Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Revisioner på distans gynnar Skellefteå Krafts hållbara mål

Skellefteå Kraft är ett av landets största energibolag, med verksamheter utspridda över hela Västerbotten. Ett viktigt led i att uppnå företagets mål om att vara klimat- och resurseffektiva i alla delar av sin verksamhet, är ett effektivt ledningssystem. När Skellefteå Krafts ledningssystem 2021 skulle certifieras satte coronapandemins restriktioner stopp. Lösningen blev en revision på distans, något som visade sig gynnsamt för företagets hållbara mål.

Åse Lindström Skellefteå Kraft
Åse Lindström, avdelningschef verksamhetsutveckling och ledningssystem på Skellefteå Kraft.

Åse Lindström är chef för Skellefteå Krafts avdelning för verksamhetsutveckling och ledningssystem. När RISE erbjöd revision på distans och möjligheten att även testa nya digitala verktyg såg Åse Lindström möjligheter till förbättringar på flera plan.

– Hela vår verksamhet genomsyras av en hållbar utveckling som sker på ett långsiktigt och ansvarstagande sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energiförsörjning. Vårt ledningssystem hjälper hela koncernen att på ett systematiskt sätt jobba för att nå våra strategiska och operativa mål och certifieringen att kvalitetssäkra systemet, säger Åse Lindström.

Verktyg för struktur och systematik

Ett effektivt ledningssystem ger företag och verksamheter ett verktyg för att skapa struktur och systematik i sitt utvecklingsarbete. Det utgör grunden för såväl bättre affärer som ökade möjligheter att framtidssäkra verksamheten. För att säkerställa kvaliteten och ytterligare förbättra ledningssystemen genomför en kvalificerad revisor med jämna mellanrum en revision av företagets system. En del utgörs av omfattande intervjuer med ledningsgrupp och medarbetare, en annan i att de visar upp olika delar av verksamheten så revisorn kan se hur systemet fungerar i praktiken.

Vi har gjort stora satsningar på digitalisering för att förenkla och förbättra vår verksamhet och samtidigt ge bättre service till våra kunder

Snabb omställning till digitala verktyg

Men när coronapandemin slog till och satte stora delar av samhället i karantän blev behovet av att kunna utföra arbete på distans tydligt. RISE arbetar ständigt med utveckling av sina tjänster, något som bidrog till att omställningen till fjärr-revisioner med digitala verktyg gick snabbt. Revisionen hos Skellefteå Kraft kunde utföras på distans – samtidigt som möjligheten dök upp att testa hur drönare, robotar och VR-glasögon skulle kunna användas vid revisioner.

– Vi har gjort stora satsningar på digitalisering för att förenkla och förbättra vår verksamhet och samtidigt ge bättre service till våra kunder. När vi fick chansen att testa en digitaliserad revision på distans kändes det självklart. Den visade sig snabbt ge både effektivitets- och miljövinster. Istället för att resa mellan de olika enheterna kunde revisorn utföra sitt arbete från skrivbordet, och lägga den insparade tiden på att föra den dialog där hen utmanar oss i våra arbetssätt och tankesätt, säger Åse Lindström, och fortsätter:

– Nu i efterhand ser jag också möjligheter till säkerhets- och arbetsmiljövinster med att använda till exempel drönare vid inspektioner. Men viktigast är att våra revisioner nu bidrar till våra hållbara mål.

Lars-Erik Wikström, revisor på RISE, ser många möjligheter.

– Att använda digitala verktyg vid revisioner ger flera fördelar, både ur kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Vi strävar ständigt efter att, tillsammans med våra kunder, utveckla våra certifieringstjänster och revisioner för att ge kunderna ett ökat värde utifrån deras unika förutsättningar och behov. Oavsett om det sker via digitala verktyg som finns idag eller nya lösningar vi kommer kunna erbjuda i framtiden. Våra kunder söker sig till oss för att vi har en bred samlad kompetens och våra revisorer har ett helt forskningsinstitut i ryggen, säger Lars-Erik Wikström. 

Publicerad: 2022-03-02
Susanna Kindberg

Kontaktperson

Susanna Kindberg

TIC-samordnare

Läs mer om Susanna

Kontakta Susanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.