Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Läkemedelsutveckling

Ny substans ger hopp om bot mot multiresistenta bakterier

Det schweiziska bioteknikföretaget Juvabis utvecklar en ny substans, EBL-1003, som en del i det under 2021 avslutade EU-projektet ENABLE. Substansen har potential att användas för behandling av patienter med sjukdomar orsakade av multiresistenta bakterier.

Antibiotikaresistensen har stigit till farligt höga nivåer i alla delar av världen. Nya resistensmekanismer växer fram och sprids globalt, vilket hotar vår förmåga att behandla vanliga infektionssjukdomar. En växande lista över infektioner – som lunginflammation, tuberkulos, blodförgiftning, gonorré och livsmedelsburna sjukdomar – blir svårare, och ibland omöjliga, att behandla eftersom antibiotika blir mindre effektiva.

EBL-1003 skulle i framtiden potentiellt kunna användas för att behandla kritiskt sjuka patienter på sjukhus. Substansen är en kristallinfri bas av en aminoglykosid, utformad för att behandla gramnegativa bakterieinfektioner. EBL-1003 för infusion har visat verksam bredspektrumaktivitet och snabb avdödning av Acinetobacter baumannii och andra gramnegativa bakterier, inklusive organismer som identifierats av Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention som akuta och allvarliga hot mot människors hälsa.

– EBL-1003 har potential att ersätta aminoglykosider som för närvarande används på klinikerna, men vars användbarhet är allvarligt hotad av ökande antibiotikaresistens, säger Sven Hobbie, vd på Juvabis. Vi har kunnat göra betydande framsteg i utvecklingen av en ny behandling tack vare vårt samarbete med RISE.

Vi har kunnat göra betydande framsteg i utvecklingen av en ny behandling tack vare vårt samarbete med RISE

Tester visar positiva resultat

Molekylen som den injicerbara substansen är baserad på används redan i veterinärmedicinsk behandling av djur, främst i länder utanför Europa och USA. Under fas 1 samarbetade Juvabis med RISE för att vidareutveckla substansen, som sedan testades på friska frivilliga med positivt resultat.

– Under den här inledande fasen köpte vi originalsubstansen från tillverkaren och analyserade och förädlade det i vårt laboratorium i Södertälje, säger Bo Lassen, RISE projektledare och även den ansvarige för formuleringsdelen av projektet. Vi har bland annat designat analytiska metoder och formuleringar, förbättrat molekylens fasta tillstånd för att göra den mer stabil för lagring och utvärderat dess toxicitet och tolerabilitet.

EBL-1003 genomgick kliniska fas 1-prövningar som en del av European Gram-Negative Anti-Bacterial Engine (ENABLE), som avslutades 2021, och ytterligare en klinisk prövning sponsrad av National Institutes of Health som för närvarande är under förberedande.

Nu bedrivs fördjupande forskning för att ytterligare utveckla substansen till en behandling som kan användas inom vården. Även om ENABLE upphörde 2021 så fortsätter Juvabis partnerskap med RISE, och en ny finansieringsansökan har lämnats in för att även utveckla substansen för inhalation.

Nicolaas Schipper

Kontaktperson

Nicolaas Schipper

Head of manufacture

+46 70 217 78 20

Läs mer om Nicolaas

Kontakta Nicolaas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.