Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenska städers klimatkontrakt visar vägen i EU

Till 2030 ska 100 städer inom EU ha blivit klimatneutrala. 23 svenska städer går före och visar vägen genom att skriva nationella klimatkontrakt. RISE är involverade i arbetet på flera olika nivåer.

Merparten av världens koldioxidutsläpp sker i städer. Därför är det också där den största kraftsamlingen bör göras när det gäller att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Inom EU är målet att 100 städer ska vara klimatneutrala till 2030 och att hela EU ska vara det 2045. I den gruppen är sju av de svenska klimatkontraktsstäderna involverade, Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.

– De åtgärder som görs idag är inte tillräckliga för att vi ska nå målen. Klimatkontrakten skapar det sammanhang som gör att vi kan kraftsamla och nå målen, säger Lars Johansson, Förändringsledare och omställningsstrateg på RISE och en representanterna i programledningen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities

Konkreta lösningar ska öka takten i klimatomställningen

Klimatkontrakten är ett samarbete mellan städer, myndigheter och Viable Cities, där alla åtar sig att bidra med konkreta lösningar som ökar takten i klimatomställningen. Arbetet banar väg för en snabbare omställning i Sverige, Europa och globalt. RISE sitter både med i ledningen för Viable Cities och samarbetar med flera av kommunerna kring lösningar på såväl strategisk som operativ nivå.

– Vi har identifierat fyra områden där det är särskilt intressant att utveckla ny kunskap. Dels handlar det om att utforma klimatinvesteringsplaner för att kunna finansiera de åtgärder som görs, dels se hur man kan använda digitala verktyg, hitta vägar att engagera medborgarna i klimatomställningen och slutligen titta på former för samverkan mellan olika nivåer i samhället, som stat, regioner och kommuner, berättar Lars Johansson.

De åtgärder som görs idag är inte tillräckliga för att vi ska nå målen

Kontrakten varierar mellan städer

Klimatkontrakten varierar mellan städerna och utgår från varje stads specifika förutsättningar. Umeå har till exempel valt att även inkludera konsumtionsbaserade utsläpp, som vanligtvis inte finns med i redovisningen.

– Målet är att gå mot ett koldioxidutsläpp på ett ton per invånare och år till 2050, i stället för de elva ton som vi i Sverige ligger på idag, säger Lars Johansson.

Många projekt har redan genomförts. Ett exempel är ”Sharing cities”, där Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå har samarbetat kring olika typer av delningsekonomitjänster – till exempel delning av cyklar, leksaker och fritidsutrustning. 

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva enorma investeringar och omställningar. I stället för enstaka projekt behöver vi nu jobba med portföljstrategier där vi kopplar ihop olika finansieringsformer med hundratals olika projekt i städerna och nationellt för att nå målen, säger Lars Johansson.

Klimatneutrala städer 2030

Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska kommuner. Från och med hösten 2021 omfattar satsningen 23 kommuner, som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning. De har tagit på sig att testa nya arbetssätt och lösningar, att lära av varandra och att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

– Tanken är att de här städerna ska fungera som föregångare och regionala innovationsnav. På så vis kan fler städer koppla ihop sig med dem och samarbeta, berättar Lars Johansson. 

Klimatkontrakt 2030

Mål: De deltagande städerna ska vara klimatneutrala till 2030.
Deltagande städer: Våg 1: Enköping, Järfälla, Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö. Våg 2: Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund.
Övriga deltagare: Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket, Naturvårdsverket och Viable Cities.
RISE roll: RISE sitter med i ledningen för Viable Cities och har ett nära samarbete med flera av de deltagande städerna kring omställningsarbetet och en lång rad olika projekt på området.
Koppling till EU: Det svenska klimatkontraktet är det första i Europa och ska fungera som inspiration inför EU:s kommande satsning på klimatneutrala städer. Här finns också goda förutsättningar att söka finansiellt stöd via till exempel EU:s gröna giv.

Lars C Johansson

Kontaktperson

Lars C Johansson

Läs mer om Lars C

Kontakta Lars C
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.