Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lägre kostnader med spillvatten som energikälla

Energibesparing, utvinning av energi och minskad slamhantering – anaerob behandling av spillvatten har flera fördelar. I RISE:s pilotanläggning kan industrier testa integrerad vattenrening på plats, för att se hur det passar just deras process.

Rening av avloppsvatten har inom industrin länge varit ett nedprioriterat område och något som sker i slutet av processen, mest för att möta gällande utsläppskrav

– Man kallar det ofta för extern rening och det anses inte vara en del av kärnprocessen, menar Gustav Rogstrand, Enhetschef inom kretsloppsteknik på RISE.

Men här finns en outnyttjad källa till energi.

– Vi vill gärna vända på det och göra vattenreningen till en integrerad del av fabriken där vatten renas med tekniker som gör att värden kan tas tillvara och återföras till huvudprocessen, eller säljas som ytterligare inkomstkälla.

Ett exempel på detta är anaerob behandling av spillvatten – som renar vatten från organiskt innehåll och samtidigt utvinner biogas. Biogas kan till exempel nyttjas direkt som energikälla i fabriken, skickas som insatsvara till annan närliggande industri eller uppgraderas till fordonsbränsle.

– Om vi ska lyckas med en cirkulär ekonomi så måste vi börja nyttja alla resurser på bästa sätt. Detta är en bra teknik för att utvinna energi ur det organiska innehåll som finns i spillvatten, säger Lina Lindahl, fokusområdesledare på RISE inom hållbar vattenanvändning.

Mer energieffektivt

Traditionellt renas processvatten genom en aerob process, där vattnet luftas. En process som kräver mycket energi, och samtidigt genererar både stora mängder bioslam som behöver hanteras, och koldioxid som släpps ut i luften.

– Vi vill ha så lite utsläpp av växthusgaser som möjligt. Även i en anaerob process bildas koldioxid, men mindre och det är en koldioxid som är jämförelsevis lätt att fånga in och lagra. Den anaeroba processen är dessutom mer energieffektiv, plus att man i slutändan utvinner energi vilket ger ett positivt netto, säger Gustav Rogstrand.

Just besparingen och utvinningen av energi är en stor anledning för industrier att satsa på anaerob rening. Energipriserna stiger alltmer och stundvis har de under året legat så högt att energikrävande industrier har behövt stå still.

– Kan de då hitta sätt att själva producera energi kan det vara väldigt fördelaktigt. Som bonus minskar även mängden bioslam kraftigt, säger Gustav Rogstrand.

Om man funderar på ifall detta verkligen fungerar för oss, så kan man testa det på plats

Minskad vattenanvändning

Genom att se vattenreningen som en integrerad del av fabriken så är det också lättare att ta tillbaka vattnet till processerna i stället för att släppa ut det och därigenom bidra till att minska industrins vattenanvändning. En viktig fråga för framtiden.

– Dessutom fungerar anaerob rening ännu bättre om vattenströmmarna blir mer koncentrerade, vilket sker i takt med minskad vattenanvändning, säger Lina Lindahl.

RISE en trygg partner

Nu satsar RISE för att fler ska våga ta klivet och investera i anaerob behandling av spillvatten. Bland annat byggs en mobil pilotanläggning – en vattenreningskomponent i containerformat som går att flytta till olika fabriker. Dessutom pågår forskning för att göra processen effektivare och klara av att rena fler typer av processvatten.

– Exempelvis tittar vi nu på hur vi kan möjliggöra effektiv rening av svavelrika vatten, säger Lina Lindahl.

För att den som vill investera i tekniken ska känna sig trygg finns RISE för att stötta och vara en aktiv partner att vända sig till.

– Om man funderar på ifall detta verkligen fungerar för oss, så kan man testa det på plats. I ett sådant försök får vi även en massa info som är viktig när tekniken införs i full skala. Det handlar om stora investeringar, då vill man ha säkra data om kostnader och intäkter.

– Detta är ingen ny teknik, men utvecklingen går framåt och förutsättningarna förändras. Det är möjligt att den fabrik som tittade på detta för tio år sedan och valde bort lösningen då kan få en helt annan effekt av reningen samt en annan totalkalkyl idag, säger Lina Lindahl.

Hos RISE finns även stor labbkapacitet för att stötta industrin med forskning och utveckling, och inte minst expertis inom fler olika områden.

– Vi har en fördel i att vi kan kombinera kompetens inom vattenrening, med kompetens inom olika industriella produktionsprocesser beroende på vilken industri det rör sig om.

Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gustav Rogstrand

Kontaktperson

Gustav Rogstrand

Enhetschef

+46 72 733 11 80

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat