvändigt – utan den möjligheten är det ytterst få idéer som blir verklighet. Det är just därför RISE verksamhet med mer än 130 test- och demonstrationsanläggningar runt om i landet är så viktig. 

– En test- och demonstrationsanläggning är ett ställe dit du kan komma för att testa och verifiera framtidslösningar. Ta fordon och aktiv säkerhet som exempel, här kan vi verifiera att fordonet stannar som tänkt om en fotgängare plötsligt skulle gå ut i vägen. Vi kan alltså verifiera att algoritmen beter sig på det sätt som du förväntar dig att den ska bete sig, säger Monica Ringvik, CTO på RISE. 

Stora testbanor och virtuella miljöer

RISE test- och demonstrationsanläggningar spänner över en rad olika områden. Från uppbyggda brandlabb eller stora testbanor ner till ett instrument i laboratoriemiljö eller en virtuell test- och demonstrationsanläggning med inloggning. 

– Test- och demonstrationsanläggningnas skepnad är ju oerhört olika, både till storlek och omfattning. Vi har anläggningar inom i princip hela vår verksamhet, säger Monica Ringvik. 

För företag och andra organisationer är det oerhört viktigt att kunna testa och verifiera sina produkter i en miljö som är repeterbar och där testförutsättningarna kan justeras efter behov. 

– I en testmiljö kan du återskapa exakt samma miljö och förhållanden eller samma scenario om och om igen och sen förändra något för att se vad som händer. Och då kan du ju få en jämförelse hur din utveckling har gått, har det blivit bättre, har det blivit sämre, vad hände när jag skruvade lite här, säger Monica Ringvik. 

Med vår kunniga personal kan vi också hjälpa till att leverera data som beslutsunderlag. Här blir vårt oberoende verkligen en styrka.

RISE brandlabb i Borås

Öppna för alla

RISE test- och demonstrationsanläggningar är tillgängliga för alla sorters företag och organisationer i olika utvecklingsfaser. Dessutom finns det en samhällsekonomisk vinning och ökad möjlighet till investering genom att företag och olika aktörer går samman och nyttjar en gemensam testanläggning. De kan då hyra in sig och genomföra de tester som behövs, samtidigt som RISE ansvarar för utrustning och mätmetoder och säkerställer att allt är av högsta kvalitet.  

– Det är ju inte bara den etablerade industrin som kan dra nytta av det här utan också små- och medelstora företag. Att ha tillgång till en sådan här miljö kan ju accelerera utvecklingen och skapa möjligheter för ökad konkurrenskraft, säger Monica Ringvik. 

Verksamheten i test- och demonstrationsanläggningarna är också viktig för att säkerställa svenska företags konkurrenskraft internationellt samtidigt som den också möjliggör en utveckling av svensk forskning.

– Att vi har tillgång till högteknologiska test- och demonstrationsanläggningar i Sverige är ju en fördel för svensk industri samtidigt som det stärker vår forskning. Har du som forskare nära tillgång till en testmiljö där du faktiskt kan påvisa att din tes fungerar så blir naturligtvis ditt resultat mycket starkare, säger Monica Ringvik. 

Ytterligare en viktig faktor är att RISE verksamhet bygger på ett oberoende och att testdata hanteras säkert. 

– Alla är välkomna till oss och vi har erfarenhet av och processer för att hantera olika typer av tester med hög sekretess. Med vår kunniga personal kan vi också hjälpa till att leverera data som beslutsunderlag. Här blir vårt oberoende verkligen en styrka, säger Monica Ringvik. 

Satsning på bibehållen förmåga behövs

Att bedriva test- och demonstrationsanläggningar är inte alltid det lättaste. Samtidigt som de ska ligga i absolut framkant av teknikutvecklingen för att kunna tillgodose behov och önskemål från industri och offentlig sektor måste de också kunna hjälpa organisationer i ett bredare perspektiv. 

Monica Ringvik efterfrågar därför en nationell satsning på att bibehålla test- och demonstrationsanläggningarnas förmåga på en hög nivå.  

– Satsningar som möjliggör konstant kompetenshöjning inom test- och demonstrationsanläggningarna är efterlysta. En anläggning måste alltid utvecklas i takt med det som ska testas i den. När frågan från näringslivet kommer måste anläggningen stå redo. Därför är en kontinuerlig dialog mellan test- och demonstrationsanläggningarna och de aktörer som har intresse i dem central, säger hon. 

RISE har sedan ett antal år drivit frågan om finansiering av test- och demonstrationsanläggningar och testinfrastrukturer på ett EU-plan. Och tack vare det har ett första steg nu tagits vilket möjliggör en bättre ersättningsnivå för nyttjande av test- och demonstrationsanläggningar i EU finansierade forskningsprojekt. Men det är en bit kvar till att skapa utrymme att utveckla själva test- och demonstrationsanläggningarna i projekten.

– Vi jobbar hårt för att EU och svenska forskningsfinansiärer tar den här frågan på allvar och skapar möjligheter för att utveckla och bedriva forskning kring test- och demonstrationsanläggningarna. Det är viktigt för att kunna ha en fortsatt framskjuten position i Sverige, avslutar Monica Ringvik. 

Monica Ringvik

Kontaktperson

Monica Ringvik

CTO RISE

+46 70 575 61 64

Läs mer om Monica

Kontakta Monica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.