Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Wind power

Minskad elproduktion när det blåser som mest – för mer vindkraft

Genom att använda våra elnät smartare kan vi minska miljöpåverkan och snabbare nå mer produktion av förnyelsebar el. Nyckeln är mer flexibilitet – till exempel genom att producera mindre el när det blåser som mest.

Det kan låta konstigt att producera mindre el från våra vindkraftverk när det blåser som mest. Många plågas av högre elpriser och lösningen borde så klart vara att producera så mycket el det bara går hela tiden.

– Rent tekniskt fungerar det inte att producera mer el än vad elnätet klarar av. För att klara de få dagar per år då förutsättningarna för elproduktion är mest gynnsamma och konsumtionen är minimal skulle vi behöva bygga ut elnätet enormt, säger Emil Hillberg som lett ett projekt som tagit fram lösningar och modeller för att kunna styra produktionen av el på ett mer flexibelt sätt.

Fler anläggningar kan byggas vilket skapar förutsättningar för mer elproduktion även när det blåser mindre.

Fler anläggningar kan byggas

Innan nya anläggningar för sol- och vindkraft kan tas i bruk behöver elnätet byggas ut för att klara de höga topparna i elöverföring, toppar som kanske bara inträffar några gånger per år. Nästan alla andra dagar finns det kapacitet att öka elproduktionen. Byggandet av nya elledningar påverkar klimat och miljö negativt och är ofta förknippade med långa tillståndsprocesser och byggtider.

– Genom den typ av styr- och kontrollutrustning som vi har utvecklat i projektet och som styr elproduktionen utifrån elnätets kapacitet, och faktiskt minskar produktionen när det blåser som mest, är det möjligt att snabbt komma i gång med produktionen i det befintliga elnätet, i stället för att vänta tio år på att nya elledningar ska byggas. Det gör att fler anläggningar kan byggas vilket skapar förutsättningar för mer elproduktion även när det blåser mindre. På det viset kan vi producera mer förnyelsebar el totalt sett, säger Emil Hillberg.

Testat i Ungern och på Öland

Projektet har testat lösningarna i mindre skala i Ungern och på norra Öland. 

– På Öland finns en hel del vindkraftparker, men elnätet klarar inte av när nya anläggningar producerar som max. Här skulle den här typen av flexibilitetslösningar kunna möjliggöra nya etableringar av anläggningar i det befintliga elnätet, säger Emil Hillberg.

Stor ökning av intresse för flexibilitet

Flexibilitet i produktionen av el är viktig, men även när det gäller konsumtion av el finns utrymme för mer flexibilitet som kan göra att vi utnyttjar våra elnät smartare.

– Sedan projektet startade 2019 har vi sett en stor ökning av intresset för flexibel elförbrukning, att man till exempel värmer huset eller laddar bilen när priserna är lägre. Även om fokus i vårt projekt legat på produktionssidan kan de här lösningarna och modellerna även appliceras på konsumtionssidan. Vi har en stor kapacitet i våra elnät i dag, men det gäller att vi jämnar ut belastningen så att vi kan använda den kapaciteten mer effektivt, säger Emil Hillberg.

ANM4L - Active Network Management for All

Projektet har tagit fram metoder för aktiv styrning av lokala energisystem, affärsmodeller för beslutsunderlag för marknadsaktörer och en verktygslåda för att stödja distributionssystemens planering och drift. RISE har koordinerat projektet som bestått av flera partners: Borgholms kommun, E.ON, Lunds universitet, Lumenaza och RWTH Aachen university.

Läs mer om ANM4L

Emil Hillberg

Kontaktperson

Emil Hillberg

Seniorforskare

+46 72 564 95 75

Läs mer om Emil

Kontakta Emil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.