Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tvättställsblandare

Stora vinster med energieffektiva blandare

Energieffektiva blandare kan minska varmvattenåtgången i ett hem med nästan 30 procent. Något som sparar både vatten, energi och pengar. Men det gäller att tillverkaren kan bevisa att de håller vad de lovar. RISE har hjälpt Gustavsberg att energicertifiera två serier av blandare, något som har gett Gustavsberg stora konkurrensfördelar. 

I tider när både vatten och energi är bristvaror blir alla sätt att spara in på dem högintressanta, både för stora och små fastighetsägare. 

– Många tänker på att byta fönster eller tilläggsisolera för att spara pengar, men att byta blandare är ofta både enklare och billigare än många andra åtgärder, plus att det har en väldigt kort återbetalningstid, säger Mattias Virsgård som jobbar med affärsutveckling och hållbarhet på Gustavsberg. 

Tappvatten en femtedel av energiåtgången 

Företaget har många stora fastighetsbolag i sin kundbas, och redan på 1990-talet började Gustavsberg att utarbeta patent som skulle se till att blandarna gjorde av med mindre energi och vatten. I ett vanligt flerbostadshus står tappvatten nämligen för en femtedel av energiåtgången, och har man äldre blandare kan ett byte till energiklassade modeller innebära att varmvattenåtgången minskar med nästan 30 procent. 

– Och det med bibehållen komfort, påpekar Mattias Virsgård. 

– Det är ingen idé att bara strypa vattenflödet, utan energieffektiva blandare ska kännas som vanligt. Vi gör mängder med fälttester, särskilt bland personer med långt och tjockt hår, för att kunna garantera att duschupplevelsen blir densamma. 

Men egna tester i all ära, för att verkligen kunna bevisa att produkterna håller det Gustavsberg lovar har man valt att låta RISE certifiera blandarna mot svensk standard för energieffektiva blandare. Den standarden togs fram 2010 och är till för att kunden, oavsett om det är en privat- eller företagskund, enkelt ska kunna jämföra olika blandare. 

– Den färdiga klassningen ser ut precis som om du köper en ny spis eller kyl, där du har en skala från A till F där A är bäst och F är sämst, berättar Anders Hjörnhede, enhetschef på RISE. 

Om vi har certifierat en produkt kan slutkunden vara säker på att produkten håller en garanterad kvalitet

Certifiering ger stora fördelar 

Eftersom produktutvecklingen går fort framåt har standarder för fler blandartyper utkommit under åren, den senaste 2020. Och både på RISE och på Gustavsberg ser man stora fördelar med att låta certifiera blandare. 

– Om vi har certifierat en produkt kan slutkunden vara säker på att produkten håller en garanterad kvalitet. Vi är ackrediterade för att få testa och certifiera, och eftersom vi är oberoende ger ett utlåtande från oss en annan tyngd på marknaden än om tillverkaren själv påstår något, säger Anders Hjörnhede. 

Samma sak menar Markus Barkstedt som jobbar med certifieringsfrågor på Gustavsberg. Han påpekar också att arbetet med certifieringen ger fördelar redan under produktutvecklingen. 

– Vi har alltid förmöten med RISE inför en certifiering och då får vi deras professionella input både på hur certifieringen bör ske i Sverige, men också vilka tester som bör göras för att vi ska kunna certifiera produkterna även i andra länder. På så sätt sparar vi både tid och pengar. 

Intresset ökar enormt 

Och framtiden för energicertifierade produkter ser onekligen ljus ut. Gustavsberg ser att intresset för den här typen av blandare har ökat enormt de senaste åren och tar nu fram ännu fler energicertifierade produkter.  

– Det är fler fastighetsbolag nu som inser vilken lönsam investering det här är, och för oss har det varit en konkurrensfördel att kunna visa att våra produkter är certifierade. Plus att det såklart känns väldigt bra att veta att våra produkter bidrar till att minska energi- och vattenförbrukningen i brukarfasen, för det är där den absolut största miljöbelastningen sker, säger Mattias Virsgård.