Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
skumglas lager
Foto: Hasopor AB

Mätvärde hjälper Hasopor mot cirkularitet

Hur hållbara är egentligen olika byggmaterial? Hur ska vi kunna förklara för olika kunder och leverantörer hur cirkulär vår produkt är? Hur kan vi förstå hur en produkt kan fortsätta utvecklas för att bli ännu mer cirkulär? Det här var frågor som Daniel Ellison, VD på Hasopor AB ställde sig och bad RISE om hjälp med att få svar på. RISE har under flera år forskat kring hur just cirkularitet kan mätas på ett smart sätt i byggindustrin. 

Daniel Ellison är VD på företaget Hasopor AB som av återvunnet glas tillverkar en skumglasprodukt som används som lättfyllnadsmaterial för olika byggprojekt med geotekniska utmaningar. Av en slump ramlade han över en artikel på LinkedIn när han funderade över hur hållbar och cirkulär Hasopors produkt var. På det viset kom han i kontakt med RISE.

– Artikeln på LinkedIn beskrev exakt det jag var ute efter. Vår produkt är till största delen cirkulär, det förstod jag, men hur ska jag förklara det på ett faktabaserat och vetenskapligt förankrat sätt för andra? Det finns så många olika uttryck om mättetal som cirkulerar gällande hållbarhet just nu och därför vill jag ha på fötterna när jag berättar om vad vi gör och om vår produkt. Detta kunde RISE hjälpa mig med att få fram på ett bra sätt, säger Daniel Ellison.

Mått på cirkularitet

Ett verktyg och ett ekonomiskt mätetal, kallat C-måttet, har tillämpats av RISE-forskare på produkter i flera olika branscher för att beskriva hur cirkulär en produkt är. C-måttet mäter är kvoten av det ekonomiska värdet av en produkts återcirkulerade delar och det ekonomiska värdet av alla delar.

C= Ekonomiska värdet av en produkts återcirkulerade delar / ekonomiska värde av alla produktens delar 

– Jag hade egentligen hoppats på nån slags certifiering av RISE, men det fanns inget certifikat. Dock hade de ett mätverktyg och ett mätetal och det tyckte jag var gott nog. Jag bad dem därför applicera verktyget på vår produkt, genom att använda sin metod som mäter cirkularitet. Metoden utgår ifrån det ekonomiska måttet. Jag ville dock också veta hur cirkulär vår produkt var per kubikmeter, eftersom mina kunder köper en volym, och per kilo för jämförbarhet med andra produkter. Så i samarbete med RISE utgick vi från deras ekonomiska mått och tog dessutom fram ett mått som fick tre olika perspektiv – volym, vikt och ekonomi. Jag var ute efter ett cirkularitetstal men fick tre, och det hjälper mig ännu mer! Med de tre olika sätten att mäta, kan jag uttrycka mig olika beroende på vilka intressenter jag pratar med. Då blir jag både transparent och faktabaserad när jag berättar om vår produkt och dess cirkularitet, säger Daniel Ellison. 

Hasopor har tagit ett viktigt första steg i en omställning mot cirkularitet

Användning av mätvärde gynnar kretsloppet i industrin

C-värdet kan även användas av byggföretag som är intresserade av att köpa byggmaterial från ”cirkulära” leverantörer. Ju fler steg företag tar för att mäta, rapportera, och förbättra sin cirkularitet, desto enklare blir det för andra producenter, leverantörer, och kunder att ”bli cirkulära.” På så sätt gynnas hela kretsloppet inom industrin av att C-värden mäts och används på ett faktabaserat sätt. 

– Hasopor har tagit ett viktigt första steg i en omställning mot cirkularitet. En verklig cirkulär ekonomi kräver att företag i olika sektorer, och olika positioner i försörjningskedjan följer deras exempel genom att tänka på hur de kan utnyttja återanvända resurser och maximera värdet av existerande resurser. Det är viktigt att samhället kommer överens om sätt att mäta och verifiera denna omställning. Just detta, tror jag, är ett område där RISE kan bidra, säger Robert Boyer, senior forskare på RISE.

Att förstå sina produkters C-värde möjliggör alltså för Hasopor och andra företag, att mäta och jämföra sina framsteg i omställningen till den cirkulära ekonomin. Det finns alltså många olika fördelar med att förstå och ha koll på sin produkts C-värde. 

– Ett av de viktigaste resultaten som kommit ur vårt samarbete med RISE är att vi konstaterat att vår produkt är nära nog 100% cirkulär vad gäller volym och viktmåtten. Det ekonomiska måttet är dock något sämre och jag skulle vilja att vi på sikt är 100 % cirkulära på samtliga mått. Detta gör att vi nu går vidare för att se om vi kan hitta en cirkulär och hållbar ersättning för Kiselkarbiden, som ingår i vår produkt. Det kan exempelvis handla om att hitta en råvarukälla som är återvunnen eller består av avfallsmaterial, eller att hitta ett alternativt material än Kiselkarbid som fyller samma funktion. Samarbetet med RISE kommer också att fortsätta genom fyra nya områden eftersom jag tycker att arbetet har fungerat så bra och varit så givande, avslutar Daniel Ellison. 

Robert Boyer

Kontaktperson

Robert Boyer

Forskare

+46 73 084 21 27

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.