Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya byggprodukter av industriellt träavfall och återvunnet trä

Ytterligare ett steg tas mot en framtid med nettonollutsläpp. Högvärdiga nya byggprodukter tillverkade av återvunnet trä och restprodukter från industriellt träavfall utvecklas. Alternativa cirkulära processer studeras både för nya byggmaterial och sammansatta byggelement i ett nystartat forskningsprojekt.

Den byggda miljön och byggbranschens miljöpåverk­an är enorm på grund av den omfattande användningen av energi och resurser. För att ändra på det är övergången till en cirkulär ekonomi ett av de viktigaste tillvägagångssätten för en hållbar utveckling och lösningen på dess miljöpåverkan. I ett nystartat projekt DUET – Circular Design and Use of Wood Building Elements ska man öka resurseffektiviteten för användning av trä genom att studera den tekniska möjligheten att använda återvunnet trä och/eller industriellt träavfall tillsammans med nytt trä för att tillverka nya byggelement för bärande väggar och bjälklag.

Att både använda återvunnet material och/eller restprodukter kan underlätta tillverkning och marknadsacceptansen för de nya produkterna. I projektet studeras både teknisk och miljömässig genomförbarhet, men också möjligheten till cirkulära användning av de nya byggelementen. En framtida cirkulär användning innebär att byggelementen blir enklare att demontera och återanvända som element eller i delar för återvinning av delmaterialen. Det ökar byggelementens livslängd och bidrar till att avsevärt förlänga tiden för koldioxidlagring och därmed strategierna och målen för samhällets nettonollutsläpp.

Utvecklingsarbetet med avseende på materialflöden görs i samarbete med Forestia och Gällö Timber AB. Den cirkulära användningen av vägg- och golvelement utvecklas i samverkan med IsoTimber Holding AB och Masonite Beams AB. I projektet ska prototyper för vägg och bjälklagselement byggas och testas för att verifiera att de tekniska och mekaniska kraven för byggprodukter uppfylls.

Det här är en artikel ur vår tidskrift Trävärden, den finns i sin helhet här! (Länk)

Karin Sandberg

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

+46 10 516 62 41

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Khanalizadehtaromi

Kontaktperson

Sara Khanalizadehtaromi

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 52 73

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.