Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan cirkulära upphandlingar driva innovation

De offentliga upphandlingarna är en av de snabbaste vägarna till att styra om Sverige mot en mer cirkulär ekonomi. Bättre research och tät feedback mellan upphandlare och leverantör är två avgörande faktorer för att boosta inköpsprocessen och på riktigt driva innovation.

För det inget större fel på lagen. Emanuela Vanacore, forskare på RISE inom cirkulär ekonomi, säger att vissa gråzoner i lagen om offentlig upphandling (LoU) skulle kunna klargöras för att stödja hållbarhet.

– Så att man lättare kan växla till att köpa tjänster istället för varor och komma bort från den linjära cykeln där man var fjärde år har en upphandling av nytillverkade varor.

Men i huvudsak, säger hon, lägger inte LoU några hinder i vägen. Lärdomen kommer från projektet Proceed där RISE tillsammans med ett antal större kommuner* undersökte hur upphandlingar kan nyttjas för att främja cirkularitet.

Stor del av BNP

I EU utgör offentliga upphandlingar i snitt kring 14 procent av BNP, i Sverige ungefär 18 procent. Det vore en underdrift att påstå att det har hög prioritet att snabbt transformera den här gigantiska inköpsmarknaden mot cirkulära lösningar.

– Offentlig sektor är typiska big spenders. Kommuner, regioner, myndigheter av olika slag spelar en enorm roll i vilken ekonomi som helst. Det är viktigt att det allmänna förstår hur detta styr efterfrågan, säger Emanuela Vanacore.

Om du vill främja cirkularitet så är detta tidpunkten att ge marknaden chans till innovation

Mer tid för research behövs

Det finns ett antal faktorer som spelar in i en upphandlingsprocess. Interna rutiner påverkar hur avdelningar och enheter styrs, hur de samverkar, hur information delas, om det finns en gemensam syn på hur varor och tjänster nyttjas hållbart och så vidare. Externa faktorer handlar om hur marknaden fungerar och kommunicerar.

Men det som Emanuela Vanacore ser som helt avgörande är vad som borde hända allra först i en upphandling.

– Du behöver som offentlig upphandlare lägga mer tid och energi på research. Gör en intern och noggrann behovsanalys som du sedan tar till marknaden. Ha en långtgående och öppen dialog, efterlys och begär information för att verkligen kunna fatta välgrundade beslut.

Det handlar om att på djupet förstå vad som finns tillgängligt. Förstå egenskaperna, förstå egenheterna.

– Om du vill främja cirkularitet så är detta tidpunkten att ge marknaden chans till innovation. Att ta fram lösningar som kanske inte ens finns idag.

– Kunskapen om att det finns en bättre och möjlig cirkulär produkt inom räckhåll leder dessutom till att man kan utveckla och förfina sin anbudsbegäran, förklarar Emanuela Vanacore.

Förändring kräver samverkan mellan näringsliv och samhälle

För om samhället menar allvar med att förändra offentlig sektors inköpsvanor på djupet behövs ett nytt sorts samarbete mellan det offentliga och näringslivet. I praktiken: ett affärsförhållande i uppriktig anda.

– Vad som skulle behöva skapas eller förbättras är en verklig feedback-loop med dialog med bolagen. En löpande dialog som sedan utvärderas. Vad blev mer cirkulärt? Hur har vi mätt cirkularitet? Nådde vi målen som sattes upp? säger Emanuela Vanacore.

Utvärderingen blir feedback till leverantörerna och incitament till att fortsätta innovationsarbetet. Logiken är att när en offentlig upphandlare rör sig mot hållbara lösningar kan det uppmuntra grön och cirkulär innovation hos leverantören.

–En fördel för ett bolag som vinner en upphandling och blir leverantör är att det i ett slag påverkar underleverantörskedjan till det bolaget. Inget bolag jobbar ju isolerat. På det här viset når man nivå 1, nivå 2, nivå 3 och så vidare, avslutar Emanuela Vanacore.

* Helsingborg, Jönköping, Luleå och Växjö, samt RISE Inköp

Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.