Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska automatiserade fordon bli säkra

Positionering på centimeternivå blir allt viktigare - framför allt i utvecklingen av automatiserade fordon. På RISE pågår just nu flera projekt för att utveckla tekniken.
– Automatisering kan minska antalet trafikolyckor, men då måste ju automatiseringen i sig vara säker och bevisas vara bättre än en mänsklig förare, säger Stefan Nord, forskningsprojektledare på RISE. 

Självkörande fordon, eller automatiserade fordon som branschen själv kallar det, är ett steg i uppfyllandet av nollvisionen, det vill säga att inga människor ska skadas eller dö i trafiken. 

– Idag beror många olyckor på att föraren har nedsatt förmåga, till exempel är trött eller ouppmärksam, säger Stefan Nord på RISE. 

Utveckling och testning återstår

Men innan automatiserade fordon blir verklighet i trafiken återstår mycket utveckling och testning för att visa att de är säkrare än dagens bilar. 

– Annars kommer det aldrig att bli någon acceptans. Svårigheten är ju att validera och avgöra om de automatiserade systemen fungerar i verkliga miljöer, säger Stefan Nord. 

Där har RISE och dotterbolaget AstaZero en viktig roll. I utvecklingen av automatiserade fordon är positionering en vital del, förutom att fordonen ska avgöra vad som finns i omgivningen behöver de nämligen också kunna fastställa sin egen position och tid för att kunna dela data med varandra. 

– Om ett fordon delar med sig av vad dess sensorer ser och om man inte vet var och när fordonet befinner sig så är den informationen inget värd för ett annat fordon eller så kanske man vill använda informationen för att uppdatera en digital karta, säger Stefan Nord. 

Världsledande på tester av automatiserade fordon

Det många inte känner till är att AstaZero har världens mest avancerade testmiljö för automatiserade fordon och tillhörande system. 

– Jag vill påstå att vi ligger längst fram i världen, vi har den mest avancerade digitala miljön och även en väldigt bra uppsättning av olika testbanor för utveckling av den här typen av automatiserade system, säger Peter Janevik, VD på AstaZero. 


Självkörande fordon är svårare än man trott

Mätning på millimeternivå

På testbanan som ligger strax utanför Borås finns tre master i Lantmäteriets system för satellitpositionering, Swepos, vilket innebär att mätningarna kan utföras ända ner på millimeternivå. 

– Inom geodesin där man vill kunna mäta på kontinentaldrift och landhöjningar är man intresserad av den typen av noggrannhet. För oss är de här masterna våra ankarpunkter som vi använder för att mäta in utrustning som i sin tur kan mäta på automatiserade fordon och då handlar det mer om positionering på centimeternivå, säger Stefan Nord. 

Målsättningen är att i framtiden kunna utveckla en tjänst där fordonstillverkare kan komma till AstaZero och få ett kvitto på hur precist fordonet positionerar sig och med vilken mätosäkerhet.  

– Vi forskar kring att bygga ett system för att se hur bra kan vi validera eller kalibrera positioneringssystem. Då kan en tillverkare av ett självkörande fordon komma till AstaZero och så kan vi tala om hur noggrant fordonet tycker att det befinner sig i koordinatsystemet, säger Stefan Nord. 


AstaZero

Vidareutveckling av satellitpositionering

I det pågående projektet NPAD arbetar också RISE och AstaZero tillsammans med andra aktörer för en vidareutveckling av GNSS, som är ett samlingsnamn för alla de satellitpositioneringssystem som finns. Idag är systemen för att distribuera det som kallas för korrektionsdata, som behövs för att komma ner till centimeternivå och som också kompenserar för eventuella felkällor, inte utbyggda för den massmarknad vi kommer ha om några år. 

– När vi har stora mängder automatiserade fordon på vägarna tillsammans med ännu större volymer smartphones som vill använda tekniken måste vi ha effektiva sätt att distribuera korrektionsdatan, så det inte uppstår några flaskhalsar, säger Stefan Nord. 

Ett annat högaktuellt projekt är PRoPART, som finansieras av EU, där syftet är att använda de speciella funktioner som finns i EU:s satellitsystem Galileo. Bland annat har Galileo ett slags autentiseringsskydd så att systemet inte kan utnyttjas för vilseledande syften. Det mest kända satellitpositioneringssystemet GPS, som till vardags blivit synonymt för hela tekniken, är utvecklat av den amerikanska militären och EU beslutade därför att bygga upp Galileo för att slippa vara beroende av USA.

Men automatiserade fordon förlitar sig inte enbart på ett system utan använder så många som möjligt och dessutom i kombination med en andra sensorer som hjälper till där man inte har någon satellittäckning, som i en tunnel. 

– Desto fler du använder desto bättre redundans får du och om det blir problem med något har du andra att tillgå, säger Stefan Nord. 

Automatiserade fordon i trafiken dröjer

Enligt Stefan Nord har det varit mycket diskussion om hur snart automatiserade fordon kommer att synas på våra vägar, men man tror nu att det kommer dröja längre än vad många trott innan självkörande fordon som inte kräver övervakning av en förare finns i trafiken.

– Däremot är fordon som kör i gruvor, i öppna dagbrott eller i hamnområden inte långt borta. Men många har insett att självkörande fordon är svårare än man trott. Som människa saktar du in när det är något du inte känner igen, där är de automatiserade systemen inte redo än, säger Stefan Nord. 


Publicerad: 2019-10-11
Stefan Nord

Kontaktperson

Stefan Nord

Forsknings- och affärsutvecklare

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.