Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sju skäl att visualisera data

Vad gör man när KPI:er inte infrias? Eller när personer internt eller externt inte kan ta till sig data, koncept eller processer? Ett effektivt hjälpmedel är att ta till visualiseringar. Här är sju anledningar att satsa mer på visualiseringar för att uppnå era mål och utveckla er verksamhet snabbare.

Visualiseringar är grafiska representationer av data, objekt och miljöer som underlättar för människor att analysera, lära sig, nå insikter och ta beslut.

I dagen verklighet där ofantliga mängder data samlas in och finns tillgängliga är visualiseringar helt nödvändiga.

– Om de som fattar beslut inte förstår sitt data, då kommer verksamheten inte särskilt långt, säger Kristina Knaving,  senior forskare och interaktionsdesigner på RISE, samt ansvarig för fokusområdet Den uppkopplade individen.

Visualiseringar kan användas i två grundläggande syften:

1. Förstå och analysera ditt data. När man har stora mängder komplex eller mångdimensionell data kan det vara svårt att få den överblick som behövs. Då kan visuell analys vara avgörande. Om exempelvis vissa KPI:er i en verksamhet inte har infriats, kan visualisering användas för snabbt hitta vilken data som kan förklara de nedslående resultaten, och som man därmed behöver hålla ögonen på i framtiden.

2. Kommunicera data effektivt. För att kunna fatta snabba och kloka beslut som gagnar verksamheten, är det inte tillräckligt att ha tillgång till relevant data. Datavisualiseringar behöver anpassas efter vem som berörs av dem, och göras så tydliga och insiktsfulla som möjligt.

Låt oss titta lite mer konkret på skälen för att jobba mer med visualiseringar i verksamheten.

1. Visualiseringar tar sig in i hjärnan blixtsnabbt

– Våra hjärnor är gjorda för att snabbt se mönster visuellt. Att tolka rådata i Excel tar mycket längre tid, oavsett om datat kommer i form av siffror eller text. Det är också svårt att få överblick – man kan gå igenom siffror i ett kalkylark i timmar och ändå inte få en bra förståelse för hur de hänger ihop. Det här är något som datavisualisering kan ge en omedelbar bild av, där man direkt förstår inte bara siffrorna utan hur de förhåller sig till annat data. Det är så man får verkliga insikter, säger Kristina Knaving.

2. Visualiseringar klarar av att ge överblick och granularitet – samtidigt

– Visualisering kan både visa stora penseldragen och visa detaljer i en enda bild; man kan se både enskilda data punkterna och trenden samtidigt. Det ger betydligt en rikare förståelse av hur det faktiskt ser ut. Ett vanligt exempel är dashboards som är skräddarsydda för olika användares behov, där exempelvis en avdelningschef och en driftstekniker kan få en översiktsbild av det viktigaste att ha koll på – just nu, eller över tid.

3. Visualiseringar kan förklara viktiga budskap

Du kanske minns den här kurvan:

Bild: Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/faktablad/fall-covid-19/

– Folkhälsomyndigheten pratade under hela om att ”hålla nere kurvan”, vilket kommer från en enda visualisering som delades över hela internet. Den här visualiseringen förklarar kopplingen mellan resurser och antalet smittade och inlagda på IVA över tid lättförståeligt och tydligt.

 Bild: Climate Lab Book, http://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/spiralling-global-temperatures/

– Ytterligare exempel på hur en visualisering kan engagera med ett tydligt budskap. I det här fallet visar visualiseringen hur den globala temperaturökningen accelererar.

4. Visualiseringar är mer inkluderande

Efter de två senaste riksdagsvalen har det varit svårt att direkt se hur en majoritetsregering skulle kunna se ut. Då tog Sveriges Television fram en grafik där vem som helst kunde pussla ihop en regering – tillsammans kommentarer från den politiske kommentatorn Mats Knutson. Kolla här, och testa gärna:


Bild: SVT

 

– Visualisering gör att många fler kan vara delaktiga i samtal. Inte alla har förmåga, kunskap eller erfarenhet att förstå annars. För att kunna tycka till måste man förstå, och visualisering gör detta möjligt på ett sätt som enbart förklaringar inte kan.

5. Visualiseringar synliggör hur data distribueras

Två olika områden har exakt samma medelinkomst: 35 000 kronor i månaden.

Men titta på hur inkomsterna distribueras i befolkningen:

– Vi är vana vid att titta på medelvärde, men inte att titta på distributionskurvor, vilket kan ge många insikter i det här fallet socioekonomiska effekter. Och i stället för att bara följa antalet produktionsstopp vecka för vecka, kan visualiseringar snabbt ge insikter som att 80 procent av alla fel uppstår kl 9-10 på förmiddagen eller att 5 stopptyper orsakar 95 procent av kostnaderna.

6. Visualiseringar kan visa trender

– Visualiseringar av strömmande data från till exempel sensorer och automatiska system gör det lätt att gå tillbaka i tid och få en överblick av vad som hände i en industriell process eller i en stad under en tidsperiod, exempelvis under det senaste dygnet.

7. Visualiseringar kan visa trender och slå larm om avvikelser

– Om man har system som bara larmar när ett gränsvärde har passerats, då finns risken att man agerar för sent. Säg att kyltemperaturen i en transport helst ska vara 4 grader, och som allra högst 6 grader. Om då temperaturen vid ett flertal tillfällen ligger på 5,7-5,9 grader kan det vara bra att få reda på det innan värmeböljan slår till i nästa vecka. Med visualisering blir det lättare att upptäcka.

En datavisualisering måste matcha sin publik, oavsett om den är den breda allmänheten, en ledningsgrupp eller en grupp tekniker

Vad RISE kan bidra med

1. Rätt dataurval.

– Ett stort problem för verksamheter är att man använder den data man har, istället för att kartlägga behov och förstå vilken data man behöver samla in för att förstå och styra en process. Med brist på förståelse för vilken data man behöver finns risk för ”bias” när väljer bort data, oftast omedvetet, eller inte förstår begränsningar med datat. Man väljer att se vad man vill se, i stället för att se det som man behöver. För att lyckas krävs en behovscentrerad process, och det kan vi hjälpa till med.

2. Visualiseringar för insikter som gör skillnad.

– En datavisualisering måste matcha sin publik, oavsett om den är den breda allmänheten, en ledningsgrupp eller en grupp tekniker. Man måste möta mottagaren vid rätt tillfälle, med rätt sorts visualiseringar, baserade på det mest relevanta datat. På RISE har vi djupa kunskaper och erfarenheter både i olika visualiseringstekniker och i användarcentrerad design.

3. Utbildningar för att bli visualiseringsintelligent.

– Visualiseringar är ett mynt med två sidor. Du kan lätt luras med visualiseringar. De kidnappar hjärnan att direkt ”förstå” verkligheten. Till exempel twittrade Donald Trump ut den här bilden 2019, som tycks visa hur Trump krossat allt motstånd 2016, när han i själva verket förlorat i antal röster:

– Demokraterna fick mest röster i städerna, där de flesta invånarna bor. Men denna majoritet av befolkningen upptar bara en liten yta sett till den totala landsytan. Detta är grejen med ”ful visualisering”. Man ljuger inte, men man väljer vyer av verkligheten på ett vinklat sätt. I våra utbildningar hjälper vi medarbetare och chefer att inte låta sig luras av medvetet vinklade visualiseringar, samtidigt som de får både kunskaper och förståelse för hur visualiseringar kan användas konstruktivt i verksamheten, säger Kristina Knaving.

Kristina Knaving

Kontaktperson

Kristina Knaving

Fokusområdesledare Den uppkopplade individen-Senior forskare och interaktionsdesigner

+46 73 030 19 86

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.