Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Termostat på element

Stora energibesparingar med ändrat beteende

Suget efter el ökar – och i rasande takt utvecklas tekniska lösningar som ska få oss att konsumera energi smartare. Men teknik är inte hela lösningen. 
–  Vi har kunnat visa på väldigt stora skillnader i förbrukning som bara kan förklaras med beteendemönstret, säger Monica Axell på RISE. 

”Om alla länder hade rätt policies och incitament med befintliga teknologier, skulle världen spara lika mycket energi som Kina använder idag.”

Uttalandet kommer från Dr Fatih Birol, chef för International Energy Agency, IEA, och pekar på hur tekniska lösningar bara är en del av lösningen för att klara energiomställningen. Minst lika viktigt, men betydligt mindre populärt att prata om, är människors beteende. 

Minskad energianvändning snabbaste sättet att få loss energi 

– Det är mycket fokus på teknik, bränslen, elbilar och elektrifiering. Men om vi tittar på var vi kan få snabb effekt är minskad energianvändning det snabbaste sättet att få loss energi där den behövs. Då är teknik bara en del av lösningen. Beteendeförändring är minst lika viktigt, säger Monica Axell på RISE. 

Monica är affärsutvecklare på avdelningen energi och resurser på RISE, som arbetar med olika typer av energieffektiviseringsprojekt på kommuner, regioner, fastighetsägare och större företag. Ofta handlar arbetet om att kartlägga beteenden hos vissa typer av användare, ta fram scenarier – eller arbeta fram och testa lösningar som användarna accepterar, vill och kan genomföra. 

Monica Axell berättar att arbetsgruppen möter gång på gång exempel på hur ändrat beteende kan sänka förbrukningen dramatiskt. 

– Det kan skilja 50 procent i förbrukning inom vissa grupper, allt annat lika. Vi har gjort mätningar i exakt likadana radhus, med likartade familjeförhållanden. Vi har kunnat visa på väldigt stora skillnader i vatten och elanvändning som inte kan förklaras av någonting annat än beteendemönster hos de boende, säger Monica Axell.

Krisen visade hur snabbt förändringar kan uppnås när folk vill och har intresse av att ändra sitt beteende.

Elkrisen i vintras visade på stor potential i ändrat beteende 

Monica påminner om vinterns elpriser, när man kunde se besparingar på 20-40% bland hushållen och även stora besparingar bland företag och industri. Krisen visade hur snabbt förändringar kan uppnås när folk vill och har intresse av att ändra sitt beteende. 

– Vi kom ju i ett läge när det blev lite coolt att prata i lunchrummen om vilken temperatur man kunde hålla hemma. Det är ju ingen som önskar att man ska behöva anpassa sig till den här typen av extrema förhållanden, men det visar vilken kraft det finns när det finns rätt incitament. 

Ekonomiska stöd eldar på ett intresse. Som när stödet för solfångare, som ger varmvatten direkt från paneler på taket, växlades till solceller. Idag finns knappt några aktörer för solfångare, samtidigt som marknaden för solceller vuxit kraftigt. 

– Ofta är den ekonomiska vinningen i slutändan inte ens särskilt stor. Istället skickar den här typen av stöd signaler som gör att människor känner att de bidrar.  

Samma känsla kan man få till mellan bostadsrättsföreningar, genom att låta dem jämföra sin förbrukning, eller på energislukande industrier genom att pusha ut incitament till förbättringar bland användare att bara slå på energislukande maskiner när de används, tända och släcka efter sig - eller belöna förslag som bidrar till förbättringar. 

– Det är bland de praktiska användarna som de stora förändringarna kan ske. 

Den stora förbrukningen, i faktiska kilowattimmar, ligger hos industrin. Men det finns också en stor potential bland konsumenterna. 

– De har en dubbel makt i sin möjlighet att välja de företag de anser står för rätt värden och beteende. Och, även om varje enskild konsument var för sig inte har så stor påverkan, ser vi vilka stora tal det blir när många gör likadant. Som Dr Fatih Birol säger, finns det beräkningar som visar att vi har potential att sänka energianvändningen motsvarande Kinas förbrukning om vi globalt kan förändra konsumenters beteende och ändra policys. 

Fokusgrupper används för att hitta lösningar som accepteras 

En nyckel till att uppnå varaktig förändring är att förstå hur en grupp människor beter sig och vad som kan få dem att ändra sig. RISE stödjer fastighetsägare och kommuner, hela städer eller större arbetsgivare med användarstudier där olika experter på mänskligt beteende – beteendevetare, miljöpsykologer och sociologer – kan involvera användare i fokusgrupper och implementera lösningar som fungerar. 

– I grund och botten handlar det om att förstå hur människor fungerar och vad som får oss att ändra vårt beteende varaktigt, avslutar Monica Axell. 

Kontaktperson

Monica Axell

Affärsutvecklare

+46 10 516 55 19

Läs mer om Monica

Kontakta Monica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Andreas Johansson

Kontaktperson

Andreas Johansson

Marknadschef

+46 10 516 51 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.