Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Spillvatten blev ny resurs för Rottneros

Från en restprodukt till en högvärdig produkt som kan bidra till att minska växthuseffekten. Rottneros massabruk har valt att satsa på anaerob vattenrening – och producerar nu metangas samtidigt som de får renare vatten.

2015 hade Rottneros pappers- och massabruk ett dilemma. Man hade investerat i utökad produktion, och med det följde hårdare krav bland annat på vattenrening. Ett nytt system skulle krävas, och det fanns en rad olika vägar att gå.

– Det fanns alternativ som bara handlade om att rena vattnet, men vi valde ett sätt som gör att vårt avloppsvatten i stället blir en högvärdig produkt, berättar Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt på Rottneros.

Lösningen blev en investering i en anaerob reningsprocess, som renar vatten från organiskt innehåll och samtidigt utvinner biogas. Biogasen kan sedan nyttjas direkt som energikälla i fabriken, skickas som insatsvara till annan närliggande industri eller uppgraderas till fordonsbränsle.

– Vi ville vända på resonemanget: vi gör en produkt och som resultat av det blir också vattnet rent, säger Nils Hauri.

Nytt sätt att tänka

­Att se vattnet som en resurs, snarare än ett problem, är ett nytt sätt att tänka. I slutändan var det självklart för Rottneros att välja den anaeroba tekniken och låta det egna avloppsvattnet bli till energi.

– Det traditionella sättet att se på rening på ett bruk är att dit kommer allt man inte vill ha. Men så kan vi inte tänka. Att vattnet nu är en produktionsenhet, det är för oss en stor förändring. Det blir en del av vår kärnverksamhet.

Förutom de ekonomiska och energibesparande fördelarna som den nya reningsprocessen kommer att innebära, så är det viktigt både för kompetensförsörjningen och för företagets kommunikation att vara en del av en hållbar framtid.

– Vi har en ingenjör hos oss som sa till mig att ´jag skulle aldrig vara intresserad av att jobba på ett företag som inte står på rätt sida´. Det är viktigt för en arbetsgivare att visa att man faktiskt jobbar med att vara en del av lösningen på de problem som världen står inför. Det ska inte bara vara fina ord. Det kostar lite, men det är en nödvändighet. Vi tar in en fiber från skogen, det är vår uppgift att göra något så bra vi kan av den.

Det är rätt väg framåt, att vi inte bara har innovation som leder till rent vatten, utan även ser vattnet som en resurs

Bidrar till minskad växthuseffekt

Tidigare berättade Nils Hauri för besökande gäster eller skolklasser om hur mycket fabriken producerade eller hur mycket resurser som gick åt. I dag låter det helt annorlunda.

– När vi visade runt för tio år sedan kunde vi berätta om hur många ton massa vi gjorde i sekunden. Sådana nyckeltal har i dag inget mervärde i sig. Nu kan jag i stället säga att vi använder avloppsvattnet för att göra energi, att vi tar något vi tidigare inte kunde använda och gör något vettigt av det som kan bidra till minskad växthuseffekt.

RISE stöd i förändringen

Metangasen som produceras kommer att användas i den egna fabriken, för att torka brukets massa. Ännu befinner sig Rottneros dock på resan dit, och vägen har inte varit spikrak. Det är där RISE kommer in i bilden, säger Nils Hauri. För ett mindre företag är extern hjälp viktig vid en så övergripande förändring av processen.

– Det är en komplex och invecklad process, och det krävs bland annat att man tar hjälp utifrån. Vi behövde bollplank, rådgivning och hjälp att komma framåt. RISE överbryggar glappet mellan forskning och verklighet som ibland uppstår, de lyssnar och tar in hur det fungerar från fabrikens sida. Då får man verklighetsnära råd, och alla inblandade har lärt sig mycket under de två år som vi varit i gång.

Trots att Rottneros fortfarande är mitt i sin resa, kan de redan konstatera att de gjort rätt val.

– Det är rätt väg framåt, att vi inte bara har innovation som leder till rent vatten, utan även ser vattnet som en resurs. Alternativet är inte hållbart.

Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.