Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Polarbröds bageri i Älvsbyn
Foto: Polarbröd

Polarbröd bygger framtidens hållbara bageri

När Polarbröd började bygga sitt nya bageri i Älvsbyn, efter branden sommaren 2021, hade man tre viktiga utgångspunkter – produktionen skulle vara effektiv, hållbar och flexibel. Med sitt deltagande i forskningsprojektet RaSP vill Polarbröd hitta smarta metoder för att nå sina mål.

Trots att det bara gått drygt ett år sedan bageriet i Älvsbyn brann ner till grunden har de första bröden redan kunnat bakas i det nya bageriet.

– Det normala hade nog varit att vi satt spaden i marken först vid jul i år. Men genom att göra återuppbyggnaden i etapper kunde vi komma i gång mycket snabbare. Fördelen var att vi precis hade byggt en helt ny, optimal produktionslinje som skulle invigts dagen efter branden. Så vi tog i princip copy paste på den för att få i gång en första linje och anlitade samma entreprenörer som tidigare, berättar Gunnar Eklund, produktionsdirektör på Polarbröd.

Vissa justeringar gjordes dock direkt, inte minst när det gällde brandsäkerhet. Det gällde också bageriet i Bredbyn, 42 mil därifrån, dit delar av produktionen styrdes om direkt efter branden.

– På extremt kort tid investerade vi 83 miljoner där och lyckades öka kapaciteten rejält genom att bygga om och bygga till, bland annat en ny förpackningshall på 1 000 kvadratmeter. Vi satsade också på ny teknik och automation som gjort produktionen mer flexibel – förut var det ganska styrt på vilken ort vi kunde baka olika typer av bröd, berättar Gunnar Eklund.

Utmanande hållbarhetsmål

År 2012 satte Polarbröds ägare nya utmanande mål på hållbarhetsområdet. Det har bland annat lett till att Polarbröd investerat i egna vindkraftverk och nu producerar lika mycket förnybar energi som företaget använder och satsat på tågtransporter för att minska fossila utsläpp vid in- och uttransporterna. Under första etappen av återuppbyggnaden i Älvsbyn har fokus legat på att snabbt kunna få i gång produktionen igen – och att göra båda bagerierna så brandsäkra det bara går. Men inför nästa etapp vill man dessutom passa på att ta ytterligare ett kliv på hållbarhetsområdet.

– Efter branden sa vi att vi ska ta chansen att förverkliga en vision vi haft länge på Polarbröd om att samarbeta med andra och försöka göra Älvsbyn till ett centrum för hållbar, attraktiv och resilient matproduktion och samtidigt bidra till att få hela livsmedelsindustrin i Norrbotten att växa, berättar Cindy Kite, hållbarhetschef på Polarbröd.

Initiativet, som heter CHARM och fick stöd av Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Älvsbyns kommun, började med en workshopserie som ledde till att man kom i kontakt med forskare på Luleå tekniska universitet, RISE och Tekniska högskolan i Jönköping. Som en följd av det inleddes forskningsprojektet RaSP, Resilient and Sustainable Production tillsammans med ytterligare två företag som var på väg att investera i nya anläggningar (greenfield) eller bygga om sina befintliga (brownfield), samt ett automations- och projekteringsföretag.

– Genom att samarbeta med forskare kan vi få hjälp med frågorna hur vi kan bygga hållbart, effektivt och flexibelt. Samtidigt bygger vi nätverk med företag som står inför liknande utmaningar och kan lära av och hjälpa varandra, säger Cindy Kite.

Genom att samarbeta med forskare kan vi få hjälp med frågorna hur vi kan bygga hållbart, effektivt och flexibelt

Behöver möta okända krav och önskemål

En av nyckelfrågorna handlar om hur man kan bygga anläggningar som ska stå i många år, samtidigt som de ska vara flexibla nog att klara nya och delvis okända krav och önskemål i framtiden.

– Ska vi ha ett legobyggetänk så att vi enkelt kan byta ut delar eller finns nya teknologier kopplade till digitala lösningar som kan vara till hjälp? Det är sådant vi bland annat hoppas få svar på. Som ett led i projektet kommer vi bland annat att ha ett par studenter här från Tekniska Högskolan i Jönköping som ska skriva ett examensarbete om automation och big data, berättar Cindy Kite.

Vissa åtgärder har redan påbörjats för att öka flexibiliteten. Vid bageriet i Bredbyn har man skapat ytor som gör det möjligt att klara eventuella nya behov på förpackningssidan. På båda bagerierna har man också anpassat produktionen så att det är lättare att ställa om mellan olika produkter och volymer.

– En av de förändringar vi ser är ökat krav på flexibilitet från marknaden.  Då måste vi vara anpassade för att göra det med samma effektivitet och lika kostnadseffektivt, säger Gunnar Eklund.

RaSP – Resilient and Sustainable Production – Proactive greenfield and brownfield production development

Forskare från: RISE, Tekniska högskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet.
Deltagande företag: Polarbröd, Havredals, Falks Metall, 3Button Group och P9 Projekt.
Projektperiod: 2021–2024.
 

Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.