Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

LignoCity – en öppen testbädd med stora möjligheter

I värmländska Bäckhammar ligger LignoCity, RISE testbädd för utveckling av olika värdekedjor från sulfatlignin. Som enda testbädd med möjlighet att producera sulfatlignin i de mängder som krävs för uppskalning har LignoCity blivit en viktig resurs för företag som utvecklar eller förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material.

LignoCity ligger strategiskt placerat med massa- & pappersbruket Nordic Paper som närmsta granne. Därifrån kommer det svartlut som innehåller sulfatlignin. LignoCity kan producera flera tusen ton sulfatlignin årligen, en viktig förutsättning för att kunna erbjuda storskaliga tester och utvärderingar av ligninbaserade lösningar. 

För att öka omvärldens kunskap om och samtidigt främja utvecklingen av ligninbaserade produkter har RISE i samarbete med representanter från industrin, akademin, klustret Paper Province och Region Värmland genomfört projektet ”LignoCity 2.0 - Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity”. En del i projektet var att skapa ett arbetssätt och stöd som främjar utvecklingen av de små och medelstora företag som vill utveckla sina ligninidéer till en affär.

– I LignoCity 2.0 får små företag med en idé eller teknik för ligninförädling tillgång till både testbädden och den kunskap, kompetens och resurser som finns hos oss och i vårt nätverk berättar Maria Ölmhult, projektledare vid RISE, och fortsätter:

– Vår kunskap och kompetens inom ligninområdet är i vissa delar världsledande, och att jobba med RISE innebär att företagen också fått tillgång till all den spetskompetens vi erbjuder inom andra områden. Genom LignoCity 2.0 har vi och våra partner haft resurser för att stötta företag från idé, till prototyp, produktion, affärsplan och etablering. Uppskalning har såklart varit en viktig del i projektet, säger Maria Ölmhult.

Vi vill få fler idébärare att komma till oss i Bäckhammar för att utveckla sina idéer

Digitalisering ska öka tillgängligheten

Under 2021 har LignInnovation startats upp, ett projekt som genom framförallt ökad digitalisering ska göra LignoCity ännu mer tillgängligt. Man vill också öka testbäddens räckvidd och söka samarbeten med innovatörer utanför Sveriges gränser.

– Vi vill få fler idébärare att komma till oss i Bäckhammar för att utveckla sina idéer, bygga pilotanläggning och på sikt etablera och utveckla sin verksamhet i Sverige. Här kan vi erbjuda industrigolv och labbmiljö till de som har behov av testbädden och den unika kompetens våra forskare, operatörer och samarbetspartners besitter, förklarar Maria Ölmhult.

Lignin i asfalt

Men det är inte allt. Samtidigt som nya idéer tar form på golvet, har andra tagit sig hela vägen till fullskaliga test. Under 2021 inleddes ett samarbetsprojekt mellan NCC och RISE för att testa om sulfatlignin kan ersätta fossila råvaror i asfalt. Testet går ut på att ersätta en del av det bitumin som används i asfalt med olika mängder sulfatlignin. Fem blandningar med olika volym sulfatlignin har sedan anlagts av NCC på publika vägsträckor. Då vägbeläggningar ska hålla för slitage under lång tid är projektet planerat att pågå under sex år. På så vis kan man utvärdera asfaltens funktion och hållbarhet över tid och samtidigt se till asfaltens hela livscykel, från anläggning och underhållsbehov till återvinning.

– För oss är den här typen av projekt intressanta av flera anledningar. Dels möjligheten att ersätta ett fossilt material med en inhemsk och helt biobaserad produkt från skogen och den positiva miljöpåverkan det har. Men det bidrar också till att sprida bilden och budskapet att sulfatlignin är ett material med outnyttjade möjligheter, och att vi på RISE har möjlighet att utföra tester i full skala, säger Maria Ölmhult.

På sin hemsida samlar LignoCity aktuell information om sulfatlignin och de erbjudanden som testbädden har. När pandemin satte stopp för studiebesök och konferenser arrangerades webinar och filmade intervjuer som också finns publicerade på hemsidan.

Här finns möjligheten att besöka LignoCity digitalt.

Lignin

Lignin är en polymer och en av huvudbeståndsdelarna i trä. Ligninet binder ihop cellulosafibrerna i veden och ger även styrka till trädstammen. När man frilägger cellulosafibrerna i veden behöver man lösa upp bindemedlet (ligninet) mellan fibrerna. När man gör det med hjälp av sulfatprocessen så kallas det lösta ligninet för sulfatlignin.

Traditionellt förbränns det lösta sulfatligninet och används som energikälla i massabruket samt i de fall massabruket är integrerat med ett efterföljande pappersbruk. Men sulfatligninet har potential att användas till mycket mer än bara som ett internt biobränsle, t ex i lim, olika plaster, ytbehandling, dispergeringsmedel och till och med kolfiber och elektrodmaterial i batterier.  

Robert Gustavsson

Kontaktperson

Robert Gustavsson

Storprojektledare

+46 10 228 45 04

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.