Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan vi bygga klimatneutralt med betong

Alla industrigrenar har lämnat sina färdplaner för att bli fossilfria till regeringen. Bland färdplanerna märks också cement och betong-industrierna, som idag både globalt och i Sverige är några av de stora utsläppskällorna. Inom RISE samlas man nu med partners från hela värdekedjan för att göra verklighet av färdplanerna.

Cementproduktion står ensamt för sju procent av de globala koldioxidutsläppen. I Sverige handlar det om två miljoner ton årligen. Även om det finns alternativ till att bygga i betong så är det omöjligt att tänka sig att allt som nu byggs i betong i världen skulle kunna gå att bygga i trä eller andra material.

– Varje år använder vi 30 miljarder ton cementbaserade byggmaterial i världen. Så byggs broar, vägar, fundament till järnvägsräls och såklart byggnader. De näst mest vanliga materialen är trä och tegel, men av dessa används bara två miljarder ton årligen. Vi kommer alltså använda mycket cement och betong även i framtiden. Ska vi klara målet att bli klimatneutrala till 2045 måste vi ställa oss frågan hur betong passar in i en fossilfri framtid, förklarar Katarina Malaga, professor i hållbart byggande på RISE.

Blanda betong med mindre cement

Svensk betong blandas med en internationellt sett mycket hög andel cement. Även jämfört med länder med liknande klimat som Sverige skiljer de svenska recepten ut sig. RISE med sina partners tittar på vad som kan minska andelen cement i betongen, och därmed klimatpåverkan.

– Det handlar om att välja något med lika bra egenskaper som cementen, men mindre utsläpp i tillverkningsprocessen. Internationellt provas slagg och flygaska som bindemedel. Men vi är också väldigt intresserade av lera, och testar vilken hållfasthet olika svenska leror kan ha i betongen, berättar Katarina Malaga.

Även designen av det betongen används till kan ge bättre klimatprestanda. Om man till exempel bygger de nya stambanorna för tåg på betongpelare, så räknar RISE på hur de kan byggas så de binder så mycket koldioxid som möjligt i reaktionen mot luften.

Vill du diskutera hållbart byggande? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Ska vi klara målet att bli klimatneutrala till 2045 måste vi ställa oss frågan hur betong passar in i en fossilfri framtid

RISE vill förändra attityder

– Ett problem är att många beställare inte vet hur de ska ställa krav på betongen. Och även om slutkunden försöker ställa krav, kan byggarna vara osäkra på hur de ska blanda betong med mindre andel cement, förklarar Katarina Malaga.

Därför arbetar RISE direkt med sina partners med att sprida fakta och dela med sig av testresultat runt vilka tekniska egenskaper som nya material har. På så vis vill man förändra bilden av vad som ger en robust konstruktion.

– I Masthuggskajen i Göteborg där ett nytt bostadsområde byggs har vi från RISE arbetat tillsammans med Älvstaden Utveckling AB för att visa entreprenörerna hur betong där slagg ersätter en del av cementen kan fungera särskilt väl i saltrika kustmiljöer.

Andra partners vill gå längre. Katarina Malaga hoppas på att Trafikverkets vilja att pröva nya lösningar ska leda till att betong med en högre andel lera i receptet används när Bottniabanan byggs färdigt.

– Det skulle både kunna ge en ny järnväg, och göra att den byggs mer klimatsmart, avslutar Katarina Malaga.

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Bred samverkan för hållbar cement- och betongindustri

En hållbar samhällsutveckling kräver hållbara, robusta och funktionella byggmaterial med lång livslängd men med ett minimalt klimatavtryck. I det Vinnova-finansierade projektet BETCRETE har RISE samlat ett brett konsortium av tong…
Berättelse

Betong blandas av återvunnet material

Kan man återvinna ett hus? Ja, i princip. RISE är del av ett projekt som tar fram betong till nya byggnader av gammalt rivningsmaterial.
Område

Betong och cement

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. 30 miljarder ton används varje år till våra bostäder, byggnader, tunnlar, broar och vägar. En stor fördel är att betong är i princip underhållsfritt och hållbart sett ur ett liv…
Expertis

Klimatsmart cement och betong

Den svenska byggbranschen står inför stora tekniska utmaningar de kommande åren. Detta är kopplat till klimatfotavtrycket i vår byggda miljö och vi måste drastiskt minska koldioxidutsläppen samt minska utnyttjandet av naturliga re…
Expertis

Rivningsavfall i betong

Vi hjälper dig med strategier och teknisk utveckling för återvinning av bygg- och rivningsavfall, schaktmassor och andra restflöden som ballast i betong
Expertis

Substitution av kemikalier i betong

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial, men tillverkningen av betong har miljömässiga utmaningar. På RISE finns expertis inom betong som sträcker sig från materialutveckling till livscykelanalys och vi kan hjälpa ditt…