Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Preventivt arbete för bättre folkhälsa och ändrade kostvanor

Ohälsosam konsumtion av mat är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige. I konceptet Prevention Impact Lab kombinerar RISE tillämpad forskning med digital innovation med syftet att förebygga dålig hälsa. Insatserna fokuseras framför allt på att öka den fysiska aktiviteten och förbättra kostvanorna hos befolkningen.

Världshälsoorganisationen WHO, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är överens om att de främsta faktorerna för ohälsa är brist på fysisk aktivitet och dåliga kostvanor. Den som inte rör på sig och som äter ohälsosamt löper ökad risk att utveckla metabolt syndrom, vilket innebär bukfetma, blodfettsrubbningar, högt blodtryck och förhöjda blodsockernivåer. Detta ökar i sin tur risken för folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabets och flera former av cancer.

Intresset för preventiva insatser är stort, såväl inom offentlig sektor som i privata vårdbolag, försäkringsbolag och andra typer av organisationer som värnar om folkhälsan. Inom ramen för konceptet Prevention Impact Lab vill RISE bidra med tillämpad forskning till de olika initiativ som tas på området.

– Prevention Impact Lab är en viktig satsning som omfattar exempelvis beteendedesign, evidensbaserade interventioner och beteendemarkörer, säger Aslak Felin, senior projektledare på RISE.

Pilotprojekt kring kostvanor

Prevention Impact Lab har under de senaste två åren varit under uppbyggnad, men har parallellt arbetat med flera pilotprojekt. Ett av dem rör kostvanor och sker i samarbete med EIT Health, akademi, försäkringsbolag och den belgiska livsmedelskedjan Colruyt samt dess spin-off SmartWithFood.

– Det handlar om en app som RISE har utvecklat och som är avsedd att både inspirera till och upprätthålla goda kostvanor, berättar Aslak Felin.

Inför piloten har ett antal personer fått fylla i ett frågeformulär samt lämna blodprov. De som bedömts ha risk för metabolt syndrom har fått tillgång till appen. Via den har de kunnat beställa matkassar och recept på enkla men nyttiga maträtter. De har också möjlighet att via appen chatta med en hälsocoach och få dagliga uppdrag vad gäller mat och motion.

– Allt utgår från individens behov och kapacitet. Var och en får en individuellt utformad hälsoplan som syftar till att förflytta dem ur riskzonen, säger Aslak Felin.

Allt utgår från individens behov och kapacitet

Vänner ger stöd

Deltagarna har också möjlighet att ha med några vänner i appen. De är tänkta att fungera som personliga cheerleaders. Detta eftersom forskning visar att en stöttande omgivning är mycket viktig när man ska ändra sina vanor.

Intresset för projektet är stort även i Sverige, inte minst inom livsmedelshandeln. När pilotprojektet är klart räknar Aslak Felin med att appen ska kunna bli mer tillgänglig för en bred målgrupp.

– Då kommer det troligtvis att räcka med att man fyller i ett frågeformulär, blodprovsdelen finns med i piloten för att vi ska kunna kontrollera resultaten, säger han.

Katalog för fysisk aktivitet

Ett annat projekt som Prevention Impact Lab arbetar med rör en katalog för fysisk aktivitet inom Västra Götalandsregionen. Katalogen omfattar de olika kommunernas utbud vad gäller möjligheten att röra på sig – gympa, idrottsföreningar, promenadgrupper, dans, parkour etcetera. Hittills har katalogen endast funnits i pdf-format, men för att den ska bli mer tillgänglig bygger RISE en digital prototyp i form av en webbsida som kan laddas ner i mobilen.

– Där finns inte bara kontaktuppgifter till de olika arrangörerna och utan det finns också en filtreringsfunktion som gör att jag kan hitta aktiviteter som passar just mig, berättar Aslak Felin.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande

Filterfunktionen omfattar exempelvis bostadsort, ålder och eventuella funktionshinder så att en 70-åring med knäproblem bosatt i Borås ska kunna hitta en lämplig aktivitet för just honom eller henne i närområdet.

– Den största utmaningen blir att marknadsföra tjänsten så att regionens invånare hittar och använder den. Det gäller ju att nå grupper som man vanligtvis inte når, säger Aslak Felin.

Framöver siktar RISE på att inte bara ta fram preventionslösningar av det här slaget utan också bli det organ som verifierar digitala preventiva satsningar.

– I dag har många tillverkare av olika hälsoappar dålig kunskap om huruvida de verkligen fungerar och ger effekt. Det finns intresse från bland annat försäkringsbolag för verifierade produkter av det här slaget, säger Aslak Felin.

Aslak Felin

Kontaktperson

Aslak Felin

Senior Projektledare

+46 10 516 54 42

Läs mer om Aslak

Kontakta Aslak
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.