Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tre personer som jobbar tillsammans

Livslångt lärande på allas agenda

Aldrig har samtalet om livslångt lärande i samhället varit så aktuellt som nu. Kontinuerligt lärande, kompetensutveckling, kompetensförsörjning och bildning genomsyrar många sammanhang och det betonas överallt att kompetensförsörjning är ett akut behov.

I dagens samhälle eftersträvar många organisationer och verksamheter en ökad grad av lärande för att förstå hur befintliga kompetenser kan utvecklas på bästa sätt för att möta kompetensförsörjningsbehoven. Det är en omfattande transformation där struktur, organisation och kultur för lärande behöver förbättras, både på arbetsplatsen och i samhället i stort.

Livslångt lärande har blivit alltmer framträdande i takt med övergången från industri- till kompetenssamhälle, och det påverkar alla aspekter av vår tillvaro. Förändringen är genomgripande och ingen kan idag fullt ut förutspå hur yrkesliv, institutioner och befintliga modeller och metoder kommer att se ut framöver. Däremot kan befintliga strukturer utgöra hinder för utvecklingen av det livslånga lärandet som krävs redan i dagens värld.

Innovation genom lärande

För att möta behoven inom kompetensförsörjning är engagerande, relevant och tillgängligt lärande på alla nivåer och genom hela livet avgörande. Det kräver en förändrad kultur där viljan att lära främjas och där lärandet tillgängliggörs på fler sätt än tidigare.

”Idag är det brådskande att säkerställa kompetensförsörjningen inom flera stora innovationsområden såsom energiförsörjning, välmående och hälsa, samt logistik och transporter. Utöver arbetsgivares behov av kompetens behöver varje individ rustas genom lärande för att kunna bidra i ett jämlikt och demokratiskt samhälle.”

RISE strävar efter att stödja alla verksamheter som vill skapa lärande i sina organisationer och verksamheter, där varje individ uppmuntras och stöds i sin personliga och professionella utveckling. Våra partners och kunder spelar en central roll i detta. Det kan handla att identifiera nya samarbetsytor, utforska möjligheter till kunskapsutbyte, gemensamma projekt och samarbetsinitiativ för att främja en kultur av lärande. Ofta behövs stödstrukturer som stärker organisationens förmåga att prioritera lärande. Det kan inkludera att skapa ramar och processer för att identifiera och tillhandahålla resurser för kompetensutveckling, etablera mentorprogram eller införa regelbunden kunskapsdelning och feedbackprocesser. Genom att utforma dessa stödstrukturer underlättas lärande och kunskapsutbyte inom organisationen. Genom att skapa en kultur där lärande är en naturlig del av vardagen kan organisationen bli mer anpassningsbar och innovativ.

Alla behöver inkluderas i lärande

”Organisationer och verksamheter behöver erbjuda attraktiv kompetensförsörjning för att locka och rekrytera ny kompetens samtidigt som man måste erbjuda vidareutveckling för befintliga medarbetare. Forskning visar att det är helt centralt att kompetensutvecklingsinsatser utgår från den som ska lära nytt och att design av lärande för vuxna därför behöver utvecklas på många olika sätt.”

RISE forskning handlar till stora delar om att utforska hur våra partners kan skapa anpassade lärandeupplevelser för vuxna som möter deras specifika behov, utmaningar och intressen. Genom att erbjuda workshops, seminarier, interna utbildningar och kompetensutvecklingsprogram anpassade för vuxna, kan kontinuerlig kompetensutveckling och personlig utveckling främjas. I alla insatser och projekt finns strävan att skapa en kultur där medarbetare uppmuntras och känner sig trygga att dela kunskap, experimentera och lära sig från sina misstag.

Partnerskap för att forma framtidens lärande

Genom att arbeta tätt tillsammans kan vi identifiera specifika behov och utmaningar inom olika branscher och sektorer och utveckla skräddarsydda lärandelösningar. Genom att integrera olika perspektiv och expertis kan vi bidra till en mer inkluderande och effektiv kompetensförsörjning i samhället.

”Samarbeten och partnerskap är nyckeln till att forma framtidens lärande. Genom att samarbeta kan vi dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis för att utveckla och implementera effektiva lärandelösningar. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring och möta samhällets kompetensförsörjningsbehov.”

RISE har strategiska samarbeten med partners och kunder i att forma framtidens lärande. Genom att utforska och prototypa olika aspekter av lärande, skapar vi en grund för att identifiera nycklar för framtidens lärande och anpassa dem till varje organisations specifika behov och kontext. Vårt gemensamma mål är att skapa en struktur och kultur för lärande som är anpassad till dagens samhälle och möta de utmaningar och behov som ligger framför oss. Tillsammans kan vi forma framtidens lärande och möjliggöra en stark kompetensförsörjning för våra partners, kunder och samhället som helhet.

Johanna Redelius

Kontaktperson

Johanna Redelius

Enhetschef

+46 10 228 42 37

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.