Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så påverkar låg vattenkvalitet produktionsprocessen

Industrins vattenanvändning blir en allt hetare i fråga, inte minst i och med ökade klimatförändringar. En viktig aspekt är kvaliteten på vattnet – något som kan påverka såväl energiåtgång och effektivitet som produktutveckling.

Industrin står för nästan 70 procent av vattenanvändningen i Sverige, och frågan om att använda mindre vatten, och använda vattnet smartare, blir allt mer aktuell. Men det är inte bara mängden vatten som spelar in – även kvaliteten på vattnet är en viktig fråga. Både produktionsstopp, problem vid produktutveckling och andra fel kan ofta härledas till vattnet.

– Att inte ha vatten, eller rätt vatten, har en dramatisk effekt på hela industrin, säger Ignacio De San Pio, forskare på RISE.

Han brukar likna vatten inom en industriprocess vid blodet i blodomloppet. Vatten kan skicka problem från en del av processen till en annan.

– Om vi inte har en fungerande njure så blir kroppen sjuk, på samma sätt blir vår process sjuk. Inom en process behöver vattnet renas flera gånger, inte bara extern i det sista skedet. Man pratar ofta om vatten just som något externt, men vi måste börja tänka på vatten som en resurs som är extremt viktig för processens stabilitet, och för att ha kontroll på sin process.

Kan leda till produktionsstopp

En mycket stor del av industrins vattenanvändning står massa-och pappersindustrin för, vilket gör dem till den största vattenkonsumenten i Sverige.

– Är det någon som kan göra stor skillnad när det gäller vattenanvändning så är det pappersindustrin, säger Ignacio De San Pio.

Under förra sommarens stora översvämningar i Gävle var ett pappersbruk tvunget att stänga produktionen i flera veckor, för att kvaliteten på det inkommande vattnet var för dålig.

­– Det är bra exempel på att det inte bara är hur mycket vatten man har som spelar roll, utan även hur bra vattnet är. Man tänker lätt att i Gävle kan det inte bli vattenbrist, men kopplingen till kvaliteten blev tydlig. I Sverige tror vi att vi har rent vatten, men det är inte alltid sant.

Påverkar energiåtgången

Att använda rätt vatten har stor betydelse för en fråga som är ständigt aktuell för de flesta industriföretag: energiförbrukningen.

– Med tanke på elpriset i dag vill många prata om energi. Många processer är i gång dygnet runt och energi är en stor utgiftspost. I industrier som är i gång dygnet runt innebär ett stopp i produktionen orsakat av vattenkvalitet ofta att anläggningen är i drift utan att producera något, och ibland att stora mängder varmt vatten måste avlägsnas. Båda fallen innebär att stora mängder energi går åt. Om man kan förbättra effektiviteten och stabiliteten så kan man kanske undvika en del av produktionsstoppen, och spara mycket pengar.

Om vi förbättrar vattnet så sparar vi kemikalier, då kan man även förbättra och öka effektiviteten och stabiliteten i processen

Förutsättning för produktutveckling

Vatten som renats på rätt sätt innebär även ofta minskad kemikalieanvändning. Och kemikaliemängden kan i sin tur spela stor roll för produktutvecklingen. Ignacio De San Pio tar upp ett exempel, då ett pappersbruk ville ändra papperskemin för att få en bättre produkt – något som visade sig vara omöjligt med rådande vattenkvalitet.

– Utan att ha renare vatten kunde de inte förbättra produkten. Det finns en koppling mellan kemikalieeffektivitet och vattenkvalitet, och det gäller all industri – inte bara papper, säger han och fortsätter:

– Kopplingen mellan produktutveckling och vattenrening görs kanske inte alltid till vardags i industrin. Men om vi förbättrar vattnet så sparar vi kemikalier, då kan man även förbättra och öka effektiviteten och stabiliteten i processen. Det är viktigt att förstå.

Förståelse av problemen ett första steg mot en lösning

Att diagnostisera problemen och hjälpa industrin att förstå sin nuvarande situation, är en del av vad RISE kan erbjuda.

– I nästa steg kan vi även visa hur mycket besparingar som kan göras kopplade till ökad vattenkvalitet, och räkna på fördelen med att investera i vattenrening. Vi kan göra en plan och hitta olika vägar för att använda vatten på ett bättre sätt. På RISE har både vattenexperter och processexperter inom olika industrier, som kan jobba tillsammans. Med hjälp av våra piloter kan vi även demonstrera vilken lösning som passar varje företag bäst, säger Ignacio De San Pio, och menar att allt fler blir allt mer medvetna om vattenfrågan.

– Men det är svårt att göra kopplingen mellan vatten och många av de problem som finns idag. Vi kan vara ett första steg i att förstå den länken, och därmed ett första steg mot lösningen på problemen.

Andrew Simons

Kontaktperson

Andrew Simons

Forskare

+46 10 228 44 07

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.