Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Arbete med trätak

Ny certifieringsregel för typgodkännande av underlagsspontluckor

Enligt plan- och bygglagen får en byggprodukt ingå i ett byggnadsverk endast om produkten är lämplig för den avsedda användningen. Genom att låta typgodkänna din produkt enligt RISE regler för typgodkännande får ni en verifiering av en oberoende part på att produkten uppfyller kraven i byggreglerna. RISE typgodkännande av underlagsspontluckor är unikt på marknaden och ger er en konkurrensfördel.

RISE har tagit fram en ny certifieringsregel för typgodkännande av underlagsspontluckor. Prefabricerade underlagsspontluckor ger tidsbesparingar under byggskedet, detta ger också fördelen att den oskyddade underlagsspontluckan utsätts mindre för klimat och yttre påverkan. Detta minskar risken för framtida problem i den färdiga byggnaden. Genom att de är producerade i en kontrollerad produktionsmiljö ges dessutom förutsättningar för en jämn och hög kvalitet.

RISE kan som enda aktör utfärda typgodkännande, utföra ackrediterad kontroll samt erbjuda ackrediterad provning av samtliga de egenskaperna som ingår i certifieringsregeln för underlagsspontluckor.

– Det är med glädje RISE nu kan erbjuda möjligheter till typgodkännande genom denna helt nya certifieringsregel. Certifieringsregeln för typgodkännande av underlagsspontluckor säkerställer att man uppfyller kraven i byggreglerna och genom de provningar och kontroller som ingår garanteras en hög kvalitet, säger Robert Jarnell, ingenjör och ansvarig för kontroller och provning av underlagsspontluckor vid enheten Träteknisk utvärdering på RISE.

Vill du veta mer om nya certifieringsregeln för typgodkännande av underlagsspontluckor? Kontakta oss.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Utgår från Boverkets regler

När RISE tar fram nya regler för typgodkännande utgår vi från de regler och föreskrifter myndigheter tagit fram, i detta fall Boverket, samt RISE långa erfarenhet av provning och typgodkännande av produkter inom området. RISE är av Boverket utpekat som behörig att utfärda typgodkännande för byggprodukter samt ackrediterade av Swedac för denna verksamhet. När man anlitar RISE för typgodkännande kan man vara säker på att ett utfärdat typgodkännande håller högsta nivå och att de typgodkända produkterna uppfyller kraven i byggreglerna.

Typgodkännande genomförs genom provning och granskning som säkerställer att material, funktion och dokumentation har förutsättningar att uppfylla gällande krav för ex. beständighet, fukt och taksäkerhet.

 

Certifieringsregler för underlagsspontluckor (PDF)

Kontaktperson

Robert Jarnell

+46 10 516 51 33

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Martin Tillander

Kontaktperson

Martin Tillander

Enhetschef

+46 10 516 58 98

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.