Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solceller

Så kan vi minska importberoendet av innovationskritiska material

Innovationskritiska material är nödvändigt för utvecklandet av grön teknik. Framtidsscenarion visar att behoven kommer mångdubblas samtidigt som konkurrens om materialen ökar från övriga delar av världen. Trots att många av materialen finns i Sverige är vi idag helt beroende av import. 
– Dagens situation är inte hållbar, säger Kalle Pelin, enhetschef på RISE.

Det handlar om cirka 30 metaller och mineral som finns i jordskorpan och som kommit att bli nyckeln till hur vi ska komma bort från vårt beroende av fossila energikällor. Med hjälp av dem tillverkas till exempel litiumjonbatterier till elbilar och vitala komponenter till sol- och vindkraft.

Inom EU förbrukas idag cirka 25 procent av världsproduktionen av innovationskritiska material samtidigt som vi endast bidrar till produktionen med 2 procent. 

– Det visar ju att vi är väldigt importberoende, säger Linus Brander, senior forskare på RISE som disputerat inom mineralogi och petrologi och som under drygt ett decennium följt diskussionerna kring innovationskritiska material. 

Omställning kräver fossilfri energi och gruvbrytning

Det senaste året tycker han att den breda debatten har börjat svänga – fler förstår sambandet mellan fossilfri energi och behovet av gruvbrytning för att omställningen ska kunna bli verklighet. Frågan om varför andra länder där miljö- och arbetsförhållandena ofta är sämre, ska utvinna sina fyndigheter när det hade kunnat göras i Sverige och EU under betydligt bättre förhållanden, har också vuxit sig starkare. 

– Här har vi en bättre energimix som till stora delar är fossilfri och vi har starka miljölagar och kan bryta på ett mer hållbart sätt än på andra platser i världen. Jag tror fler nu gör kopplingen mellan de produkterna vi använder och vilka material och vilken teknologi de bygger på, säger Linus Brander.

Vi bidrar inte på det sätt som vi skulle kunna göra

Snabb ökning i efterfrågan

Att något måste ske är uppenbart då efterfrågan på innovationskritiska material ökar snabbt. Vind- och solkraft är på stark frammarsch och andelen laddbara bilar utgör fortfarande bara ett par procent av den totala fordonsflottan. Prognoser visar till exempel att EU:s efterfrågan på litium bara till litiumjonbatterier 2030 är upp till 15 gånger högre än dagens, och tittar man på 2050 är siffran upp till 45 gånger högre. 

– Samtidigt kommer resten av världen att ställa om. Tar man ett land som Sydafrika som exempel så trots att det är soligt och med många områden som lämpar sig för vindkraft är deras energiproduktion till 95 procent kopplat till kol, säger Linus Brander. 

Lägg där till att levnadsstandarden ökar globalt. 

– I takt med att fler får det bättre kommer man också vilja ha smartphones och allt det som vi har. Att fattigdom och misär minskar är ju något man önskar men det innebär också att efterfrågan på de här materialen ökar varje år, säger Linus Brander. 

Finns i Sverige

Med stigande efterfrågan blir det allt viktigare att kartlägga vilka material som kan hittas på hemmaplan. Undersökningar gjorda av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, visar till exempel att flera av de innovationskritiska metallerna och mineralen finns i tillräckliga mängder i Sverige och att brytning är möjlig på flera platser.

I Bergslagen, med lång tradition av gruvbrytning, finns bland annat kobolt, grafit och mangan men också flera av de andra innovationskritiska materialen. En annan plats är Norra Kärr någon mil norr om Gränna där en grupp ämnen som kallas för sällsynta jordartsmetaller hittats och som bland annat används för att generera el i vindkraftverk. 

Men trots fyndigheter av flera av de innovationskritiska materialen förekommer idag ingen brytning.

– Vi bidrar inte på det sätt som vi skulle kunna göra. Vi har en massa identifierade möjligheter men tillståndsprocesser och konflikt med andra intressen har gjort det svårt, säger Kalle Pelin, chef för enheten för resurser ur avfall på RISE. 

Samtidigt tror han att diskussionerna om brytning kommer öka i takt med att tillgången på materialen inte kan möta efterfrågan.

– Rätt som det är så har världsmarknadspriset stigit så mycket att det är lönsamt att öppna en ny gruva eller två, säger han. 

Dagens situation är inte hållbar

Importberoende skapar sårbarhet

Det stora importberoendet innebär också att omvärldsfaktorer snabbt kan slå mot inhemsk industri. Något som blev påtagligt när ett fraktfartyg under närmare en vecka blockerade den för världshandeln så viktiga Suezkanalen.  

– Dagens situation är inte hållbar. Ta bara båten som fastnade och som påverkade industrins förmåga att leverera eller ta beroendet av andra stater med de handelskrig som blossat upp och hur det kan påverka tillgången. Idag har vi dålig resiliens, säger Kalle Pelin. 

Den stora spelaren på marknaden är Kina. Dels har man gott om några av materialen, till exempel de sällsynta jordartsmetallerna, men framför allt är man en stor aktör i alla led, som både förädlar och sätter samman komponenter och slutgiltiga produkter. 

Att bara bryta metallerna och mineralen är alltså inte tillräckligt för Sverige och EU - man måste också utveckla hela värdekedjor. 

– Skickar vi materialet till Kina för förädling så är vi ju fortfarande väldigt beroende. Så förutom att börja utvinna de stora fyndigheter vi har måste också produktion och förädling kunna ske inom EU, säger Linus Brander. 

Återvinning – svårt men nödvändigt

Ytterligare en viktig del i att förbättra tillgången på innovationskritiska material är att öka och utveckla återvinningen. Idag är produkterna där materialen förekommer ofta väldigt komplexa vilket gör återvinning svår. Man måste också börja titta på att ta till vara gammalt avfall som tidigare deponerats och som inte utvunnits på värdefulla material. Enligt Kalle Pelin är en nyckel att se över dagens alla olika regelverk för att öka möjligheterna för återvinning.  

– Det är väldigt mycket lagstiftning, olika policies och skatteregler som måste stämma överens. Idag innebär det ett hinder för tillväxt och för att förbättra den situation vi har, säger han.

Published: 2021-04-16
Kalle Pelin

Kontaktperson

Kalle Pelin

Enhetschef

Läs mer om Kalle

Kontakta Kalle
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Linus Brander

Kontaktperson

Linus Brander

Forskare

Läs mer om Linus

Kontakta Linus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.