Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensortröjan håller koll på hälsan

Det blir allt viktigare att läkare har korrekt data att utgå ifrån vid bedömningar. RISE är med och utvecklar en tröja som kan hjälpa patienter som drabbats av stroke, epilepsi eller Parkinsons sjukdom. – Målet är att patienter ska känna att de får ett stöd och att neurologer ska få bättre underlag för att göra bedömningar, säger Jan Wipenmyr, sensorexpert på RISE.

Sensorer i kläder, så kallade ”wearables”, har varit ett hett ämne de senaste åren. Men i många fall har kvaliteten på datan eller de praktiska aspekterna varit för dåliga. I det pågående projektet wearITmed har RISE tillsammans med Sahlgrenska och Borås Högskola tagit fram tröjor med ett sensorsystem som har redundans och med elektronik som klarar av att tvättas i vanligt tvättmaskinsprogram på 40 grader.

– Det är ett av de häftigaste inslagen i det här projektet. Att vi skapat något att ta på. Tröjan finns och vi testar den i studier, säger Jan Wipenmyr och visar upp det svarta plagget som är den andra generationens testtröja som skapats i projektet.

Ett bekvämt sätt att mäta puls och rörelse

Den svarta tröjan har sensorer på de underarmarna och strax under bröstkorgen. Sensorerna mäter rörelse och puls. Tack vare de precisa systemen utreder man nu också om det går mäta hjärtfrekvensvariabilitet (hur rytmisk pulsen är) och förändring i blodtryck genom att mäta tidsskillnaden i pulssignalen från de olika sensorerna (Pulse Transit Time, PTT).

– Och till nästa generations tröja är tanken att även kunna mäta svettning och hur syresatt blodet är. Den tröjan ska vara klar att för att kunna testas av patienter till våren, säger Jan Wipenmyr.

Korskoppling mellan expertiser skapar nya lösningar

Projektet är ett samarbete där alla parter tillför unik kompetens. RISE med sin expertis kring sensorer, AI, databehandling, textilier samt lösningar för att få elektroniken tvättsäker, Borås Högskola med design och material för tröjorna och Sahlgrenska för de kliniska studierna och kunnandet och behovet från både läkare och patienter.

– Man kan fråga sig varför det behövs en tröja – kan man inte bara mäta pulsen eller rörelsen på andra sätt? En av fördelarna med ett plagg som sitter bra är att man kan lita på att sensorerna sitter på rätt ställe. Och på samma ställe varje dag. I våra fokusgrupper har det också visat sig att patienterna inte upplever tröjan som stigmatiserande – vilket kan vara fallet om du ska gå omkring med två tre olika synliga sensorsystem. För att inte tala om skillnaden med att kunna få precisa mätningar i sin egen hemmiljö jämfört med att bli inskriven under ett par veckor, säger Jan Wipenmyr.

Projektet wearITmed sträcker sig över fem år och avslutas under 2019. Förutom tröjorna har man också fått flertalet vetenskapliga artiklar publicerade. 

Det som är spännande nu när projektet närmar sig målgång är vad som händer sedan. Går det att hitta samarbeten för att ta detta vidare ut på marknaden? säger Jan Wipenmyr. 

Fakta: wearITmed

Projektet pågår 2015 - 2019

Deltagare: RISE, Sahlgrenska, Borås Högskola

Mål: 

  • Mäta kliniskt relevanta rörelsemönster
  • Definiera vilka övriga fysiologiska variabler som är viktiga att mäta vid de olika neurologiska sjukdomarna
  • Utveckla mätsystem som möjliggör kontinuerliga mätningar också utanför sjukhus
  • Därigenom förbättra diagnostik, uppföljningen av sjukdomsförloppet och göra det möjligt att skräddarsy behandling
Published: 2018-09-24