Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenska städers klimatkontrakt visar vägen i EU

Till 2030 ska 100 städer inom EU ha blivit klimatneutrala. 23 svenska städer går före och visar vägen genom att skriva nationella klimatkontrakt. RISE är involverade i arbetet på flera olika nivåer.

Merparten av världens koldioxidutsläpp sker i städer. Därför är det också där den största kraftsamlingen bör göras när det gäller att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Inom EU är målet att 100 städer ska vara klimatneutrala till 2030 och att hela EU ska vara det 2045.

– De åtgärder som görs idag är inte tillräckliga för att vi ska nå målen. Förhoppningen är att klimatkontrakten skapar det sammanhang som gör att vi kan kraftsamla och nå målen, säger Albert Edman, fokusområdesledare på RISE och en av RISE representanter i programledningen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities.

Konkreta lösningar ska öka takten i klimatomställningen

Klimatkontrakten är ett samarbete mellan städer, myndigheter och Viable Cities, där alla åtar sig att bidra med konkreta lösningar som ökar takten i klimatomställningen. RISE sitter både med i ledningen för Viable Cities och samarbetar med flera av kommunerna kring lösningar på såväl strategisk som operativ nivå.

– Vi har identifierat fyra områden där det är särskilt intressant att utveckla ny kunskap. Dels handlar det om att utforma klimatinvesteringsplaner för att kunna finansiera de åtgärder som görs, dels se hur man kan använda digitala verktyg, hitta vägar att engagera medborgarna i klimatomställningen och slutligen titta på former för samverkan mellan olika nivåer i samhället, som stat, regioner och kommuner, berättar Albert Edman.

De åtgärder som görs idag är inte tillräckliga för att vi ska nå målen

Kontrakten varierar mellan städer

Klimatkontrakten varierar mellan städerna och utgår från varje stads specifika förutsättningar. Umeå har till exempel valt att även inkludera konsumtionsbaserade utsläpp, som vanligtvis inte finns med i redovisningen.

– Målet är att gå mot ett koldioxidutsläpp på ett ton per invånare och år till 2050, i stället för de elva ton som vi i Sverige ligger på idag, säger Albert Edman.

Många projekt är redan i gång. Ett exempel på det är ”Sharing cities”, där Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå har samarbetat kring olika typer av delningsekonomitjänster – till exempel delning av cyklar, leksaker och fritidsutrustning. Men merparten av arbetet med klimatkontrakten är fortfarande under uppbyggnad och kommer dessutom att utvecklas och revideras efter hand.

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva enorma investeringar och omställningar. I stället för enstaka projekt behöver vi nu jobba med portföljstrategier där vi kopplar ihop olika finansieringsformer med hundratals olika projekt i städerna och nationellt för att nå målen, säger Albert Edman.

Ett tiotal nya städer till hösten

Nyligen gjordes också en utlysning för att värva ännu fler städer. Det innebär att ytterligare ett tiotal städer kommer att skriva på klimatkontraktet i höst.

– Tanken är att de här städerna ska fungera som föregångare och regionala innovationsnav. På så vis kan fler städer koppla ihop sig med dem och samarbeta. Med de nya städerna som tillkommer i höst räknar vi med att täcka in i princip hela landet, berättar Albert Edman.

Klimatkontrakt 2030

Mål: De deltagande städerna ska vara klimatneutrala till 2030.
Deltagande städer: Våg 1: Enköping, Järfälla, Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö. Våg 2: Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund.
Övriga deltagare: Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Viable Cities.
RISE roll: RISE sitter med i ledningen för Viable Cities och har ett nära samarbete med flera av de deltagande städerna kring omställningsarbetet och en lång rad olika projekt på området.
Koppling till EU: Det svenska klimatkontraktet är det första i Europa och ska fungera som inspiration inför EU:s kommande satsning på klimatneutrala städer. Här finns också goda förutsättningar att söka finansiellt stöd via till exempel EU:s gröna giv.

Publicerad: 2021-07-07
Albert Edman

Kontaktperson

Albert Edman

Senior Project Manager

Läs mer om Albert

Kontakta Albert
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.