Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Jordbruksrester

Restprodukter från jordbruket en ny affärsmöjlighet när engångsplast fasas ut

Vi behöver använda mindre plastprodukter – inte minst när det kommer till engångsartiklar. Både av miljöskäl så väl som av ett nytt EU-direktiv. En del av lösningen stavas restprodukter från jordbruket, som kan få nytt liv som både funktionella och billiga engångsartiklar och förpackningar.

Hur vi använder plast behöver förändras. Engångsplast kan idag få stora konsekvenser för djur och natur när det blir till skräp. Och mycket skräp blir det – ungefär 85 procent av det marina skräpet i EU består av plast.  

Jordbruket kan komplettera skogen för plastsubstitut. Därför är behovet av alternativ till plast stort. En tänkbar och beprövad ersättare är träfiber från skogen, men i dag är konkurrensen om den råvara som skogen ger stor, och priset är relativt högt. Kan det istället finnas restströmmar som går att göra material av, som växer förhållandevis snabbt och som dessutom är en billig råvara som annars skulle gå förlorad?

Svaret kan finnas i jordbruket, en stor näring med flera olika outnyttjade restströmmar, exempelvis från grödor som sockerbetor, vetekli, havreskal och vass. I dag används en del som djurfoder, men mycket bränns eller slängs. I många fall kan dessa fungera minst lika bra som träfiber att tillverka nya material av.  

– Ett exempel är äppelmusterier, som har massor av skal som slängs men som kan bli till veganläder. Det finns även internationella exempel där rester från majsproduktion blir till barriärmaterial för förpackningar, säger Juhanes Aydin, enhetschef på RISE. 

Det finns ingen anledning att välja trä framför material från jordbruket

Ölframställning kan ge råvara till flera olika material  

I vissa fall handlar det om att använda resten som den är, men oftast behövs bearbetning och raffinering för att få ut olika fraktioner som fibrer, kolhydrater, fetter och proteiner. De blir i sin tur byggelement för nya material som fungerar som exempelvis förpackningar.  

– Bryggerier får mycket drav (en biprodukt vid ölframställning) över i sina processer, där tittar vi på vad man mer kan få ut av resterna. Vad man kan extrahera i form av fibrer eller proteiner indikerar i sin tur vad man kan göra för typ av material, säger Juhanes Aydin. 

Att jordbrukets olika sidoströmmar innehåller mer än bara fiber, gör dem mångsidiga och attraktiva som råmaterial i förpackningar.  

– Materialet har olika karaktär beroende på vad det är för något, det är stora skillnader i egenskaper och det behövs – det är inte alltid vatten som förpackningen ska vara en barriär mot, det kan vara saker som olja eller syrgas. Det ställer olika krav och då är det viktigt att ha tillgång till material med olika egenskaper, säger Juhanes Aydin, som även nämner den estetiska aspekten som viktig –  om en förpackning är gjord av havreskal vill man ofta att det ska synas, inte minst i marknadsföringssyfte. 

– Jag är helt säker på att det kommer att finnas en stor efterfrågan på produkter av dessa material. Inte minst när det gäller förpackningar för mat från livsmedelsbutiker eller restauranger. Det finns ingen anledning att välja trä framför material från jordbruket, säger Juhanes Aydin. 

Mycket kvar att göra – men expertisen finns 

Olika verksamheter behöver hitta sitt användningsområde och modell och använder då RISE:s experter på olika sätt:  

– Vi testar hur man kan extrahera olika komponenter och få rätt egenskaper, hjälper till med prototyper, titta på hur det här kan fungera i en befintlig process, gör livscykelanalyser och ser över affärsmodeller och lönsamhet, säger Juhanes Aydin.  

Sveriges fokus på träfiber har gjort att det än så länge inte finns en upparbetad kedja för att ta vara på jordbrukets rester på ett effektivt sätt. 

– I Tyskland och Holland är dessa restströmmar mycket mer utnyttjade. Där åker exempelvis tillverkare av veganläder runt och plockar upp materialet från olika jordbrukare och förädlar det sedan, säger Juhanes Aydin.

Jordbruksrester billigare än plast när EU:s direktiv implementeras 

EU:s engångsplastdirektiv trädde i kraft 1 januari 2022 och förbjuder en del plastprodukter helt, men ställer också krav på minskad konsumtion och bättre återvinning. Fram till 2030 kommer direktivet successivt att utökas och innebära fler förbud och ytterligare skärpta krav.  

För att det ska vara attraktivt med engångsförpackningar i andra material än plast behöver de kosta lika mycket, eller mindre, än plasten de ersätter.

Många restströmmar från jordbruket är idag underutnyttjade, vilket gör dem billiga. Till och med billigare än cellulosafiber från trä, vilket i dag ändå kostar relativt lite. Materialet är ibland till och med en kostnad för lantbrukarna att bli av med. 

Sammantaget finns det flera fördelar med jordbruksrester i jämförelse med skogsråvara: pris, tillgänglighet, bättre användning av en outnyttjad sidoström och en mångfald i egenskaper eftersom det rör sig om många olika grödor. Dessutom minskar beroendet av trä och arbetstillfällen skapas. 

Juhanes Aydin

Kontaktperson

Juhanes Aydin

Enhetschef

+46 10 516 63 87

Läs mer om Juhanes

Kontakta Juhanes
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.