Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya lösningar för en hållbar framtid

I en värld som står inför enorma utmaningar finns också hopp. En gemensam vilja att arbeta för en bättre värld, för kommande generationer. Den viljan – att göra skillnad – driver oss på RISE.

Dagens samhälle står inför stora utmaningar. För flera av dessa utmaningar är forskning en del av lösningen. Här på RISE samlas vi kring forskningsutmaningar framför allt kopplade till klimat och miljö, hälsa och välfärd samt digitalisering.

Vi jobbar tillsammans med alla branscher inom näringslivet som är med och bygger ett starkt och hållbart Sverige. Vi jobbar också tillsammans med offentlig sektor, och erbjuder behovsdriven tillämpad forskning, utveckling, provning, kalibrering, certifiering, livslångt lärande och omställningsledning. På vetenskaplig grund hjälper vi våra kunder och partners att ställa om för att klara utmaningar, ta helhetsgrepp på komplexa frågor och stärka sin konkurrenskraft.

Tillsammans gör vi tekniken användbar

Teknik är och förblir vår bas, men vi har även andra kompetenser för att sätta tekniken i ett större sammanhang och göra den användbar. Våra erbjudanden utgår från våra spetskompetenser, ofta i kombination med våra unika test- och demonstrationsmiljöer samt avancerade labbinstrument.

I takt med att nya teknologier växer fram och nya samhällsutmaningar uppstår kan kompetenser och erbjudanden som är viktiga för näringslivet och den offentliga sektorn idag snabbt bli inaktuella. Vi omprövar därför våra satsningar kontinuerligt och förutser näringslivets framtida behov.

Samverkan för värde

Våra förmågor bygger på en kombination av expertis och arbetssätt. Därför är arbetssättet en viktig del av de värden våra erbjudanden skapar. Att ständigt utveckla vår kompetens och att jobba behovsdrivet är självklart för oss. För att tillföra ytterligare värde jobbar vi också tvärdisciplinärt, flexibelt och snabbt.

Värde skapar vi tillsammans. Det är något som kännetecknar oss. Våra erbjudanden och förmågor blir möjliga tack vare att vi brinner för värdeskapande, att vi samarbetar och att vi visar nyfikenhet och tillit. På så sätt kan vi välja rätt arbetssätt i varje uppdrag och därmed möta kundernas och samhällets behov. Det gör vi genom att vara flexibla och ständigt omfördela resurser för att få ut största möjliga långsiktiga nytta.

En oberoende partner för hela samhället

RISE bildades för att accelerera Sveriges innovationskraft och skapa bättre förutsättningar för samhällets problemlösare. Vi har flera tusen medarbetare som arbetar över hela landet. Vi är forskare, tekniker, testare och andra experter som behövs i arbetet med morgondagens innovationer.

Vi är ett oberoende statligt forskningsinstitut. Som hela Sveriges innovationspartner hjälper vi till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det gör vi i samarbete med och på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi har också ett särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag i deras innovationsprocesser.

Tillsammans för en hållbar framtid

Vårt uppdrag förenar våra olika roller, arbetsuppgifter och perspektiv i en större uppgift: Att tillsammans med våra kunder och partners utveckla konkurrenskraftiga lösningar och förutsättningar som driver den hållbara utvecklingen framåt. På riktigt.

Oavsett om det rör omvälvande teknik som minskar effekterna av klimatkrisen, vårdinnovationer som räddar liv idag eller digitaliseringen som möjliggör nästa generations trygghet och samhällsservice. Förnyelse vi stolt kan lämna vidare.

Publicerad: 2021-07-08
Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.