Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Säkrad vattentillgång för Skånes näringsliv

I samarbete med RISE har Region Skåne inlett ett projekt som syftar till att främja en mer hållbar vattenanvändning hos skånska företag. Det övergripande målet är att näringslivet i regionen inte ska behöva drabbas negativt i händelse av framtida avbrott i vattenförsörjningen.

Med sina jordbruk och stora livsmedelsföretag är Skåne i hög grad beroende av tillgång till vatten. I ljuset av de framtida klimatförändringarna finns det samtidigt risk för vattenbrist och avbrott i vattenförsörjningen, åtminstone sommartid.

– Det finns redan företag som upplevt vattenavbrott och vi måste räkna med att i framtiden drabbas av återkommande vattenbrist. Därför vill vi uppmuntra samtliga aktörer i regionen att i möjligaste mån se över, effektivisera och återcirkulera sitt vatten – allt för att minimera vattenåtgången, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg i Region Skåne.

Projekt lyfter frågan och skyndar på processen

Inom ramen för ett pågående projekt vill regionen genom att lyfta frågan och bidra med kunskap påskynda en process där företagen säkrar sin produktion även i perioder av vattenbrist. Projektet sker i samarbete med RISE.

– Just nu letar vi efter mellan fem och sju företag som RISE kan hjälpa att ta nästa steg mot en mer effektiv vattenanvändning. Beroende på hur långt företagen själva har kommit i sitt arbete med detta kan RISE bidra med riskanalys, kartläggning, åtgärdsförslag, åtgärdsimplementering och kostnadsanalyser, säger Susann Milenkovski.

Hon hoppas på stor respons från olika branscher så att resultatet av projektet i slutänden kan bestå av ett brett kunskapsunderlag som beskriver hur olika typer av företag har gått tillväga för att minska sin vattenförbrukning.

– Med ett sådant kunskapsunderlag kan vi medvetandegöra problematiken, lyfta goda exempel och även ge impulser till nya innovativa lösningar på området, säger Susann Milenkovski.

Det skånska näringslivet kommer att behöva anpassa sig till en verklighet där vi har tillgång till olika mängder vatten olika årstider

Som två exempel på sådana lösningar nämner hon möjligheten att använda avsaltat havsvatten i industriprocesser samt teknik som möjliggör återanvändning av vatten.

– Det skånska näringslivet kommer att behöva anpassa sig till en verklighet där vi har tillgång till olika mängder vatten olika årstider. Den som redan varit utsatt för vattenbrist förstår nyttan med att verka proaktivt. Vi hoppas att vårt projekt kan fungera som en ögonöppnare och påskynda utvecklingen så att alla skånska aktörer hjälps åt att bidra till en mer effektiv och hållbar vattenanvändning, säger hon.

Samarbetet med RISE har flutit väl under projektets framväxt.

– RISE har framför allt visat stor flexibilitet. Av olika skäl har vi tvingats ändra inriktning på projektet ett par gånger, men det har inte inneburit några problem. Kommunikationen med RISE har fungerat väldigt bra och det har varit lätt att tillsammans spåna fram nya idéer, säger Susann Milenkovski.

Rapport: Vatteneffektivisering i Skånska företag

Slutrapport. En studie om sårbarhet vid vattenbrist samt utförda fallstudier för ökad vatteneffektivisering, riktat främst till livsmedelsindustrin, fastighetsbranschen och lantbruket.

 

Ladda ner rapporten

Rapport: När vattentillgången brister

RISE har tagit fram en rapport, När vattentillgången brister, som beskriver hur företag kan gå tillväga för att kartlägga och förbättra sin vattenanvändning.

 

Ladda ner rapporten

En trygg och säker vattentillgång är en förutsättning för ett funktionellt samhälle och vi måste därför kunna hantera torrperioder och vattenbrist för att säkerställa en god vattenförsörjning till samhällets alla behov. Men vad kan enskilda företag göra för att förbättra vattensituationen i det område där man har sin verksamhet? Och hur prioriterar man mellan olika potentiella åtgärder? Den här filmen tar upp flera metoder som företag kan använda sig av för att skapa en mer hållbar vattenanvändning, vilket också kan spara in på kostnader och minska den egna verksamhetens sårbarhet.
Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.