Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stora investeringar krävs för att klara elektrifieringen

Energiomställningen innebär att nya typer av aktörer ger sig in i energibranschen. Den trenden väntas bara växa sig starkare när stora globala kapitalflöden söker nya hållbara investeringar.
– Vi har verkligen förutsättningen för att åstadkomma något som kan visa vägen för resten av världen, säger Sara Bargi på RISE, fokusområdesledare inom framtidens elsystem.

Vind- och solkraftsutvecklaren OX2 har lämnat över vindkraftparker till Ikea och Google – jättar som säkrar förnybar el genom eget ägande. De svenska AP-fonderna har börjat investera i vindkraft, några år efter många av våra europeiska grannländer. Överlag tappar de traditionella energibolagen andelar när annat kapital attraheras.

– Långsiktiga ägare med en hållbarhetsprofil, bland annat pensionsfonder, har gjort mycket för att utveckla vindkraften i Sverige. Genom mångåriga elhandelsavtal, så kallade PPA:er, får ägaren en stabil avkastning på insatt kapital, samtidigt som svenska hushåll och industri får tillgång till billig el – landbaserad vindkraft är det billigaste sättet att bygga ny elproduktion i Sverige idag. Men även solcellselen har minskat kraftigt i kostnad och stora solcellsparker som byggs idag i Sverige är lönsamma utan subventioner, säger Sara Bargi.

Krävs stora investeringar

För att klara energiomställningen behöver investeringarna i fossilfri energi öka. På en global nivå menar internationella energiorganet IEA att investeringarna måste upp från 2 procent av globala bruttonationalprodukten till 4 procent år 2030, vilket motsvarar en årlig investeringsnivå om 1300 miljarder dollar. Detta kan låta mycket, men det motsvarar hur mycket som investerades i fossil energi så sent som 2014.

Larry Fink, vd för världens största kapitalförvaltare Blackrock, understryker i sitt årliga brev från 2022 riktat till företagsledare att ”kapitalet som letar nya idéer saknar motstycke”. Han skriver vidare: ”De kommande 1000 enhörningsföretagen kommer inte att vara sökmotorer eller sociala medier-bolag, de kommer att vara hållbara, skalbara innovatörer – startups som hjälper världen att bli fossilfri och energiomställningen överkomlig för alla kunder”.

– Här kan Sverige ta en roll både som attraktivt land för investerare, och med egna innovationer och exporter, säger Sara Bargi.

Satsning ska driva på energiomställningen

Hon är med i RISE-teamet bakom Energiklivet, en satsning tillsammans med energibranschens aktörer för att snabba på och driva innovation i energiomställningen. Förutom en komplexitet i teknik och system handlar mycket om att få till flexibla regelverk, fungerande marknadsmodeller och bredare samverkan.

– Vi behöver prova mycket och ha en hög andel av experiment. Sveriges innovationsportfölj på energiområdet måste dubblas eller tripplas. Och det handlar inte enbart om tekniska innovationer – det behövs nya processer och affärsmodeller, miljöinnovationer, och nya sätt att implementera ny teknik där allmänheten också är delaktig i omställningen. Annars kommer det inte att hända.

Vi behöver hitta nya arbetssätt och jobba mer tillsammans för att få detta att hända

Många lösningar finns redan idag

Sara Bargi säger att väldigt mycket av elektrifieringen skulle kunna ske med teknik vi redan känner till idag. Därtill finns lovande lösningar som fler marknader för stödtjänster till elnätet och nya typer av energilagring som kan komma att få genomslag och hjälpa till att snabbare tränga undan fossilbaserade system.

– Vi behöver hitta nya arbetssätt och jobba mer tillsammans för att få detta att hända. Sätta upp demo- och testprojekt, köra policylab och implementera tidiga dialogprocesser. Energibolagen och projektutvecklarna måste prata mer med energianvändarna och mer på djupet förstå deras behov – liksom de måste förstå lokala organisationer och miljörörelsen. Genom bred innovation kan vi hitta lösningar och använda innovationsåtgärder i praktiken.

Utöver de satsningar som går att göra inom ramen för Energiklivet jobbar RISE sedan tidigare med olika aktörer för att spetsa klimatarbetet. Både företag och samhälle får hjälp att förstå och agera på de stora utmaningar som ligger framför dem genom analyser, rådgivning, färdplaner och projekt. Jonas Bergqvist nämner som exempel arbetet med energiplaner i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

– Vi jobbar mycket med policy i flera kommuner och regioner. Att konkretisera deras miljömål, att de har rätt planer och tar rätt beslut. Vi hjälper dem att bryta ner planer för att de ska kunna vara fossilfria ett visst år och gör det mätbart och genomförbart.

Sara Bargi

Kontaktperson

Sara Bargi

Projektledare

+46 10 516 50 04

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.