Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lignin på frammarsch med svensk teknik

Tack vare det naturliga ämnet lignin kan vi minska användningen av olja och kol i framtiden. Ämnet kan fås med en svensk och uppmärksammad teknik som inte bara utvinner lignin utan även gör det möjligt för massabruken att öka sin produktion.   

Lignin betraktas ofta som en restprodukt, trots att det har potential att ersätta både olja och kol och kan användas i många produkter. Med den svenska separationsprocessen LignoBoost kan ligninet i stället betraktas som en värdefull resurs och tas tillvara. Tekniken att utvinna lignin utvecklades redan på 1990-talet av forskare på RISE och Chalmers och ägs idag av Valmet som installerat den på tre bruk i världen.

Ligninet utvinns från svartlut som bildas under kokningen vid massatillverkning. Av trädets beståndsdelar används cellulosan till pappersmassa medan lignin löses ut i svartlut som senare förbränns.  

– Sodapannan har en gräns, den kan inte ta emot och förbränna hur mycket lut som helst. Det gör att sodapannan ofta är en begränsande faktor för att massabruken ska kunna öka sin kapacitet. Ur den här synvinkeln kan man säga att sodapannan styr massaproduktionen på fabriken, förklarar Katarina Ohlsson, chef för Ligninenheten.

Ökad kapacitet drivkraften bakom ligninuttag

Men det går att komma runt det här problemet. Och det var just en sådan lösning som från början var drivkraften bakom LignoBoost. Kortfattat innebär LignoBoost att en viss andel av svartluten leds bort till en fällningsenhet istället för att det bränns upp i sodapannan.

– I enheten tillsätter man koldioxid för att fälla ut och filtrera bort ligninet, som i nästa steg tvättas. Sodapannan avlastas därigenom och massaproduktionen kan ökas, hur mycket beror på situationen på varje bruk, samtidigt som vi får ut värdefullt lignin med hög renhet, berättar Katarina Ohlsson.

Många användningsområden

Separationsprocessen är alltså etablerad och forskare på RISE arbetar idag främst med att förbättra ligninuttaget genom effektiviseringar samt att utveckla nya användningsområden för det lignin som produceras.

Det finns en mängd olika tillämpningar för detta biobaserade material, till exempel exempel i biobaserade plaster. Många av dagens plaster görs fortfarande från råolja. Går denna produktion att ställa om till en biobaserad råvara så som lignin skulle det ge positiv miljöpåverkan.

Lignin kan även användas i många andra produkter; lim, bestrykningar, asfalt, batterier och kompositmaterial till t.ex. bilindustrin är några exempel. 

– Inom batteriforskningen finns det stor potential och det är viktigt att fortsätta forska och utveckla arbetet och hitta användningsområden för lignin. Vi som arbetar med LignoBoost fokuserar väldigt mycket på att se till att det lignin som produceras med tekniken också kommer till användning och nytta!

Fakta: lignin

Lignin är en polymer och en av de tre huvudbeståndsdelarna i trä. Ligninet binder ihop cellulosafibrerna i veden och ger även styrka till trädstammen. När papper tillverkas vill man ofta inte ha med lignin, varför det separeras i massaprocessen och betraktas som avfall. Till största delen förbränns ligninet och används som energikälla hos massabruken. Men ligninet är mycket mer än bara en restprodukt, det kan ersätta olja och kol och användas i exempelvis kolfiber. Lignin kan till och med användas för att framställa naturidentisk vanillin som används i bakverk och glass – ett billigare alternativ till vanilj från vaniljorkidén.

Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Projektledare

+46 10 228 45 55

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.