Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska kompetensbrist i underhållsbranschen motverkas

Hur omvandlar man information till kunskap? Och hur tar man tillvara och vidareutvecklar värdefull kunskap när det gäller underhåll av infrastruktur? Mikrolärande och samverkan är två sätt som används inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint.

Hållbar förvaltning kräver bra beslutsunderlag; bättre än vad som ofta finns idag. Det ställer höga krav på både människorna och systemen som arbetar med detta, och innebär för många även behov av ny kompetens. Dessvärre är kompetensbristen i branschen ett utbrett problem – som inte ser ut att vara på väg att försvinna.

– Vi kan, utifrån den allmänna demografiska utvecklingen, ungas studieval, rekryteringsutmaningar och så vidare, förstå att det kommer vara utmanande för branschen att rekrytera personal med den kompetens som behövs. De som arbetar i dag har en relativt hög medelålder och stora pensionsavgångar väntar, säger Kristina Björn, projektledare inom livslångt lärande på RISE.

Hållbar förvaltning nödvändig

Parallellt med ökande kompetensbehov ökar underhållsbehovet för samhällskritisk infrastruktur vilket kräver hållbar förvaltning av tillgångar. Befintliga anläggningar åldras och behöver både rustas upp, förnyas och anpassas för framtida utmaningar som exempelvis klimatförändringar.
Syftet med att satsa på kompetensbyggande är att vända trenden och att bidra till kompetensutveckling inom underhållsbranschen.

I fas 1 av Mistra InfraMaint (2018–2023) togs en plan för kompetensutveckling fram, som resulterade i att programmet i huvudsak ska använda sig av två metoder: ”mikrolärande” och ”samverkansprojekt”. Dessa metoder kommer att fortsätta att användas i fas 2 av forskningsprogrammet (2023–2028).

– Mikrolärande handlar i stora drag om att tillgängliggöra intressant och relevant kunskapsinnehåll i ”små portioner”, och göra dem möjliga att ta del av när och var helst man vill och kan. Det görs bäst digitalt, säger Kristina Björn.

Programmets hemsida blir plattform för mikrolärandet, med ett material som successivt byggs upp av olika former av Youtube-filmer, podcasts och metodstöd på temat smart underhåll, med målet att nå ut till många.

För att tillgängliggöra det växande materialet, har även temamässigt indelade spellistor skapats under rubriken ”Kunskapskvarten” – ungefär 15 minuter långa sammanställningar av flera mikroläranden på ett specifikt tema, som passar att se tillsammans på arbetsplatsen. Till varje kvart kopplas även diskussionsfrågor att ta upp i gruppen, och hänvisningar till fördjupat material för den som vill lära sig ännu mer.

Det är en utmaning att rekrytera kvalificerad personal som vill jobba med underhållsfrågor

Samverkansprojekt för gemensamt lärande

Mistra InfraMaint genomförde sitt första samverkansprojekt under 2022 med mycket goda resultat. Under ett halvår träffades 19 personer från fem olika VA-verksamheter kontinuerligt, både fysiskt och digitalt, för att lära tillsammans och av varandra.

– Samverkansprojektet möjliggör ett möte mellan kollegor från samma bransch som inte annars hinns med, de får dela erfarenheter och idéer med varandra men också lära från experter på området. Som en deltagandeorganisation sa på första träffen: “Man får större utväxling av att träffas än om man sitter och tänker för sig själv”, säger Madelen Malm, projektledare för samverkansprojektet och kompetenskoordinator i Mistra InfraMaint.

En av de medverkande organisationerna var Nacka Vatten och avfall, som ser att deltagandet haft positiv inverkan på deras arbete med tillgångsförvaltning.

– Deltagandet i samverkansprojektet har öppnat upp värdefulla kontaktvägar, både mot andra VA-bolag och mot forskningsvärlden gällande frågor kopplat till tillgångsförvaltning, men även underprocesser såsom underhållsarbete, riskvärdering och kompetensförsörjning, säger Louise Rosqvist, projektledare på Nacka vatten och avfall.

Det första samverkansprojektet var något av en pilot, men tack vare det lyckade utfallet planeras för ytterligare två samverkansprojekt under de kommande åren – förhoppningsvis även ett inom gata och väg, eller järnväg och spårväg.

– Utöver det fortsätter vi skapa mikroläranden, kunskapskvartar och annat kompetenshöjande material i syfte att nå ut med forskningsresultat och bidra till kompetensutveckling inom hållbar förvaltning. 

Dela-kultur viktig

Både mikroläranden och samverkansprojekt tillämpas dels för att etablera en dela-kultur, där de som besitter värdefull expertis får en plattform och verktyg för att sprida sina kunskaper. Och dels för att attrahera ny kompetens som ska täcka branschens framtida behov. Gunn-Mari Löfdahl är före detta biträdande programchef i Mistra InfraMaint, och har producerat flera av programmets mikroläranden. Hon beskriver yrkeskunskap som en färskvara, vilken kräver kontinuerlig uppdatering för att följa med i utvecklingen. Men hon understryker också behovet av att tillföra ny kompetens.

– Det är en utmaning att rekrytera kvalificerad personal som vill jobba med underhållsfrågor. Programmet som helhet arbetar för att ungdomar ska upptäcka att området underhåll av infrastruktur är både intressant, utvecklande och en reell möjlighet till att själv bidra till ett mer hållbart och tillgängligt samhälle.

Kristina Björn

Kontaktperson

Kristina Björn

Senior projektledare/utbildningsstrateg

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Madelen Malm

Kontaktperson

Madelen Malm

Projektledare

+46 10 516 63 55

Läs mer om Madelen

Kontakta Madelen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.