Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”Sverige kan bli världsledande inom batteriområdet”

Batterier är nyckeln till klimatomställningen, men dagens batteriproduktion måste dubblas många gånger om för att tillgodose marknaden.
– Tillväxten är enorm, men för att utnyttja potentialen behöver industrin stärka sin kompetens kring integrering av batterier i sina produkter, säger Claes Winzell som leder en storsatsning inom RISE i syfte att kunna applicera den forskning och expertis som finns i organisationen på batterifrågor.

Inom batteritillverkning har Kina länge varit den stora spelaren som försett världen med produkter. Men i takt med att elektrifieringen blir allt viktigare för att klara klimatomställningen och ett växande behov av att frångå fossila bränslen måste Sverige och EU kunna tillgodose sitt eget behov av batterier. 

– I Europa funderar man just nu över hur den europeiska bilindustrin ska kunna försörja sitt behov av batterier. Idag är vi väldigt beroende av Kina, säger Claes Winzell på RISE.

Nu byggs flera batterifabriker i Europa, däribland svenska Northvolts fabrik i Skellefteå. Företaget har också planer på fler batterifabriker i andra länder. Även icke-europeiska företag som amerikanska Tesla och kinesiska Svolt och Catl bygger batterifabriker. Men de kommande behoven är gigantiska och frågan är hur långt produktionen räcker. 

– På tio år ska man gå från en producerad volym på 25 gigawattimmar till 500, så det är en enorm tillväxt i batteriproduktion, säger Claes Winzell. 

Möjligheter öppnas med ökad tillgång på batterier

När tillverkningskapaciteten ökar kommer priserna på batterier att sjunka, något som öppnar för fler möjligheter – speciellt inom sektorn för förnyelsebar energi.

– Då blir batterier också intressant för andra applikationer där det idag är för dyrt, till exempel energilagring för energisystemet. Då kan man hantera effektuttag och flexibilitet i och med att förnyelsebara energislag ställer högre dynamiska krav på systemet än kärnkraft, vatten och oljeeldade kraftvärmeverk som är väldigt stabila, säger Claes Winzell. 

Masstillverkning av batterier kan alltså bli nyckeln för hela vår klimatomställning.

– Batterier är helt nödvändigt för att möjliggöra det. Det forskas inom många olika områden, som vätgas och andra energiformer, men jag tror att det är batterier som blir den stora dominerande energilagringskällan de närmaste 10 till 30 åren, menar Claes Winzell.

Våra industrier kommer ha stort behov av batterier och kompetens

Storsatsning ska stärka svensk konkurrenskraft

För att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området gör nu även RISE en större satsning. Att bygga upp kunskap och expertis kring batterier är extremt viktigt, särskilt i ett land med många större industrier. 

– Våra industrier kommer ha stort behov av batterier och kompetens att använda och integrera dessa i sina produkter. Framför allt fordonsindustrin men också maskintillverkare och energibolag, säger Claes Winzell. 

RISE bygger två testanläggningar för el- och laddfordon i Göteborg respektive Nykvarn som ska stå klara 2023. Parallellt görs en stor investering i att bygga ett labb i Borås med avancerad teknik och utrustning för att testa batterisäkerhet utifrån en rad olika faktorer. 

– Det kommer bli en världsunik anläggning, säger Claes Winzell. 

Den snabba utvecklingen och behoven av expertis har inneburit att RISE kraftsamlar hela sin organisation för att bättre använda all den forskning och expertis som finns inom organisationen och applicera den på batterifrågor. På så vis kan man snabbt bygga upp en ännu högre kompetens och kunskap för att ta nya steg inom området. 

– Genom att använda alla våra experter kan vi göra Sverige världsledande inom batteriområdet, tror Claes Winzell. 

Mycket tyder på att batterier kommer rita om kartan för hur vårt energisystem är uppbyggt. 

– Det finns väldigt många framtida system som vi idag kanske inte förstår till fullo, men där batterier kan vara en intressant applikation eller lösning. Våra elabonnemang kanske ser helt annorlunda ut om fem-tio år tack vare sådana nya lösningar, avslutar Claes Winzell.

SEEL

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. 

Syftet med SEEL är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa.

Claes Winzell

Kontaktperson

Claes Winzell

Affärsutvecklare

+46 10 516 59 40

Läs mer om Claes

Kontakta Claes
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.