Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya cancermediciner tas fram med 3D-printade biostrukturer

Människan är komplex. Endast fem procent av de cancerläkemedel som genomgår klinisk testning, det vill säga testning på patienter, blir en godkänd produkt. RISE tar fram nya testsystem och har bland annat skapat 3D-strukturer för en bättre och mer effektiv process att testa cancerläkemedel.

Endast var tjugonde cancerläkemedel som går till klinisk testning blir en godkänd produkt. Detta beror till stor del på att de testsystem som används inför klinisk prövning inte efterliknar människan på ett tillräckligt bra sätt vilket medför att den effekt man sett i labbtester inte finns vid tester på patienter eller att läkemedlet kan vara giftigt på något vis som inte kunnat upptäckas tidigare.

– Många tester av cancerläkemedel genomförs på cellodlingar i plastskålar. Där växer celler i ett lager och det bildas en homogen cellkultur. I människan är cellerna heterogena, dvs cellerna skiljer sig och har olika egenskaper. Cancer är känt för att ha en tillväxt som går fort, men i många fall är det inte de snabbväxande cellerna som är svårast att behandla och ta död på utan det är celler med stamcellsegenskaper som är svåra att behandla, säger Joakim Håkansson, forskare på RISE.

Tredimensionella bioprintade strukturer

Det fokuseras mycket på 3D-printing i internationell forskning men främst på grundforskningsnivå. Sverige har traditionellt sett varit drivande inom läkemedelsutveckling och RISE arbetar inom flera delområden i detta fält - både bioprinting, metallprinting och plastprinting. Med bioprinting kan man printa en struktur som har biokompatibla egenskaper, det vill säga en struktur på vilken celler trivs att växa och man kan antingen printa cellerna i strukturen eller tillföra celler till en 3D-printad struktur.

På RISE printar vi tredimensionella strukturer som efterliknar människans vävnader. I en 3D- struktur växer cellerna i flera lager och får olika egenskaper så som stamcellsegenskaper, migrering (spridning) och celldelning, säger Joakim Håkansson. Projektet har än så länge fokuserat på bröstcancer, tarmcancer och ovarialcancer (cancer i äggstockarna). Vi har just avslutat ett VINNOVA-finansierat trestegsprojekt inom utlysningen utmaningsdriven innovation som pågått i sju år. RISE har projektlett och koordinerat samt haft forskningsaktiviteter i samverkan med flera parter. Totalt har vi varit 13 parter och däribland Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet.

Inom RISE finns både bred och djup kompetens och ett stort nätverk

Sätter testsystem och skapar metoder on demand

RISE har kompetensen att anpassa sin verksamhet och utveckla metoder och testsystem efter läkemedelsindustrins behov.

– Inom RISE finns både bred och djup kompetens och ett stort nätverk. Under våren 2020 ökade antalet förfrågningar till RISE vad gäller omställning av produktion och tester av nya produkter kopplat till Coronapandemin. Vi ställde om vår verksamhet och stöttade både de aktörer som själva ville tillverka skyddsutrustning så som t e x munskydd, men också de som importerat skyddsutrustning och ville få dem testade. Situationen under pandemin har tydligt visat att vi på RISE är duktiga på att ställa om och anpassa verksamheten efter behoven från industrin, säger Joakim Håkansson.

Kontaktperson

Joakim Håkansson

Forskare

+46 10 516 54 10

Läs mer om Joakim

Kontakta Joakim
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.