Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkrare industri med trådlös kommunikation

Med hjälp av ett nytt säkerhetssystem för maskiner kan fler företag bygga flexiblare och mer kostnadseffektiv säkerhet. Lösningen bygger på trådlös kommunikation, som gör att man både kan skippa kablarna i maskinparkerna - och installera mer säkerhet snabbare.

För att skapa tillräcklig säkerhet i exempelvis maskinhallar har det tidigare krävts metervis med kablar. Fasta säkerhetsmoduler har gått från elskåp med kabel till varje maskin, skydd och manöverdon. I en industrilokal är det inte ovanligt med en takhöjd på minst sju – åtta meter, vilket gör att man även ofta får man dra ledningarna högt upp i taket. Kablarna leder även till problem för nya typer av maskiner som rör sig mer fritt.

Skulle ett modulärt säkerhetssystem som styrs med hjälp av trådlös kommunikation kunna vara lösningen på problemet? Den frågan ställde sig Mats Linger, och han bestämde sig för att själv utveckla systemet. Han tog sin erfarenhet av maskinsäkerhet efter flera år i säkerhetsbranschen, och sitt intresse för teknik och skapade både en ny produkt som gör just detta, en så kallad ”Safety Simplifier”.

– Det är både kostsamt att installera kabel, och det begränsar möjligheterna om man ska ha något som rör sig på golvet. Ur hållbarhetssynpunkt är det också en fördel då man minskar antal kablar och komponenter. Det är också lätt att ändra system och lägga till funktioner i och med att du inte behöver ansluta nya kablar, säger Mats Linger, som döpt det nya företaget till SSPN, Safety System Products North.

Trådlös kommunikation

Hans ”Safety Simplifiers” kommunicerar trådlöst med varandra, med upp till hundra meters avstånd mellan varje enhet. Tack vare att upp till 16 stycken enheter kan kommunicera trådlöst med varandra, och repeterar varandras information skulle det totala avståndet kunna vara upp till 1600 meter. De kan även enkelt kopplas in till befintliga maskiner och skydd där de står, vilket underlättar installationen.

– Målsättningen för oss är att göra det enkelt att bygga skydd för både fasta och mobila maskiner. Man kan använda sig av både trådlös teknik, men vid behov även trådbunden. Det finns inga begränsningar utan kunden kan välja fritt mellan trådlöst eller trådbunden buss för varje ”Safety Simplifier”. Man kan snabbt kan få en säkerhetslösning som uppfyller de högsta säkerhetskraven, säger Mats Linger.

Många vinningar i ett system

Den stora vinningen med det nya systemet är just ökad säkerhet, för fler. En prisvärd och enkel lösning kan underlätta för mindre företag, som annars kan ha det tufft med att lägga både tid och pengar på att bygga tillräcklig säkerhet.

– Det är ett oerhört effektivt system. Med hjälp av den nya tekniken kan man utan större ingrepp lägga till mer säkerhetsfunktionalitet, kopplat till den trådlösa uppkopplingen. Det är en flexibel lösning, som går snabbt att installera och få på plats, och en smart lösning för att ersätta kablage. På samhällsnivå innebär allt detta förhöjd säkerhet, säger Johan Hedberg, på RISE, som utvärderat och verifierat systemet.

Mats Linger själv ser även han nytta med sin produkt på flera plan. Man ökar flexibiliteten och står inte i vägen för utvecklingen – det blir lätt att bygga upp nya trådlösa säkerhetslösningar som inte bromsas av problem med att uppfylla säkerhetskrav.

– Det blir lättare att bygga in säkerhet i nya maskiner. Vi sänker även kostnaderna för att installera skyddssystem, och det blir ofta säkrade därför att man slipper en del kompromisser som ofta uppstår när man vill dra så lite kablar som möjligt. Använder man trådlösa system och enheter som sitter nära där de används, så får man färre kablar och ökad säkerhet.

Viktigt uppfylla säkerhetskrav

Men trådlös kommunikation ställer också extra stora krav på säkerhet.

– Så fort man ska styra en farlig maskin trådlöst, då måste man vara säker på att den verkligen stannar, om man tappar kommunikationen. Vi kan stoppa och starta saker säkert, säger Mats Linger.

Många av de arbetsskador som sker i Sverige varje år sker i samband med användning av maskiner. För att minimera risken för olyckor gäller Maskindirektivet, som anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som lanseras på marknaden.

För att kunna placera sin nyutvecklade produkt på marknaden, behövde Mats Linger se till att den uppfyllde alla tillämpbara krav i direktivet. Därför kontaktade han RISE, som satte ihop ett expert-team för att kunna utvärdera och verifiera säkerhetssystemet enligt funktionssäkerhetsstandarderna kopplade till Maskindirektivet.

– En av de största utmaningarna har varit att klara av all dokumentationen som krävs för att uppfylla säkerhetskraven. Där har vi haft jättestor hjälp av RISE, de har varit med från början till slut i utvecklingen och stöttat oss i de säkerhetstekniska diskussionerna, säger Mats Linger.

RISE med hela vägen

Den funktionssäkerhetsstandard som hans nya produkt ska uppnå har omfattande krav. RISE har stått för den tekniska utvärderingen av produkten, och kontrollerat så att både hårdvara och programvara är tillräckligt säkra.

– Vad vi är experter på är säkerhet i styrsystem, vilket är en viktig del av maskindirektivet. säger Johan Hedberg på RISE.
RISE har varit med tidigt i processen, något som är viktigt för att samarbetet ska bli effektivt, och att man inte i ett allt för sent skede upptäcker saker som behöver åtgärdas.

– Man vill inte vänta in att produkten ska bli helt färdig, utan vi vill komma in tidigt i projektet och jobba tätt tillsammans med kunden, det är både effektivt och minimerar risken för att man allt för sent upptäcker att till exempel hårdvaran inte är tillräckligt bra, säger Johan Hedberg.

Ett EG typgodkännande har nu utfärdats för säkerhetssystemet och produkten är tillgängligt på marknaden för alla tillverkare av industrimaskiner.