Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stort globalt intresse för standardisering av cirkularitet

Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhället för framtiden. Men vad exakt är cirkulär ekonomi och hur mäter vi det? RISE är ett av de företag, myndigheter och organisationer från hela världen som arbetar tillsammans för att standardisera cirkulär ekonomi. Genom att branscher samlas kring ISO-standardiseringar säkerställer vi att standardiseringarna är brett förankrade och att alla länder är med och bestämmer vad som ska ingå i morgondagens standarder. 

Cirkulär ekonomi handlar om ett resurseffektivt och hållbart samhälle där man tar ansvar för materiella resursvärden och exempelvis strävar efter att förlänga produkters livstid innan de går till materialåtervinning.  

– Den linjära industrin bygger helt på fysiska produkter medan den cirkulära ekonomin ser till produkternas funktioner, tjänster och nytta de gör för konsumenten. Här finns en jättestor innovationspotential där vi bara precis påbörjat resan. Att leasa bilen privat eller att hyra produkter via appar är en smygstart av vad som komma skall, säger Raul Carlsson, senior forskare på RISE. 

Cirkularitet kommer påverka alla branscher 

Cirkulär ekonomi är mer aktuellt nu än någonsin och behovet av samförstånd kring hur vi definierar, mäter och implementerar cirkularitet är stort. Cirkulär ekonomi påverkar alla branscher och anpassning krävas från alla aktörer som vill förbli relevanta. RISE är en av de hundratals aktörer världen över som just nu arbetar med att ta fram globala ISO-standarder för cirkulär ekonomi. Initiativet kommer från Frankrike men alla länder som deltar äger initiativet. Arbetet startade i maj 2019 och beräknas pågå i tre år.  

– Genom att branscher samlas inom standardiseringen blir överenskommelserna brett förankrade. Arbetet sker i fyra arbetsgrupper som pågår parallellt men med överföring mellan grupperna. Deltagarna kommer från hela världen, säger Raul Carlsson. 

Den första arbetsgruppen ska definiera vad cirkulär ekonomi är, det vill säga sätta ramverk, principer, terminologi och ledningssystemsstandard.  

Den andra arbetsgruppen kommer ge vägledning för implementering och sektoriella tillämpningar genom att bland annat visa på exempel från industrin. 

Den tredje arbetsgruppen ska ta fram mätetal på cirkularitet så att man till exempel kan mäta hur mycket ett företag resurssparar. 

Den fjärde arbetsgruppen kommer ta fram en FAQ-bank med de vanligaste frågorna om cirkulär ekonomi.  

Det blir kanske en märkning likt en svanen-märkning

Tydliga mätetal gör att myndigheter kan ställa krav 

Raul Carlsson arbetar som forskare på RISE och är ansvarig för en arbetsgrupp som ska formulera mätetal på cirkularitet. Andra deltagare sitter bland annat i Japan, Kina, USA, Canada och Brasilien. 

– Det finns ett oerhört stort intresse för att kunna mäta vad som är cirkulärt och grader av till exempel ressurssparande eller förlängande av produkters eller materials livslängd. Det är först med tydliga mätetal på cirkularitet som myndigheter kan ställa krav, säger Raul Carlsson. 

Olika aktörer har olika orsaker till varför de är aktiva i frågan. 

– Japan och Kina vill framför allt vara mindre beroende av andra marknader och vill ha koll på och förlänga livslängden på sina egna material. Medan USA framför allt vill vara med och påverka utvecklingen av juridiska skäl då de nya ramverken så klart kommer påverka hela den globala marknaden, säger Raul Carlsson. 

Industrin efterfrågar gemensamma spelregler 

Industrin har efterfrågat gemensamma spelregler en längre tid. Det är först när de är på plats som företagen kommer våga göra stora investeringar för utveckling av en mer cirkulär produktion.  

– Regleringen innebär att ingen kommer kunna hävda att till exempel deras produkt är producerad av 25 procent återvunnet material om de inte har ett certifikat som visar det. Samma sak gäller produkter som säljs i andra eller tredje hand. Eftersom det inte syns utanpå produkten om den är ny eller gammal eller till viss del återanvänd så krävs certifikat. Det blir kanske en märkning likt en svanen-märkning, säger Raul Carlsson.  

Eftersom standardiseringen är internationell möjliggör den också för regeringar att se hur deras länder ligger till mot andra marknader. De kan också lägga beskattning på rätt saker och till exempel öka beskattning på resurser och minska på arbete, som underhåll och design. 

– Modebranschen och möbelbranschen är två branscher som ligger långt fram och vill få till stånd ett tydligt regelverk. Det beror såklart bland annat på att de ofta blir mycket kritiserade för att de gör produkter som har en relativt kort linjär livslängd. Fordonsbranschen har också varit mycket utsatt och drivs ju mycket av tekniknyheter. Det är tydligt att de som är kritiserade vill agera, säger Raul Carlsson.  

Kräver digital utveckling 

Den cirkulära utvecklingen är beroende av den digitala utvecklingen.  

– För att kunna spåra materialen behöver man arbeta med digitala tvillingar. Och för att gå från produkt till förmedling av tjänst krävs tjänstesystem. Vi kommer se en helt ny innovationsmiljö frikopplad från produkt, säger Raul Carlsson. 

Men även med ISO standardisering på plats så kommer omställningen att ta tid. 

Det går inte att tänka sig genomgripande förändringar på kortare sikt än 10 år. Jag tror att det lutar åt 30 år för alla samhällsnivåer. Men ISO-standardiseringen ger oss tydliga gemensamma spelregler och rätt förutsättningar för att uppnå cirkulär ekonomi, avslutar Raul Carlsson. 

Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.