Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt centrum bäddar för bioekonomi

Underkläder av skog från Västernorrland och flygbränsle från de småländska skogarna. Biomassa kommer att spela en allt större roll för ett hållbart samhälle och för svensk industri. I Örnsköldsvik görs nu en storsatsning på bioraffinaderi för att goda forskningsresultat ska bli verkliga produkter.

För att nå nationella mål om fossiloberoende krävs nya teknologier, produkter och tjänster på den kommersiella marknaden som bidrar till ett hållbart samhälle. Bioraffinaderier är del av regeringens vision av Sverige som den första fossilfria välfärdsnationen och i höstbudgeten tilldelades RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin.

– Vår ambition är att skapa ett internationellt ledande centrum för testbäddar där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare kan mötas för att skala upp och kommersialisera ny teknik, säger Magnus Hallberg, chef för division Bioekonomi och hälsa på RISE.

Hjärtat i detta centrum blir en helt ny flexibel pilothall. Planen är att bygga den i Örnsköldsvik för att få största synergier med befintlig infrastruktur och befintliga forskningsmiljöer.

– För att identifiera vilken infrastruktur som behövs kommer vi initialt att lyssna med stora öron för att få näringslivets, akademiens, entreprenörernas och institutens bild av vilka tekniker som står närmast kommersialisering och vad dessa behöver för att nå full produktionsskala så fort som möjligt, säger Magnus Hallberg.

Industri och forskning i samverkan

I Domsjö strax utanför Örnsköldsvik i Västernorrland finns ett unikt kluster av industriföretag, samt med RISE dotterbolag i form av Processum och MoRe Research. Den gemensamma nämnaren är skog och biomassa. Här drivs processer för att ersätta fossila råvaror med råvaror som är förnybara, så som skogsråvara.

Potentialen är enorm menar Stefan Svensson som är vd för MoRe. I industriklustret i Domsjö produceras hittills material som inte bara blir papper och kartong, utan även kläder, fiskfoder, olja, diesel, fjärrvärme och el. Allt baserat på råvara från den norrländska skogen.

– Domsjö Fabriker som är del företagsklustret, brukar säga att du kan göra runt 100-200 par jeans av en normalstor gran, menar Stefan Svensson.

Vi försöker ta tillvara allt, och göra mer av allt

Restprodukter blir till nytta

Även restprodukter ses över och, om möjligt, förädlas och blir till nytta. Biprodukter från framställning av textilier hos Domsjö Fabriker omvandlas blir till grön etanol. Etanolen säljs till en annan aktör i området, Sekab, för vidareförädling till kemiska produkter.

– Vi försöker ta tillvara allt, och göra mer av allt, där den enes avfall ska bli den andres kommersiella produkt genom goda samarbeten. Vi måste uppmärksamma den vinst som finns i att förädla varandras restprodukter, säger Karin Johnson, vd för RISE Processum.

– Det som ändå blir över återgår till naturen och förmultnar, fortsätter hon.

Unik verksamhet

Något unikt med bioraffinaderiverksamheten i Domsjö är just kombinationen av industriella aktörer och RISE forskningsinfrastruktur.

– Jag har inte bara 50 medarbetare på MoRe, utan runt 3 000 medarbetare på RISE. Det är en stor tillgång, poängterar Stefan Svensson.

Samtidigt är verksamheten inte ny. Snarare finns en tradition av forskning inom industriklustret i Domsjö. Både RISE Processum och MoRe, samt flera av industrierna har sitt ursprung i Mo och Domsjö AB (MoDo) som grundades år 1873. Fokus var redan då skogsindustriell produktion och forskning. Som exempel så forskade MoDo redan 1941, under brinnande krig i Europa, på alternativ till olja som då var en bristvara. Forskningsframsteg under 1970-talet resulterade i minskade utsläpp från massafabriker, både i Sverige och internationellt. Och så har det fortsatt.

Dagens forskning och kunskap kombineras med möjligheter att testa idéer och processer inom bioraffinaderi. Genom testbäddar genomförs pilotprojekt för att se hur processer fungerar i stor skala, och vilken klimatnytta som kan åstadkommas.

Testverksamheten kommer nu att skalas upp tack vare regeringens satsning. Förutom den nya pilothallen i Örnsköldsvik görs en översyn och modernisering av RISE kompletterande testbäddar runt om i Sverige.

– Jag övertygad om att vi kommer att bli världsledande inom bioraffinaderi. Vi har kompetensen, drivet, historien, de rätta medarbetarna och industrin till hands, säger Stefan Svensson.

Magnus Hallberg

Kontaktperson

Magnus Hallberg

Divisionschef Bioekonomi & hälsa

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.