Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Marknad viktig för återvinning av innovationskritiska metaller och mineral

Att återvinna innovationskritiska metaller och mineral är ett essentiellt komplement till primär råvara i den fossila omställningen. Men det handlar inte bara om att förfina teknik och metoder för att uppnå maximal återvinning – lika viktigt är att skapa en fungerande marknad. 
– Sverige är en lämplig aktör för en sån, säger Christina Jönsson, avdelningschef på RISE. 

För utvecklingen av ny grön teknik är en rad metaller och mineraler oumbärliga – men att säkra tillgången handlar inte bara om att öka gruvbrytning utan också om att ta hand om det material som redan nu finns i omlopp. En central del i arbetet är därför att skapa en marknad för produkter och material som återvunnits. 

– Det är det som behövs för att alla aktörer i systemet ska kunna skapa och driva affär, säger Christina Jönsson, avdelningschef på RISE. 

Christina Jönsson menar är det viktigt att ett sånt arbete tar hänsyn till alla olika flöden av material, både rester från gruvbrytning och insamlade elektronikprodukter, och att det finns en spårbarhet som säkerställer att utvinningen skett på ett hållbart sätt. 

– I dagsläget vet vi att utvinning på vissa ställen tyvärr inte är hållbar. Därför är det jätteviktigt att man kan koppla på en spårbarhet. Det är först då som den som köper metallerna kan förvissa sig om att framställningen skett på ett hållbart sätt och eventuellt också kan vara beredd att betala en högre kostnad, säger Christina Jönsson. 

Hållbarhet viktigt – idag och imorgon

Idag är hållbarhet och så kallade ESG-frågor, Environmental, Social och Governance, vilka är kopplade till miljö- och etikfrågor, viktigt för investerare, företagsledningar och även samhället i stort. Något som knappast kommer minska i framtiden, vilket gör att Christina Jönsson ser framtida affärsmöjligheter. 

– Vet du inte ursprung eller alla delar i hållbarhetsaspekten så är det en affärsrisk. Jag tror att det finns en affärsmöjlighet i att erbjuda och kanske i framtiden ta betalt för information kopplat till ett material. Där finns ett behov av att utveckla och forska på lämpliga affärsmodeller som kan fånga det värdet på ett bra sätt, säger hon. 

Det behövs forskning och utveckling på hållbarhets- och teknologisidan

En annan aspekt som kan påskynda just det är också inriktning mot mer cirkulära affärsmodeller där ett syfte är att skapa resurseffektivitet och att minska konsumtionen överlag. 

– Företagen vill inte minska sin omsättning och då kan informationsdelar vara sånt man kan skapa affär kring, säger Christina Jönsson. 

Goda förutsättningar i Sverige

Sverige har goda förutsättningar för att kliva fram som en aktör för att skapa en marknad för återvunna innovationskritiska material. Anledningarna är flera. Vi skulle inte börja på noll utan här har vi redan en fungerande infrastruktur för insamling av metaller. Det finns också en basindustri som kan ta vara på innovationskritiska material under existerande primärproduktion. Dessutom finns rester från historisk gruvbrytning. Sist, men inte minst, har vi redan ett regelverk med hög miljöhänsyn och tillståndskrav. 

– Det sammantaget gör att vi har förutsättningar för att få fram en hållbar produkt i slutändan som inte finns på samma sätt i andra länder, säger Christina Jönsson. 

Men än är vi inte där, flera utmaningar kvarstår. Både när det gäller en effektiv återvinning och i processen att skala upp.

– Det behövs forskning och utveckling på hållbarhets- och teknologisidan. Jag tror också att det behövs innovationer för att ta hand om specifika element och även att det måste finnas ett stöd i industrialiseringsfasen, från labbskala och hela vägen upp, säger Christina Jönsson. 

Värdering största utmaningen

Den största utmaningen ser dock Christina Jönsson i hur vi idag värderar råvara. 

– Ibland kostar det mer än det smakar att jobba med sekundära processer. Och tills man skapat lika effektiva återvinningsprocesser och system för sekundära strömmar som för primära kan det vara svårt att få till en konkurrenskraftig affär, avslutar hon.

 

Klicka på play-knappen i bilden för att starta filmen.

Hur blir innovationskritiska metaller och mineral en hållbar tillgång för grön omställning?

Ta del av RISE webbinarium som sändes 20 april 2021 med syfte att ge en nulägesbild vad gäller tillgången och efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral. Här samtalar vi med näringslivsföreträdare och politiker kring vilka utmaningarna och möjligheterna är, sett ur både ett industri- och policyperspektiv.

Christina Jönsson

Kontaktperson

Christina Jönsson

+46 70 780 60 98

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.